Jednostki

Avatar Dark_Dante
Moderator
Spis jednostek podstawowych, udostępnionych bezpośrednio przeze mnie. Każdy gracz może na potrzeby swojego państwa wymyślić jednostki unikalne.

PODSTAWOWE
Piechota

Piechota
1 000 jednostek za 500 złota
Pułk typowej piechoty, jednostki z poboru. Standardowe wyposażenie w karabiny szturmowe, z dodatkiem wyrzutni przeciwpancernych i strzelbami w roli broni wsparcia. Przynależy także kilku żołnierzy z karabinami wyborowymi.

Piechota górska
1 000 jednostek za 1 000 złota
Pułk lekkiej piechoty górskiej, która przechodzi specjalne przeszkolenie do walk w terenach górskich. Mobilność i wiedza o typologii terenów pozwalają im uzyskać przewagę nad jednostkami liniowymi wroga.

Sekcja CKM
12 za 400 złota i 30 stali
Sekcja CKM jako broń wsparcia dla pułków piechoty. W roli broni bezpośredniego uderzenia jest niemalże bezużyteczna.

Sekcja moździerzy
12 za 400 złota i 50 stali
Sekcja granatników moździerzowych w roli wsparcia dla pułków piechoty. Wymaga ochrony, gdyż jest bardzo wrażliwa na bezpośredni atak. Lot stromotorowy pocisku zapewnia możliwość ostrzału pośredniego.

Zwiadowcy
50 za 1 600 złota
Pluton zwiadowców, którzy mogą zapewnić świetne rozeznanie w terenie, naprowadzać artylerię lub w połączeniu z piechotą zmechanizowaną i lekkimi pojazdami być oczami całych korpusów.

Sekcja przeciwpancerna
12 za 1 500 złota i 80 stali
Sekcja obsługi działa przeciwpancernego oraz kilku żołnierzy wyposażonych w wyrzutnie rakiet p.panc. Wartość bojowa w zwarciu jest niska, więc potrzebują ochrony innych oddziałów liniowych.

Spadochroniarze
1 000 za 2 000 złota i 25 racji żywnościowych
Pułk spadochroniarzy doskonale nadających się do walk na tyłach wroga, uderzenia przygotowującego lub ataku z zaskoczenia. Wymagają jednak samolotów transportowych.

Jednostki tyłowe
500 za 1 500 złota i 10 każdego surowca naturalnego
Nie bez powodu czasem w związkach taktycznych wojska tyłowe stanowią nawet i 2/3 całości sił zbrojnych regionu. Odpowiadają za zabezpieczanie tyłów, dostarczanie zaopatrzenia, organizowanie tras patrolowych czy przygotowaniem szpitali polowych dla jednostek powracających bezpośrednio z linii frontu.

Sanitariusze
50 za 1 500 złota i 40 zaopatrzenia medycznego
Kompania sanitarna lecząca rannych żołnierzy oraz dbająca, by w szeregach armii nie doszło do wybuchu epidemii.

Inżynierowie
50 za 2 000 złota i 20 każdego surowca naturalnego
Kompania inżynieryjna pojawia się zawsze tam, gdzie trzeba zbudować most na rzece, naprawić przerwane tory czy wykopać okopy do stworzenia linii obronnych.

Saperzy
50 za 2 500 złota i 10 każdego surowca naturalnego
Kompania saperska podkłada ładunki wybuchowe podczas wyburzania czy odgruzowywania. Mogą także zaminować jakiś teren podczas walk obronnych, czy rozminować już po jego zajęciu.

Komandosi
100 za 2 500 złota i 5 każdego surowca naturalnego
Kompania żołnierzy z jednostek specjalnych, którzy podejmują się najtrudniejszych zadań lub biorą udział w akcjach sabotażowych czy dywersyjnych.

Starszy stopniem
50 za 800 złota
Żołnierz po szczątkowym przeszkoleniu dowodzenia. Dzięki niemu można sprawnie dowodzić mniejszymi zgrupowaniami wojsk i łączyć je w większe oddziały. Wymagany jeden na drużynę.

Młodszy podoficer
5 za 1 200 złota
Żołnierz o porządnym wyszkoleniu, który jest w stanie dowodzić dużymi zgrupowaniami wojsk i wykorzystać ich zalety, by zadać jak największe straty wrogowi. Wymagany jeden na pluton.

Podoficer
3 za 1 700 złota i 2 każdego surowca naturalnego
Żołnierz z odpowiednim przeszkoleniem i małym doświadczeniem bojowym. Dzięki sprawnej organizacji i łączeniu swoich oddziałów w większe związki taktyczne, jest w stanie nawet przechylić szalę bitwy. Wymagany jeden na kompanię.

Starszy podoficer
2 za 2 000 złota i 3 każdego surowca naturalnego
Podoficer, który ma za sobą już długą czynną służbę oraz kilka walk. Znajomość możliwości swoich walk oraz wielu taktyk teoretycznych, jak i możliwych działań improwizacyjnych, czyni z niego świetnego dowódcę. Wymagany jeden na pułk.

Oficer
2 za 2 500 złota i 5 każdego surowca naturalnego
Kiedy od najmłodszych lat uczeń pobiera nauki w szkole podoficerskiej, a następnie oficerskiej i ostatecznie trafia na front, jest w stanie zweryfikować całą swoją wiedzę. A potem przez długą służbę nabyć nowych umiejętności. Czyni to z niego wzór do naśladowania dla innych żołnierzy i potrafi odwrócić losy bitwy w najbardziej krytycznych momentach. Wymagany jeden na dywizję.

Generał
1 za 3 000 złota i 10 każdego surowca naturalnego
Po długiej służbie, oficer może wreszcie doczekać się stopnia generalskiego i samemu prowadzić całe kampanie wojenne. Może także osiąść w sztabie i wydawać rozkazy generałom polowym. Wymagany jeden na armię, dwóch na front lub grupę armii oraz zawsze jeden w sztabie.

Kuchnia polowa
1 za 700 złota i 40 drewna
Wymagana jedna na każdą brygadę. Żołnierze muszą jeść, by móc walczyć. Głodna armia nie nadaje się do niczego, a jeszcze nawet gotowa podnieść bunt.

Służba ochrony pogranicza
500 za 1 000 złota i 5 każdego surowca naturalnego
Batalion mający za zadanie pilnować granic kraju i kontrolować każdego wjeżdżającego oraz wyjeżdżającego z państwa. W trakcie działań wojennych jest to jedna w pierwszych jednostek wojskowych, która zostaje związana walką.

Oddziały szybkiego reagowania
750 za 2 000 złota, 35 ropy i 50 racji żywnościowych
Samodzielny batalion wojsk, który zawsze posiada podwyższony stopień gotowości. W chwili rozpoczęcia działań wojennych, szczególnie podczas wojny obronnej, jest to jedna z pierwszych jednostek obsady wojskowej, która związuje wroga walką, by jednostki liniowe mogły się zorganizować.

Piechota morska
600 za 2 000 złota i 20 każdego surowca naturalnego
Batalion piechoty morskiej, który jako pierwszy wkracza do akcji po dokonaniu desantu. Często ma za zadanie najpierw związać wroga walką, a po przybyciu jednostek liniowych, wycofuje się na tyły i przeorganizowuje do ponownej operacji tego typu. Wymagają transportu okrętów.

Piechota zmechanizowana
500 za 1 500 złota i 5 każdego surowca
Batalion piechoty zmechanizowanej, która ma bardzo wysoką mobilność i może dokonywać błyskawicznych uderzeń. Wadą jest brak cięższego uzbrojenia i wymóg posiadania transportu.


Pojazdy

Transporter opancerzony
25 za 3 000 złota, 30 oleju napędowego i 25 stali
Pojemność jednej maszyny: 20
Spalanie: 15 oleju napędowego
Batalion transporterów opancerzonych do przerzucania piechoty i ewentualnego wspierania bronią pokładową w postaci dwóch sprzężonych CKM’ów. Gąsienicowe podwozie zapewnia wysoką mobilność.

BWP
25 za 3 000 złota, 40 oleju napędowego i 40 stali
Pojemność jednej maszyny: 15
Spalanie: 20 oleju napędowego
Batalion bojowych wozów piechoty, które służą przede wszystkim do wspierania piechoty bronią podkładową w postaci dwóch sprzężonych CKM’ów oraz jednego pojedynczego. Do tego posiada działko 35 mm do zwalczania siły żywej wroga, niszczenia lekkich umocnień oraz lekkich pojazdów.

