Cold War [Strategic PBF]

Cold War [Strategic PBF]

Cold War [Strategic PBF]

"Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem w poprzek kontynentu opadła żelazna kurtyna. Poza tą linią leżą wszystkie stolice odwiecznych państw Europy centralnej i wschodniej. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te sławne miasta i ludność wokół nich znajdują się teraz w czymś, co nazwać muszę radziecką sferą, i wszystkie są przedmiotem, w takiej czy innej formie, nie tylko radzieckiego wpływu, ale bardzo wysokiego, a w wielu wypadkach wciąż rosnącego stopnia kontroli bezpośredniej z Moskwy. Ateny jedynie - Grecja z jej nieśmiertelną chwałą - ma swobodę decydowania o swojej przyszłości w wyborach przy udziale brytyjskich, amerykańskich i francuskich obserwatorów. Zdominowany przez Rosjan polski Rząd został zachęcony do dokonania ogromnych i bezprawnych najazdów na Niemcy, i mają teraz miejsce masowe wysiedlenia milionów Niemców na godną pożałowania i nieprawdopodobną skalę. Partie komunistyczne, które były bardzo małe we wschodniej części Europy, zostały wyniesione do władzy i potęgi, dalece przekraczających liczbę ich członków, i starają się wszędzie zdobyć totalitarną kontrolę. Policyjne rządy tryumfują w większości przypadków, i jak dotąd , oprócz Czechosłowacji, nie ma prawdziwej demokracji. Turcja i Persja są głęboko zaniepokojone żądaniami, z jakimi wobec nich występuje i presją jaką na nie wywiera rząd moskiewski. W Berlinie Rosjanie próbują zbudować quasi - komunistyczną partię w ich strefie okupowanych Niemiec przez okazywanie specjalnych względów liderom lewicowych ugrupowań niemieckich. Pod koniec ostatniego czerwca, zgodnie z wcześniejszym porozumieniem, amerykańskie i brytyjskie armie wycofały się na zachód na odległość około 150 mil w niektórych punktach na froncie prawie czterystu mil, aby umożliwić naszym rosyjskim sprzymierzeńcom zajęcie tego ogromnego terytorium, które zachodnie demokracje zdobyły." ~ Winston Churchill, Fulton 1946

2 września był powodem do świętowania całego świata. Trwający sześć lat konflikt zbrojny, który pochłonął ponad 50 milionów istnień, zakończył się podpisaniem przez Japonię aktu kapitulacji na pancerniku USS "Missouri". Świat został po raz kolejny podzielony. Osłabło znaczenie dwóch wielkich mocarstw - Wielkiej Brytanii i Francji - które nie były w stanie same pokonać III Rzeszy. Pałeczkę przejęły USA i ZSRR. Ziemia podzieliła się na dwie strony - Zachód i Wschód. Pierwszy z potężną gospodarką i arsenałem nuklearnym, drugi z wielką armią konwencjonalną i ubóstwiających rządy obywateli

Rok 1949 okazał się ostatecznym rozłamem między dawnymi członkami koalicji antyhitlerowskiej. Z zachodniej częsci okupowanych Niemiec utworzono RFN. Sowieci nie chcąc pozostać dłużnym Zachodowi utworzyli NRD. Blokada Berlina zapoczątkowała coś, co można śmiało nazwać zalążkiem III wojny światowej - Zimną Wojnę

I wkraczasz teraz Ty. Stajesz na czele państwa. Czy ocalisz świat przed kolejną wielką wojną, czy też właśnie do niej doprowadzisz? Twoja wola

Temat przypięty Ruchy światowych przywódców
 • autor tematu korobov
 • 31 wiadomości
 • ostatnia 10 lutego 2019, 19:47 przez Aronimus
Temat przypięty Posiedzenie ogólne ONZ
 • autor tematu korobov
 • 32 wiadomości
 • ostatnia 10 lutego 2019, 21:13 przez korobov
Temat przypięty Handel
 • autor tematu korobov
 • 15 wiadomości
 • ostatnia 12 stycznia 2019, 17:08 przez korobov
Temat przypięty Temat zamknięty Link do Serwera Discord
 • autor tematu korobov
 • 1 wiadomość
 • ostatnia 19 grudnia 2018, 19:40 przez korobov
Temat przypięty Temat zamknięty Budżet
Temat przypięty Temat zamknięty Mechaniki gry
Temat przypięty Siedziba ONZ w Nowym Jorku
Mapa + wybór państwa
Jednostki
Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar korobov
Właściciel: korobov
Grupa posiada 725 postów, 9 tematów i 20 członków

Opcje grupy Cold War [St...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Cold War [Strategic PBF]