Ciężarówka
100 za 1 500 złota i 20 oleju napędowego
Pojemność jednego pojazdu: 30 ludzi lub 200 zapasów wojskowych
Spalanie: 10 oleju napędowego
Ciężarówka do sprawnego poruszania się po drogach podczas przerzucania wojsk w czasie pokoju lub przewozu zaopatrzenia dla armii. Wymaga niezniszczonej infrastruktury drogowej oraz ochrony.

Działko przeciwlotnicze
20 za 3 500 złota, 30 stali i 40 oleju napędowego
Spalanie: 20 oleju napędowego
Batalion działek przeciwlotniczych do zwalczania maszyn latających wroga. Cztery sprzężone działka o kalibrze 23 mm mogą zostać obrócone także w stronę nieosłoniętej siły żywej wroga i siać wśród niej spustoszenie.

Wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych
10 za 5 000 złota, 25 stali i 30 oleju napędowego
Spalanie: 15 oleju napędowego
Bateria systemu rakietowego, który strąci każdą maszynę latającą wroga. Prędkość oraz wysokość już nie są sprzymierzeńcami lotników, gdy ktoś w nich wyceluje taką rakietę. Jednak potrzebuje ochrony, gdyż sama takowej nie posiada.

Wyrzutnia rakiet
15 za 5 000 złota, 20 oleju napędowego i 5 każdego surowca
Spalanie: 10 oleju napędowego
Bateria ogniowa artylerii rakietowej systemu ziemia-ziemia. Może sieć istny chaos na polu bitwy, a ostrzał przygotowawczy pozwoli przejść po terenie wroga niemalże bez strat. Niestety brak amunicji na tyle ciężkiej, by uszkodzić mocne zabudowania wroga, oraz potrzebna jest ochrona wojsk innego typu.

Haubica samobieżna
10 za 3 500 złota, 30 oleju napędowego i 40 stali
Spalanie: 15 oleju napędowego
Bateria haubic mogąca skutecznie razić siłę żywą wroga i umocnienia ze znacznej odległości pociskami kalibru 122 mm. Posiada gruby pancerz oraz sprzężony CKM do ochrony indywidualnej.

Czołg podstawowy
30 za 3 000 złota, 70 stali i 50 oleju napędowego
Pojemność jednego pojazdu: 8 ludzi lub 10 zapasów wojskowych
Spalanie: 25 oleju napędowego
Batalion czołgów typu podstawowego. Czołgi uniwersalne do walk, jak i wspierania działania innych jednostek. Może przewozić na swoim kadłubie kilku siedzących żołnierzy.


Lotnictwo

Myśliwiec
30 za 5 000 złota, 20 stali i 60 benzyny lotniczej
Spalanie: 40 benzyny lotniczej
Dywizjon myśliwców wielozadaniowych. Mogą patrolować przestrzeń powietrzną, przeprowadzać zwiad lotniczy, przechwycić maszyny wroga lub wspierać atak wojsk lądowych, chociażby poprzez zrzucenie napalmu.

Bombowiec
20 za 4 000 złota, 40 stali i 100 benzyny lotniczej
Spalanie: 70 benzyny lotniczej
Eskadra bombowców wielozadaniowych, która może przeprowadzać tak naloty precyzyjne, jak i dywanowe. Nawet najcięższe umocnienia nie wytrzymają takiego nalotu. Wymagają jednak ochrony, gdyż są podatne na przechwycenia.

Samolot transportowy
20 za 4 000 złota, 50 benzyny lotniczej i 5 surowców naturalnych
Pojemność jednej maszyny: 100 ludzi lub 450 zapasów wojskowych
Spalanie: 30 benzyny lotniczej
Eskadra samolotów transportowych mogąca przerzucić spadochroniarzy na teren działań wroga, lub zaopatrzenie i jednostki liniowe. Jednak wtedy wymaga lotniska, by się rozładować. Potrzebuje także ochrony, ponieważ jest bardzo podatna na przechwycenie i ostrzał z ziemi.

Śmigłowiec bojowy
20 za 4 000 złota, 30 stali, 80 benzyny lotniczej i 5 każdego surowca naturalnego
Spalanie: 60 benzyny lotniczej
Eskadra śmigłowców bojowych przeznaczona do bezpośredniego wspierania piechoty podczas walk lub niszczenia pojazdów wroga. Bardzo dobrze sprawdza się w trudnodostępnych rejonach, gdzie udział wojsk pancernych byłby niemożliwy.

Śmigłowiec transportowy
20 za 3 000 złota, 40 stali, 100 benzyny lotniczej i 5 każdego surowca naturalnego
Pojemność jednej maszyny: 33 ludzi lub 250 zapasów wojskowych
Spalanie: 75 benzyny lotniczej
Eskadra śmigłowców, która służy do transportowania żołnierzy i ewentualnego wspierania ich bronią pokładową. Niewątpliwą zaletą jest mobilność oraz możliwość wylądowania niemalże wszędzie.


Marynarka wojenna

Krążownik rakietowy
10 za 8 000 złota, 120 oleju napędowego, 200 stali, 70 gazu i 100 racji żywnościowych
Pojemność jednej maszyny: 20 ludzi lub 100 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca
Spalanie: 200 oleju napędowego
Dywizjon krążowników rakietowych, które patrolują tereny wodne, niszczą okręty nawodne wroga lub ostrzeliwują brzeg.

Fregata rakietowa
10 za 6 000 złota, 100 oleju napędowego, 140 stali, 40 gazu i 60 racji żywnościowych
Pojemność jednej maszyny: 15 ludzi lub 80 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca
Spalanie: 160 oleju napędowego
Dywizjon okrętów dość uniwersalnych, chociaż głównym ich celem jest wyszukiwanie i neutralizowanie okrętów podwodnych wroga.

Korweta
12 za 5 500 złota, 90 oleju napędowego, 100 stali, 20 gazu i 50 racji żywnościowych
Pojemność jednej maszyny: 10 ludzi lub 50 wyposażenia
Spalanie: 120 oleju napędowego
Dywizjon dość małych okrętów, które mogą zwalczać tak jednostki nawodne, jak i podwodne wroga. Największą zaletą maszyny jest jej szybkość.

Niszczyciel rakietowy
8 za 9 000 złota, 180 oleju napędowego, 300 stali, 120 gazu i 160 racji żywnościowych
Pojemność jednej maszyny: 50 ludzi lub 300 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca
Spalanie: 220 oleju napędowego
Duże maszyny, które mogą działami, rakietami lub torpedami bez problemu zatopić niemalże każdy statek nawodny. Mają także uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym. Do tego posiadają wyposażenie przeciwlotnicze i bez problemu mogą ostrzeliwać także cele na brzegu.

Lotniskowiec
3 za 6 500 złota, 100 stali, 40 gazu, 200 oleju napędowego i 200 racji żywnościowych
Pojemność jednej maszyny: 70 samolotów
Spalanie: 240 oleju napędowego
Jednostki morskie służące do przewozu samolotów, a także do wykorzystania ich w bitwach morskich, jako maszyny do uderzeń taktycznych. Posiadają słabą obronę przeciwlotniczą i małe działo do samoobrony. Wymagają sporej ochrony, gdyż są bardzo wrażliwe.

Okręt podwodny
6 za 10 000 złota, 120 stali, 50 gazu, 70 oleju napędowego i 120 racji żywnościowych
Pojemność jednej maszyny: 8 ludzi lub 30 wyposażenia
Spalanie: 100 oleju napędowego
Okrętu służące do niszczenia okrętów podwodnych i nawodnych wroga. Dzięki swojej niezauważalności mogą także przewieźć mały oddział komandosów do brzegu, by ci dokonali sabotażu.

Transportowiec
5 za 9 000 złota, 100 stali, 120 gazu i 100 oleju napędowego
Pojemność jednej maszyny: 3 000 ludzi lub 5 000 zapasów wojskowych
Spalanie: 130 oleju napędowego
Jednostka wodna, która transportuje żołnierzy do wyznaczonego celu lub przewozi zapasy. Ma głębokie zanurzenie ale zapas łodzi desantowych pozwala rozładować żołnierzy nawet bezpośrednio na plażę, jeśli trwa właśnie desant.


Surowce strategiczne

Zaopatrzenie medyczne
50 za 200 złota i 5 każdego surowca naturalnego
Cały zestaw niezbędny personelowi medycznemu do postawienia na nogi każdego rannego wojaka.

Racja żywnościowa
100 za 100 złota, 200 zboża, 100 ryb i 40 drewna
Wymagana 1 na 2 000 żołnierzy
Jedzenie dla każdego żołnierza, bo jak wiadomo, armia maszeruje na żołądkach.

Stal
1 za 10 złota, 2 żelaza, 1 węgla/3 węgla drzewnego i 2 drewna
Stal potrzebna do wyprodukowania wszystkiego, co przypada na bardziej zaawansowane projekty dla armii.

Węgiel drzewny
1 za 10 złota, 2 drewna i 1 gazu
Zastępstwo za węgiel, gdy produkuje się stal lub rafinuje ropę. W innych przypadkach nieskuteczny.

Olej napędowy
1 za 5 złota, 1 węgla/3 węgla drzewnego i 2 ropy
Paliwo dla większości silników, jakie używa armia.

Benzyna lotnicza
1 za 5 złota, 1 węgla/3 węgla drzewnego, 3 ropy i 1 drewna
Paliwo dla wszelkich maszyn latających, odpowiednio rafinowane, by nie obciążać nadto maszyny.

Ochrona indywidualna
1 za 800 złota, 60 drewna, 30 węgla i 10 gazu
Wymaga jedna na pułk. Pozwala przeżyć żołnierzom w warunkach skażenia radioaktywnego, chemicznego czy biologicznego.

Radiostacja
20 za 1 500 złota i 3 każdego surowca naturalnego
Jak wiadomo, w wojsku musi być łączność, inaczej nie da sie zaplanować żadnej operacji, a co dopiero kampanii. Można wyznaczyć gońców na długość całej linii frontu, lecz do łączności ze sztabem potrzeba już komunikacji radiowej. Wymagana jedna w sztabie oraz po jednej na pułk.

Broń niekonwencjonalna

Bomba atomowa
1 za 10 000 złota i 100 każdego surowca naturalnego
Straszna broń, która może zmieść całe miasto z powierzchni ziemi w ciągu chwili. Wadą jest konieczność umieszczenia jej przez wojska lądowe lub zrzucenie z bombowca. Do tego dochodzi opad radioaktywny.

Pocisk balistyczny
1 za 12 000 złota, 250 gazu i  100 reszty surowców naturalnych, 100 stali
Pocisk atomowy umieszczony w rakiecie, która przeniesie go między kontynentami i jest niemalże nie do strącenia. Powoduje jeszcze większe zniszczenia, lecz także większy opad.

Sarin
1 za 9 000 złota, 80 gazu i 50 reszty surowców naturalnych
Gaz bojowy o silnym działaniu, który powali każdego, kto nie posiada ochrony. Jednak trudno nad nim zapanować, i Mozę się przenieść nad obszary cywilne lub sąsiednie, nieobjęte działaniami wojennymi.

Broń B
1 za 7 500 złota, 50 gazu, 80 drewna, 20 reszty surowców naturalnych
Mieszanka wąglika, dżumy i innych silnie zakaźnych chorób, które będą siać spustoszenie w szeregach wroga. Jednak bardzo trudno nad nią zapanować, i może przenieść się na obszary cywilne lub sąsiednie, które nie są objęte działaniami wojennymi. Do tego sprawny personel medyczny szybko zdusi epidemię w zarodku.
PAŃSTWOWE

Koalicja Niezależnej Afryki Północnej
Możliwość wykupu innych państw
>Tajna policja - 70 za 2 000 złota i 5 surowców naturalnych
>Szpieg - 1 za 2 800 złota i 20 surowców naturalnych, 1 000 złota za każdą misję
>Dyplomata - 1 za 2 100 złota i 5 surowców naturalnych
>Sabotażysta - 1 za 2 900 złota, 5 surowców naturalnych i 10 stali
>Niszczyciele czołgów - 20 za 3 000 złota, 40 stali, 70 oleju napędowego i 20 gazu |spalanie: 45 oleju napędowego
>Straż przybrzeżna - 10 za 5 000 złota, 80 oleju napędowego, 70 stali i 30 racji żywnościowych |spalanie: 100 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 10 ludzi lub 25 zapasów wojskowych
>Gaz łzawiący - 1 za 7 000 złota, 60 gazu i 40 reszty surowców naturalnych
>Gaz musztardowy - 1 za 8 000 złota, 90 gazu i 45 reszty surowców naturalnych
>Napalm - 1 za 9 000 złota, 100 ropy i 50 reszty surowców naturalnych
>Kontrwywiad - 1 za 3 500 złota i 20 surowców naturalnych
>Demagog - 1 za 6 000 złota i 20 surowców naturalnych
>Hakerzy - 2 za 10 000 złota i 10 surowców naturalnych
>Partyzanci - 1 000 za 300 złota
>Szyfrant - 1 za 7 000 złota i 15 surowców naturalnych
>Amfibie - 30 za 7 000 złota, 25 stali i 50 oleju napędowego |spalanie: 30 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 6 ludzi lub 70 zaopatrzenia wojskowego
>Najemnicy - 300 za 3 000 złota co turę
>Piraci - 100 za 4 000 złota, 30 oleju napędowego, 10 stali i 30 racji żywnościowych
>Sekcja miotaczy ognia - 12 za 1 000 złota, 10 stali i 100 benzyny lotniczej
>Pojazdy z miotaczami ognia - 20 za 3 000 złota, 40 stali, 30 oleju napędowego i 100 benzyny lotniczej |spalanie: 20 oleju napędowego i 30 benzyny lotniczej
>Piwo - 100 za 250 złota
>Wódka - 100 za 2 000 złota
>Słodka paczuszka - 100 za 3 500 złota i 4 surowce naturalne
Patentowe
>Kuter - 20 za 6 000 złota, 30 stali, 60 oleju napędowego i 10 racji żywnościowych |spalanie: 25 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 6 ludzi lub 20 zapasów wojskowych
>Kanonierka - 20 za 7 000 złota, 60 stali, 100 oleju napędowego i 30 racji żywnościowych |spalanie: 40 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 10 ludzi
>Kawaleria na wielbłądach - 40 za 2 000 złota i 3 każdego surowca
>Szejk - 2 za 2 300 złota i 3 każdego surowca
>Sułtan - 1 za 5 000 złota i 15 każdego surowca
>Agent Mosadu - 4 000 złota i 20 wszystkich surowca naturalnego, 2 000 złota za każdą misję
>Kryptoanalityk - 1 za 10 000 złota i 15 surowców naturalnych
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej

Federacja ENF
>Oddziały DWNPT - 1000 za 1000 złota
>System ochrony terytorialnej Savunma Oyuncusu - 1 za 10 000 złota i 30 wszystkich surowców naturalnych
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>Strażnik Serwerów - 1 za 5 000 złota i 5 surowców naturalnych
>Motocykle Rokon TURVER - 100 za 1 000 złota i 15 oleju napędowego |spalanie: 8 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 3 ludzi lub 10 zapasów wojskowych

Filipiny
>Kuter - 20 za 6 000 złota, 30 stali, 60 oleju napędowego i 10 racji żywnościowych |spalanie: 25 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 6 ludzi lub 20 zapasów wojskowych
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej

Wspólnota Wschodnioazjatycka
>Niszczyciel Śmigłowcowy typu Izumo - 6 za 8 000 złota, 70 stali, 25 gazu, 170 oleju napędowego i 150 racji żywnościowych |Pojemność jednej maszyny: 14 śmigłowców
Spalanie: 200 oleju napędowego
>COGLAC v1.1 - 3 000 złota za jednostkę
Spalanie: -50% oleju napędowego
+75% gazu
>AEGIS - 5 000 złota za jednostkę
>DD27 - 4 500 złota i 10 stali za jednostkę
>Łódź patrolowa typu Hayabusa -
8 za 5 000 złota, 70 stali, 90 gazu i 30 racji żywnościowych |spalanie: 80 gazu, pojemność jednej maszyny:  40 ludzi lub 100 zapasów wojskowych
>Mitsubishi X-2 - 20 za 5 000 złota, 10 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>Ekspert ds. Cyberobrony - 1 za 5 000 złota i 5 surowców naturalnych
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>Niszczyciel rakietowy typu Haruna - 4 za 90 000 złota, 220 stali, 100 gazu, 90 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 50 ludzi lub 300 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca
>Korweta uderzeniowa typu Shimakaze - 8 za 150 000 złota, 250 stali, 80 gazu i 50 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 10 ludzi lub 50 wyposażenia
>Czołg podstawowy Type 10 (TK-X) - 20 za 12 000 złota, 100 stali i 60 oleju napędowego |pojemność jednego pojazdu: 8 ludzi lub 10 zapasów wojskowych, spalanie: 20 oleju napędowego
>Lotniskowiec floty typu Taihō - 2 za 20 000 złota, 120 stali, 60 gazu i 200 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 80 samolotów
>Transportowiec desantowy typu Mamiya - 5 za 14 000 złota, 100 stali, 120 gazu |pojemność jednej maszyny: 3 000 ludzi lub 5 000 zapasów wojskowych
>Quad zwiadowczy Grizzly 700 Military - 100 za 1 300 złota i 20 oleju napędowego |spalanie: 10 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 3 ludzi lub 10 zapasów wojskowych
>Mitsubishi F-3 Yang - 20 za 5 000 złota, 10 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>Eagle Eye - 5 za 20 000 złota i 10 wszystkich surowców naturalnych
>F-3 Zmierzch Supermana - 20 za 30 000 złota i  10 stali
>Bombowiec uderzeniowy B-1J Ransā - 12 za 30 000 złota i 12 stali
>Okręt rakietowy typu Ukuru - 8 za 14 000 złota, 80 stali, 110 gazu i 40 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny:  5 ludzi lub 25 zapasów wojskowych
>Type 18 Mechanized Infantry Combat Vehicle (MICV) Saber - 1 za 1 000 złota, 2 każdego surowca naturalnego i 5 stali| pojemność jednej maszyny: 8
>Type 18 Wheeled Tank Destroyer (WTD) Assassin - 1 za 1 550 złota, 2 każdego surowca naturalnego i 5 stali
>Type 18 Wheeled Mobile Mortar (WMM) Berserker - 1 za 1 350 złota, 2 każdego surowca naturalnego i 4 stali

USA
>SW-IV - 1 za 15 000 złota, 100 stali i 40 wszystkich surowców naturalnych
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>CVN-79 - 2 za 20 000 złota, 120 stali, 60 gazu i 200 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 40 samolotów
>SW-arm - 5 za 5 000 złota i 10 surowców naturalnych
>SW-arm C - 3 za 10 000 złota i 10 wszystkich surowców naturalnych |pojemność jednej maszyny: 5
>SR-72 Whitebird - 5 za 5 000 złota, 15 stali i 30 benzyny lotniczej |spalanie: 15 benzyny lotniczej
>Łódź patrolowa typu Hayabusa - 8 za 5 000 złota, 70 stali, 90 gazu i 30 racji żywnościowych |spalanie: 80 gazu, pojemność jednej maszyny:  40 ludzi lub 100 zapasów wojskowych
>UTAP-22 Mako - 10 za 22 000 złota
>XQ-222 Valkyrie - 10 za 32 000 złota
>Perdix Gen 6 - 30 za 12 000 złota
>Niszczyciel klasy Zumwalt - 4 za 20 000 złota, 300 stali, 120 gazu i 160 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 40 ludzi lub 200 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca
>Transportowiec desantowy typu Mamiya - 5 za 14 000 złota, 100 stali, 120 gazu |pojemność jednej maszyny: 3 000 ludzi lub 5 000 zapasów wojskowych
>Eagle Eye - 5 za 20 000 złota i 10 wszystkich surowców naturalnych
>FQ-42 - 20 za 16 000 złota i 20 stali
>SR-73 Aurora - 20 za 22 000 złota i 20 stali
>oddziały FETT - 100 za 6 000 złota i 10 każdego surowca naturalnego
>Mirages - 100 za 9 000 złota i 15 każdego surowca naturalnego
>SkyStrike-01 - 10 za 15 000 złota, 35 stali i 30 gazu
>Haker polowy - 1 za 15 000 złota i 10 surowców naturalnych
>V-47 Kodiak - 10 za 20 000 złota, 20 stali i 10 surowców naturalnych
>SW-II - 1 za 10 000 złota, 70 stali i 25 wszystkich surowców naturalnych

Polska
>Snajperzy - 15 za 5 000 złota
>Mątnik - 45 za 30 000 złota i 20 wszystkich surowców naturalnych
- Hitman - 1 za 5 000 złota i 20 wszystkich surowców naturalnych
>Jednostki minigunowe - 500 za 25 000 złota i 50 wszystkich surowców naturalnych
>Piechota strzelbowa - 750 za 1 000 złota i 40 zboża
>Czołg Wsparcia Bezpośredniego PL-01 - 20 za 5 000 złota, 100 stali i 30 oleju napędowego |spalanie: 20 oleju napędowego, pojemność jednego pojazdu: 6 ludzi lub 10 zapasów wojskowych

Brazylia
>Wyrzutnie bezodrzutowe - 12 za 7 000 złota i 5 wszystkich surowców naturalnych
>Sonda - 1 za 18 000 złota i 20 wszystkich surowców naturalnych
>Transportowiec desantowy typu Mamiya - 5 za 14 000 złota, 100 stali, 120 gazu |pojemność jednej maszyny: 3 000 ludzi lub 5 000 zapasów wojskowych

Kuba
>Kuter - 20 za 6 000 złota, 30 stali, 60 oleju napędowego i 10 racji żywnościowych |spalanie: 25 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 6 ludzi lub 20 zapasów wojskowych
>Kanonierka - 20 za 7 000 złota, 60 stali, 100 oleju napędowego i 30 racji żywnościowych |spalanie: 40 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 10 ludzi
>Motocykl Velocidad M75 Sahara - 100 za 1 000 złota i 15 oleju napędowego |spalanie: 8 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 3 ludzi lub 10 zapasów wojskowych
>PT-76D - 40 za 2 000 złota, 40 stali i 50 oleju napędowego |spalanie: 15 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 8 ludzi lub 10 zapasów wojskowych
>Samobieżna Wyrzutnia Rakiet Przeciwpancernych 3m6 Trzmiel - 30 za 2 800 złota, 20 stali i 40 oleju napędowego |spalanie: 20 oleju napędowego
>Motylek - 15 za 5 000 złota, 20 stali, 50 benzyny lotniczej i 5 każdego surowca naturalnego |spalanie: 45 benzyny lotniczej
>Ciężki Krążownik TPT klasy Guevara - 1 za 3 000 złota, 100 stali, 70 węgla, 20 gazu, 10 oleju napędowego, 20 racji żywnościowych |spalanie: 40 węgla + 10 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 50 ludzi lub 300 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca
>Lekki Lotniskowiec TPT klasy Pequeño  - 1 za 2 000 złota, 70 stali, 20 gazu, 40 oleju napędowego, 100 węgla i 200 racji żywnościowych |spalanie: 100 węgla + 10 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 15 samolotów, 10 śmigłowców
>ASU-57 - 20 za 2 000 złota, 15 stali, 40 oleju napędowego i 10 gazu |spalanie: 20 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 9 ludzi
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>Espacioso Il-76 - 10 za 10 000 złota, 80 benzyny lotniczej i 15 surowców naturalnych |pojemność jednej maszyny: 225 ludzi lub 900 zapasów wojskowych, spalanie: 40 benzyny lotniczej
>TV Ver.1 - 20 za 1 700 złota, 20 stali i 40 węgla |pojemność jednego pojazdu: 8 ludzi lub 10 zapasów wojskowych, spalanie: 40 węgla
>Korweta TPT  - 10 za 6 000 złota, 120 węgla, 100 stali, 20 gazu i 50 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 10 ludzi lub 50 wyposażenia, spalanie: 200 węgla
>TPT - 1 za 15 000 złota na okręt
> Kuter Patrolowy KP-122 - 5 za 2 000 złota, 25 stali, 40 gazu i 10 racji żywnościowych |spalanie: 10 węgla, pojemność jednej maszyny: 2 ludzi lub 5 zapasów wojskowych
>DASML - 1 za 25 000 i 30 wszystkich surowców naturalnych
>Bioolej - 1 za 5 złota, 1 węgla/3 węgla drzewnego, 2 zboża i 1 rybę
>TPR+ - 1 za 5 500 złota
>C-47 TPR - 20 za 6 000 złota i 50 biooleju |pojemność jednej maszyny: 27 ludzi lub 250 zapasów wojskowych, spalanie: 100 biooleju
>An-2 TPR - 30 za 5 000 złota i 40 biooleju |pojemność jednej maszyny: 12 ludzi lub 50 zapasów wojskowych, spalanie: 60 biooleju
>Śmigłowiec Hdc-2 Wersja Transportowa - 20 za 5 000 złota, 50 stali, 120 biooleju i 5 każdego surowca naturalnego |pojemność jednej maszyny: 60 ludzi lub 350 zapasów wojskowych, spalanie: 80 biooleju
>Śmigłowiec Hdc-2 Wersja Szturmowa - 20 za 6 000 złota, 40 stali, 100 biooleju i 5 każdego surowca naturalnego |pojemność jednej maszyny: 15 ludzi lub 50 zapasów wojskowych, spalanie: 60 benzyny lotniczej
>Śmigłowiec Hdc-2 Wersja do Walki Morskiej - 20 za 4 500 złota, 35 stali, 90 biooleju i 5 każdego surowca naturalnego |spalanie: 60 benzyny lotniczej
>3A1 Robin Hood - 1 za 19 000 złota, 50 stali i 15 wszystkich surowców naturalnych
>AR-1 Albatros - 10 za 3 600 złota, 25 stali i 60 biooleju |spalanie: 60 biooleju
>AR-1Tr - 10 za 3 600 złota, 25 stali i 60 biooleju |pojemność jednej maszyny: 1000 ludzi lub 2750 zapasów wojskowych, spalanie: 60 biooleju
>PdA-1 - 20 za 3 000 złota, 10 stali i 30 biooleju |spalanie: 5 biooleju
>PdA-3 - 20 za 6 000 złota, 20 stali i 40 biooleju |spalanie: 20 biooleju
>Kuter Patrolowy KP-R57 - 10 za 8 000 złota, 40 stali, 60 gazu i 20 racji żywnościowych |spalanie: 40 biooleju, pojemność jednej maszyny: 10 ludzi lub 50 zapasów wojskowych
>Gladiator FSV - 20 za 2 800 złota, 30 stali i 60 biooleju |pojemność jednego pojazdu: 5 ludzi lub 8 zapasów wojskowych, spalanie: 40 biooleju
>Niszczyciel klasy Togliatti - 1 za 5 000 złota, 120 stali, 50 biooleju, 40 gazu, 20 racji żywnościowych |spalanie: 27 biooleju, pojemność jednej maszyny: 50 ludzi lub 300 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca
>FTP-100 - 100 za 2 000 złota i 30 biooleju |spalanie: 15 biooleju, pojemność: 60 ludzi lub 400 zapasów wojskowych
>FTP-100B - 100 za 2 900 złota, 20 stali i 40 biooleju |spalanie: 20 biooleju, pojemność: 45 ludzi lub 300 zapasów wojskowych
>Gladius AFV - 25 za 8 000 złota, 50 stali, 10 wszystkich surowców naturalnych i 100 biooleju |spalanie: 50, biooleju pojemność: 10 ludzi
>3A1M - 100 za 22 000 złota, 80 stali, 20 wszystkich surowców naturalnych i 30 biooleju |spalanie: 20 biooleju
>PdA-2 - 20 za 4 800 złota, 15 stali i 35 biooleju |spalanie: 15 biooleju
>Troyan APC - 100 za 8 900 złota, 40 stali i 80 biooleju |spalanie: 25 biooleju, pojemność: 45 ludzi lub 300 zapasów wojskowych
>Chimera SPAAG - 100 za 7 500 złota, 30 stali i 50 biooleju |spalanie: 20 biooleju
>Okręt podwodny klasy Benegas A - 5 za 8 000 złota, 70 stali, 40 gazu, 80 obioleju i 40 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 4 ludzi lub 10 wyposażenia, spalanie: 80 biooleju
>FTP-100C - 100 za za 2 600 złota i 30 biooleju |spalanie: 15 biooleju, pojemność: 4 ludzi
>FTP-100D - 100 za 3 550 złota, 15 stali i 40 biooleju |spalanie: 20 biooleju, pojemność: 5 ludzi lub 30 zapasów wojskowych
>Okręt podwodny klasy Bengasa B T - 5 za 20 000 złota, 80 stali, 50 gazu i 40 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 8 ludzi lub 20 wyposażenia
>Niszczyciel klasy Togliatti T - 1 za 17 000 złota, 130 stali, 50 gazu, 20 racji żywnościowych |spalanie: pojemność jednej maszyny: 60 ludzi lub 320 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca
>AR-1 Albatros T - 10 za 14 600 złota, 30 stali

Wielka Brytania
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej

Włochy
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej

Stary Kontynent Australii
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>Nurkowie podwodni - 80 za 2 900 złota i 5 każdego surowca naturalnego
>Pocisk krążący - 5 za 5 000 złota i 10 surowców naturalnych
>Hawkei - 20 za 3 500 złota, 45 oleju napędowego i 50 stali |Pojemność jednej maszyny: 15, spalanie: 20 oleju napędowego
>Circussile - Fake But Real Alike (Fake BRA) - 20 za 18 000 złota
>Niszczyciel rakietowy typu Hobart - 8 za 60 000 złota, 200 oleju napędowego, 300 stali, 130 gazu i 160 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 50 ludzi lub 300 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca, spalanie: 220 oleju napędowego
>Austal - Pacific Patrol Boat - 5 za 5 000 złota, 20 stali, 60 oleju napędowego i 10 racji żywnościowych |spalanie: 25 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 6 ludzi lub 20 zapasów wojskowych

Federacja Krajów Północy
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>Niszczyciel rakietowy typu Haruna - 4 za 90 000 złota, 220 stali, 100 gazu, 90 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 50 ludzi lub 300 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca

Korea Południowa
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej

Korea Północna
>Koreański Agent Rządowy - 1 za 2 800 złota i 20 surowców naturalnych, 1 000 złota za każdą misję

Szwajcaria
>Ochotnicza armia Alpejska - 400 za 850 złota
>Lekkie motory terenowe "Ergehtaufgas"  - 100 za 1 300 złota i 30 gazu |spalanie: 10 gazu, pojemność jednej maszyny: 3 ludzi lub 10 zapasów wojskowych
>"Gepanzerte Bergtransporter" - 80 za 2 000 złota i 20 oleju napędowego |pojemność jednego pojazdu: 50 piechoty/OaA lub 25 Ergehtaufgas, spalanie: 160 oleju napędowego

Niemcy
>Jednostka ORNO Klasa A - 70 za 3 000 złota i 5 wszystkich surowców naturalnych
>Jednostka ORNO Klasa B - 50 za 6 000 złota i 10 wszystkich surowców naturalnych
>Jednostka ORNO Klasa C - 45 za 10 000 złota i 15 wszystkich surowców naturalnych
>F-35A Lightning II - 20 za 8 000 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej

Państwo Wschodzącego Smoka
Możliwość wykupu innych państw
>Szwadron Śmierci - 70 za 2 000 złota i 5 surowców naturalnych
Patentowe
>Agent MBPCRL - 1 za 2 800 złota i 20 surowców naturalnych, 1 000 złota za każdą misję
>Jednostka Gwardii Chińskiej - 100 za 5 000 złota i 10 każdego surowca naturalnego
>Bombowiec strategiczny B-52 - 15 za 6 000 złota, 60 stali i 120 benzyny lotniczej| spalanie: 90 benzyny lotniczej
>Katyusha - 20 za 3 000 złota, 10 oleju napędowego i 5 każdego surowca |spalanie: 10 oleju napędowego
>J-22 - 20 za 7 000 złota, 20 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>J-21 - 15 za 8 500 złota, 25 stali i 50 benzyny lotniczej |spalanie: 20 benzyny lotniczej
>Kawaleria - 100 za 1 500 złota i 20 zboża
>TRansport konny - 80 za 1 300 złota i 20 zboża |pojemność jednego pojazdu: 2 ludzi lub 10 zapasów wojskowych, spalanie: 160 zboża
>Jednostka tranpostru konnego (wozy) - 80 za 1 800 złota i 30 zboża |pojemność jednego pojazdu: 6 ludzi lub 40 zapasów wojskowych, spalanie: 200 zboża
>T-44-100 - 25 za 3 200 złota, 60 stali i 60 oleju napędowego |pojemność jednego pojazdu: 6 ludzi lub 8 zapasów wojskowych, spalanie: 25 oleju napędowego
>COGLAC v1.1 - 3 000 złota za jednostkę
Spalanie: -50% oleju napędowego
+75% gazu
>Przemytnicy - 50 za 12 000 złota, 10 wszystkich surowców naturalnych, 3 000 złota za misję
>Haiya - 20 za 8 000 złota i 5 wszystkich surowców naturalnych
>Haiya! - 15 za 12 000 złota i 10 wszystkich surowców naturalnych
>Haiya? - 10 za 10 000 złota i 5 wszystkich surowców naturalnych
>Rój - 20 za 10 000 złota
>PAS-17 - 10 za 20 000 złota i 5 wszystkich surowców naturalnych
>CH-5 - 10 za 25 000 złota i 10 wszystkich surowców naturalnych
>J-52 - 15 za 10 000 złota, 80 stali i 100 benzyny lotniczej| spalanie: 75 benzyny lotniczej
>Typ 99 - 20 za 20 000 złota, 110 stali i 60 oleju napędowego |pojemność jednego pojazdu: 8 ludzi lub 10 zapasów wojskowych, spalanie: 40 oleju napędowego
>Typ 96 - 20 za 19 000 złota, 100 stali i 50 oleju napędowego |pojemność jednego pojazdu: 8 ludzi lub 10 zapasów wojskowych, spalanie: 40 oleju napędowego
>Paliwo wodorowe - 5 000 złota za montowanie na jednostce
Spalanie: -50% oleju napędowego i benzyny lotniczej
+100% gazu
>Paliwo wodorowe (płyn) - 1 za 6 złota i 2 gazu
>Myśliwiec przewagi powietrznej/szturmowy J-001 Qiāoqiāo sǐwáng - 12 za 20 000 złota, 30 stali i 60 gazu
>Czołg przewagi bitewnej WZ-001 "Kuài" - 20 za 18 000 złota, 120 stali i 70 gazu|pojemność jednego pojazdu: 8 ludzi lub 10 zapasów wojskowych
>Seng Dung - 100 za 500 złota, 200 zboża, 100 ryb i 40 gazu |wymagana 1 na 5 000 żołnierzy
>Superlotniskowiec klasy "Pekin" - 1 za 220 000 złota, 1800 gazu i  1000 reszty surowców naturalnych, 1500 stali |pojemność" 160 maszyn
>Niszczyciel Rakietowy typu "Zengli" - 4 za 130 000 złota, 270 stali, 180 gazu, 90 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 50 ludzi lub 300 wyposażenia oraz lądowisko dla 1 śmigłowca
>Napęd termojądrowy - 10 000 złota za zamontowanie na jednostce
>Lotniskowiec typu "Szanghaj" - 2 za 22 000 złota, 100 stali, 80 gazu i 200 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 75 samolotów
>Pancerze wspomagane typu J Piechotna - 10 za 600 000 złota, 1 000 stali, 350 gazu, 150 reszty surowców naturalnych |wymagany jeden na jednego żołnierza
>Pancerze wspomagane typu J Szturmowa - 10 za 1 000 000 złota, 2 000 stali, 700 gazu i 500 reszty surowców naturalnych |wymagany jeden na jednego żołnierza
>Pancerze wspomagane typu J Wersja podwodna - 10 za 700 000 złota, 1 300 stali, 500 gazu, 200 reszty surowców naturalnych |wymagany jeden na jednego żołnierza
>Pancerze wspomagane typu J Wersja Spadochroniarska - 10 za 920 000 złota, 1 100 stali, 1 000 gazu, 350 reszty surowców naturalnych |wymagany jeden na jednego żołnierza
>Pancerze wspomagane typu J Wersja kosmiczna - 10 za 2 400 000 złota, 4 200 stali, 5 000 gazu i 2 000 reszty surowców naturalnych |wymagany jeden na jednego żołnierza
>Pancernik typu Sun-Tzu - 10 za 28 000 złota, 290 stali, 110 gazu i 150 racji żywnościowych |pojemność jednej maszyny: 30 ludzi lub 100 wyposażenia oraz lądowisko dla 2 śmigłowców lub 1 pionowzlotu

Liga Ropy
>Ochrona przeciwpiechotna - 1 za 12 000 złota i 50 wszystkich surowców naturalnych, wymaga oddziału inżynierów i saperów do budowy
>Ochrona przeciwpancerna - 1 za 15 000 złota i 50 wszystkich surowców naturalnych, wymaga oddziału inżynierów i saperów do budowy
>Biha - 10 za 10 000 złota i 10 wszystkich surowców naturalnych
>Korweta rakietowa - 12 za 7 000 złota, 90 oleju napędowego, 100 stali, 20 gazu i 50 racji żywnościowych |spalanie: 120 oleju napędowego, pojemność jednej maszyny: 10 ludzi lub 50 wyposażenia + 1 śmigłowiec

Francja
>COGLAC v1.1 - 3 000 złota za jednostkę
Spalanie: -50% oleju napędowego
+75% gazu

Hegemonia Bratnich Narodów Rosyjskich
>Czołg podstawowy T-14 "Armata" - 20 za 14 000 złota, 120 stali i 60 oleju napędowego |pojemność jednego pojazdu: 8 ludzi lub 10 zapasów wojskowych, spalanie: 40 oleju napędowego
>>TPT - 1 za 15 000 złota na okręt
>>PdA-3 - 20 za 6 000 złota, 20 stali i 40 biooleju |spalanie: 20 biooleju
>Android Bojowy "Matuszka" - 1 za 900 000 złota, 200 wszystkich surowców naturalnych i 300 stali
>I.V.A.N - 1 za 25 000 złota i 50 wszystkich surowców naturalnych, wymagany jeden na pojazd

Avatar Kuba1001
Danteu pozwolił, także ten:

Tajna policja
Specjalna jednostka, praktycznie bez wartości bojowej, jednakże przydatna. Co różni jej członków od zwykłych policjantów? Z pewnością przeznaczenie, gdyż zamiast zajmować się aresztowaniem wszelkiej maści przestępców, eliminują oni takie zagrożenia jak buntownicy, rebelianci, terroryści, zamachowcy, zdrajcy, szpiedzy czy też jakiekolwiek inne osoby niewygodne dla władzy rządzącej.

Szpieg
Perfekcyjnie wyszkolony agent wywiadu, którego zadaniem jest przeniknięcie do innego kraju, a później zaaklimatyzowanie się w nim. Z czasem zacznie on zdobywać wszelkiej maści informacje, a im dłużej jest w danym kraju, tym ciekawsze wiadomości może dostarczyć. Jego wadą jest konieczność wysyłania mu zasobów pieniężnych oraz to, że może zostać zdekonspirowany i schwytany. Teoretycznie popełnia wtedy samobójstwo, ale nie zawsze, więc może zostać przesłuchany lub przekupiony, aby zdradzić, co przekazał i komu przekazał. Wtedy jedynym wyjściem jest wysłanie kogoś w celu jego odbicia lub unieszkodliwiania.

Dyplomata
Właściwie to podobny do szpiega, jednakże działa w mniej lub bardziej legalny sposób. Jego główny atutem jest możliwość wysłania na rozmowy dyplomatyczne z jakimś państwem, dzięki czemu są większe szanse ich powodzenia, niezależnie od tego, jaki to kraj i jaka sprawa. Istnieje też mała szansa na to, że w jakiś sposób zdobędzie on jakieś ciekawe informacje podczas swych zagranicznych wojaży.

Sabotażysta
Perfekcyjnie wyszkolony żołnierz, który może w pojedynkę wyrządzić olbrzymie straty wrogowi. Ubrany w specjalny strój kamuflujący, dostosowany do terenu, w jakim będzie działać. Na jego bogaty garnitur uzbrojenia składają się następujące elementy ekwipunku: Dwa noże do walki z bliska, szczególnie podrzynania gardeł wrogim wartownikom, komplet innych noży, tym razem do rzucania, pistolet z tłumikiem i karabinek automatyczny. Uzupełnia to sporą ilością amunicji i granatami różnego typu. Ma również pokaźny zapas materiałów wybuchowy, do dokonywania zwartego w nazwie sabotażu, oraz truciznę, połykaną na wypadek braku możliwości ucieczki. Nie zabija natychmiastowo, więc sabotażysta ma szansę zadać wrogowi jeszcze jakieś straty, zaś nawet jeśli zostanie schwytany lub zabity, to niewiele to da.

Niszczyciele czołgów
Pojazdy budowane na podwoziu czołgu podstawowego, wyposażone dwojako: W pojedynczy wielkokalibrowy lub ciężki karabin maszynowy oraz wyrzutnię rakiet przeciwpancernych lub w jeden ze wspomnianych karabinów i działo o dużym kalibrze. Jednostka nadaje się idealnie do eliminacji czołgów oraz innych pojazdów pancernych, dobrze sprawdza się też w roli wsparcia piechoty, niszcząc umocnienia wroga za pomocą swego głównego uzbrojenia. Niestety, ma sporo wad, w tym słaby pancerz, konieczność bycia chronionym przez piechotę, a w wypadku jednostek uzbrojonych w działo, także trzeba obrócić cały pojazd, aby wystrzelić w danym kierunku. Wersja rakietowa pozbawiona jest tej wady, ale tylko tej jednej.

No to wszystko są propozycje jednostek dostępnych dla każdego państwa, niezależnie czy jest to gracz i bot. Oczywiście, nawet nie śmiem mieszać się w wycenę lub określanie liczebność, choć w wypadku Dyplomaty czy Sabotażysty jest ona raczej oczywista.
Ukazane poniżej jednostki to, również za zgodą właściciela, jednostki dostępne tylko i wyłącznie dla mojego państwa i jednocześnie element większego planu.

Kuter
Jednostka zbudowana na podstawie zwykłego kutra rybackiego. Względem orygninału została opancerzona i uzbrojona, a mianowicie w jeden wielkokalibrowy karabin maszynowy, sześć ciężkich karabinów maszynowych (po trzy an burtę) oraz działko przeciwlotnicze lub lekkie działo na obrotowej platformie rufowej. Idealnie nadaje się do patrolowania strefy przybrzeżnej i wykonywania zadań, do których używanie większych jednostek jest nieopłacalne lub niemożliwe. Tak więc patrolują tereny przybrzeżne, a także zwalczają piratów i przemytników. Ich ładownie mogą pomieścić sporo skonfiskowanych łupów, ewentualnych więźniów oraz, oczywiście, drużynę abordażową oraz celników. Może też służyć do transportu zapasów, rannych i posiłków dla małych oddziałów walczących na nadbrzeżu. Dobrze sprawdzają się też także w podobnych oraz ściśle bojowych misjach na rzekach, jeziorach i innych akwenach wewnętrznych. W wypadku ataków na wrogie wybrzeże lub instalacje nadbrzeżne, może sprzyjać element zaskoczenia (z daleka ciężko odróżnić to od zwykłego kutra, a nawet jeśli, to niewielu wzięłoby ten okręt na poważnie). Jednakże nie mają szans w starciu z jakąkolwiek inną bojową jednostką morską, łącznie z najmniejszymi nawet korwetami. Można je także wykorzystać do desantów.

Kanonierka
Mała, ale wariat. Tak można najlepiej opisać tę jednostkę. Jest ona stosunkowo mała, nieźle opancerzona oraz dosłownie najeżona uzbrojeniem w postaci wielkokalibrowych karabinów maszynowych, ciężkich karabinów maszynowych, działek przeciwlotniczych i lekkiej artylerii. Wykonuje ona te same misje, co kuter, często go w nich wspomagając. Jednakże sprawdza się w desantach, gdyż jeśli wróg posiada jedynie piechotę, lekkie umocnienia i lekkie pojazdy, to kanonierka zada im straty i zmusi do odwrotu lub ukrycia się, zapewniając czas żołnierzom desantu.

Tutaj też nie bawię się w wycenę, określanie liczebności i ładowności, zostawiam to Tobie.

Avatar bulorwas
Oddziały DWNPT- 1000 żołnierzy.
Pułk wojsk wyszkolonych do walk na terenie pustynnych. Znajomość topografii pustynnej daje duża przewagę na zwykłymi wojskami wroga.

Avatar Rafael_Rexwent
Niszczyciel Śmigłowcowy typu Izumo
O ile tradycyjne lotniskowce przez długi czas były dla Japonii zabronione ta wykształciła własny rodzaj takowej jednostki pływającej omijając powojenne ograniczenia. Niszczyciele śmigłowcowe bo to o nich mowa są okrętami przypominającymi lotniskowce z tym, że miast samolotów ich główną siłą uderzeniową są śmigłowce. Chociaż szczerze mówiąc - po niewielkich przeróbkach (planowany przyszły typ) mogą się idealnie sprawdzić w roli lekkich lotniskowców, lecz na razie Japonia woli by pozostały jednostkami jakimi zostały stworzone. Mniejsze od lotniskowców i do tego wyposażone w najnowsze systemy AEGIS zintegrowane z działkami automatycznymi są trudniejsze do zniszczenia, jednakże nie oszukujmy się - to nie niszczyciele albo fregaty i oprócz śmigłowców nie posiadają innego środka ofensywnego. Artylerii i wyrzutni pocisków rakietowych (nie licząc tych przeznaczonych do samoobrony zintegrowanych z systemem AEGIS) u nich nie ma.
Pojemność: 14 śmigłowców

Avatar bulorwas
System ochrony terytorialnej Savunma Oyuncusu
Gdy ktoś próbuje wkroczyć na tereny tureckie zazwyczaj myśli, że jedynym zagrożeniem będzie wojsko. A tu taka niespodzianka, że Turcy mają jeszcze coś. Otóż Savunma Oyuncusu to nic innego jak szereg bunkrów, artylerii naziemnej i Działek CKM. Jako dodatek umieszczone są w nim też okopy, druty kolczaste i wieże dla snajperów.

Avatar Locke_
Agent Mosadu - elitarny agent jednego z najlepszych wywiadów świata. Być może nie jest tak uniwersalny jak zwykły szpieg, jednak gdy trzeba pozyskać konkretne informacje sprawdza się lepiej od niego. Dodatkowo szpiedzy Mossadu radzą sobie zaskakująca dobrze z kradzieżą, co udowodnili wykradając odrzutowce, a nawet całe okręty, oraz z tropieniem i porywaniem konkretnych osób.

Nie znam się na wycenie, ale proponuję: 1 za 3200 złota i 30 każdego surowca naturalnego + 2000 złota za każdą misję.

Avatar Kuba1001
Kolejne jednostki by Kube, mordeczki:

Egipt:

Kawaleria na wielbłądach – Egipt to prawdopodobnie jedyne współczesne państwo, które nie tylko nie wyrzekło się kawalerii, ale stosuje ją na wojnie, a nie w funkcji reprezentacyjnej. Kawaleria ta nawiązuje do najlepszych tradycji z tego regionu i różnych czasów, oczywiście wzbogaconych o współczesne zdobycze. Środkiem transportu kawalerzysty jest jego wielbłąd, zwierzę wręcz idealne do prowadzenia działania na terenach pustynnych. Poza tym, że samo może obejść się przez dość długo bez wody i pożywienia, umiejętności w poszukiwaniu ich oraz zasoby jeźdźca sprawiają, że nie jest on w wiele gorszej sytuacji. Uzbrojenie to mieszanka współczesności i czasów dawnych, a więc kawalerzyści posiadają lance i bułaty, ale są one bronią używaną na paradach lub w wyjątkowo bliskim starciu, ponieważ główną broń stanowią karabiny i karabinki, a także pistolety, rewolwery i różne granaty. Jakby tego było mało, każdy oddział kawalerii posiada (rozłożone na części i przenoszone na różnych zwierzętach) ręczne karabiny maszynowe, jeden ciężki karabin maszynowy oraz jedno lekkie działko bezodrzutowe z zapasem amunicji lub jeden lekki moździerz z zapasem amunicji. Kawaleria to oddziały niezwykle mobilne, idealne jako wsparcie dla zwiadu, ciężki zwiad, oddziały nękające i szpica głównych wojsk, zwłaszcza, gdy mowa o terenach pustynnych.

Szejk – Arabski oficer wysokiej rangi i wysokiego stopnia, szlachcic z krwi i kości, który może dowodzić nawet tysiącem żołnierzy. Dowodzi swoimi ludźmi bezpośrednio z pola walki, więc jest czymś na kształt dowódcy polowego, nie tak jak Sułtan, choć w połączeniu z nim tworzy doskonałe zaplecze strategiczne. Nie wymaga co prawda tak wielkiej ochrony jak Sułtan, ale lepiej nie puszczać go w samopas.

Sułtan – Jeden z najwyższych rangą urzędników Egiptu, niejako jeden z władców, który ma wielkie doświadczenie w sprawie gospodarki, ekonomi, i tym podobnych, co sprawia, że może w sytuacji kryzysowej wprowadzić prawdziwe rządy żelaznej ręki, które może odbiją się na poddanych, ale nie na tej części kraju, którą Sułtan dowodzi. Ponadto jest dobrym strategiem, taktykiem i mówcą, ale potrzeba mu ochrony.

Świat:

Straż przybrzeżna – To niemalże to samo, co służba ochrony pogranicza, lecz działająca na wodach terytorialnych danego państwa i w jego pobliżu. Zajmują się kontrolą wszystkiego co wpływa i wypływa z i do portów, a także są pomocni przy rozwiązywaniu kwestii imigrantów oraz piratów. Ich wyposażenie nie pozwala jednak na nawiązanie walki z jakimkolwiek zgrupowaniem floty wroga, więc mogą służyć co najmniej za zwiad, z racji posiadania szybkich łodzi.

Gaz łzawiący – Można rozpylić go za pomocą moździerzy lub haubic, tudzież zrzucić z pokładów samolotów. Sam w sobie nie jest groźny, gdyż nie może zabić, więc można wykorzystać go na różne sposoby i do różnych celów: Stosunkowo bezkrwawej pacyfikacji buntów i zamieszek, osłonienia własnego odwrotu poprzez ostrzelanie nim wrażych pozycji lub unieszkodliwienie wroga, aby łatwiej go wyeliminować lub wziąć do niewoli.

Gaz musztardowy – O ile sposób rozpylania jest identyczny jak w wypadku gazu łzawiącego, to sposób działania już nie, ponieważ gaz musztardowy jest o wiele bardziej morderczy. Co prawda nie musi on doprowadzić do śmierci, a jedynie może, gdyż, zależnie od stężenia, może doprowadzić do śmierci, ciężkiego poparzenia lub lekkiego poparzenia. W wypadku dużej dawki śmierć następuje na miejscu, w wypadku mniejszych bywa różnie. Dodatkowo gaz musztardowy to substancja rakotwórcza. Dość dobrze sprawia się w unieszkodliwianiu wrogiej piechoty, które polega bardziej na ranieniu i oszpecaniu, a nie na zabijaniu. Cóż… Można? Można.

Napalm – Zrzucany z nieba przez myśliwce, bombowce i inne samoloty, trudny do ugaszenia, niezwykle skuteczny w walce z piechotą i trudny do opanowania – taki właśnie jest napalm. Ta substancja pozwala stosunkowo szybko objąć określony teren płomieniami, które mogą zranić, zabić lub wykurzyć wrogich żołnierzy. Niestety, jest trudny do opanowania, co może przyczyniać się do strat pośród własnych wojsk, ludności cywilnej i środowiska naturalnego.

Kontrwywiad – Te oddziały mają właściwie tylko jedno zadanie: Wykrywać, śledzić i eliminować tych, których właśnie to jest zadaniem, czyli szpiegów. Po wykryciu mogą oni nie tylko delikwenta usunąć, ale też schwytać i wydobyć z niego dane lub też przekabacić na własną stronę, a nawet pozornie nic nie robić, a w praktyce wprowadzać go w błąd. Ich skuteczność zwiększa się, gdy współpracują z takimi służbami jak tajna policja.

Demagog – Niezwykle wykształcony cywil, którego przyjęto do woja w jednym celu: Aby szerzył propagandę. Mowa tu nie tylko o ulotkach, filmach i innych materiałach, ale nawet o osobistych przemowach do dowódców lub żołnierzy. Co prawda jego wysiłki kosztują, niemniej warto.

Hakerzy – Cywile, których jedynym zastosowaniem i powodem, dla jakiego siedzą w armii, jest to, że doskonale znają się na wojnie. Lecz nie tej zwykłej, jaką znamy wszyscy, ale elektronicznej. Mogą oni zdobywać wszelkie pliki i dane innego państwa, jeśli zdołają złamać jego zabezpieczenia, wzmocnić własne oraz dokonywać aktów informatycznego sabotażu, na przykład usuwając lub podmieniając jakieś dane, czy też instalując wszelkiej maści oprogramowania hakerskie i wirusy.

Partyzanci – Skromna ilość wojskowych i wielka liczba cywilów, tak najlepiej można ich określić. Partyzanci są szkoleni do obrony własnego terytorium, które już wpadło w ręce wroga. W związku z tym poznają tajniki walki partyzanckiej i sabotażu. Są niezwykle użyteczni, lecz czasem kłopotliwi, a do tego potrzebują zrzutów takiego zaopatrzenia jak broń, amunicji, umundurowanie, medykamenty, radiostacje, żywność i tym podobne. Oczywiście, można to rozwiązać w inny sposób i jeszcze przed agresją sąsiada zbudować w kraju odpowiednie magazyny tegoż sprzętu.

Szyfrant – Pracujący w sztabie specjalista, który mimo braku wyszkolenia bojowego jest niezwykle ważny dla prowadzenia operacji wojskowych, choć nie posiada stopnia oficerskiego. Jego zadaniem jest zaszyfrowywanie własnych meldunków i rozkazów, aby uniemożliwić lub chociaż utrudnić odczytanie ich przeciwnikowi oraz robienie czegoś zupełnie przeciwnego, czyli odszyfrowywanie meldunków i rozkazów przeciwnika, które zostały przechwycone przez własne wojska. Jego schwytanie pozwala poznać część lub większość kodów danej armii, lecz działa to w obie strony.

Amfibie – Lekkie pojazdy dostosowane do transportu osób lub ładunków. Mimo iż niewiele tego wezmą, to i tak są dość porządne, gdyż mają to, czego nie mają bardziej ładowne ciężarówki lub inne pojazdy: Mogą poruszać się równie skutecznie po wodzie, co po lądzie. O ile w standardzie mają tylko jeden ciężki karabin maszynowy do obrony i ograniczonego ataku, to kosztem ilości przewożonych pasażerów i ładunku można je jeszcze bardziej dozbroić, na przykład w kolejny CKM, dwa CKM’y, CKM i WKM lub też w CKM automatyczną armatę kalibru dwudziestu milimetrów, tudzież granatnik.

Najemnicy – Nim stali się karabinami do wynajęcia, byli żołnierzami, policjantami, członkami służb specjalnych i przedstawicielami tym podobnych zawodów, którzy opuścili je z różnych przyczyn, aby wykorzystać swe zdolności, wyposażenie i doświadczenie w zarabianiu.
Najemnicy to prawdziwe psy wojny, za odpowiednio dużą stawkę zrobią wszystko. Dzięki temu można zlecić im wykonanie takich zadań, do jakich zwykli żołnierze nie byliby zdolni, nie uznają też konwencji genewskiej, haskiej lub jakiejkolwiek innej. Ponadto mogą działać w imieniu jakiegoś państwa, lecz to pozostanie anonimowe.
Z racji różnego wyposażenia i wyszkolenia mają średnią wartość bojową, choć dodatkowe zastrzyki gotówki mogą ją zwiększyć. Poza tym należy płacić im określoną kwotę co turę, dopóki są na garnuszku danego państwa, a także wypłacać dodatkowe kwoty za misje, w jakich biorą udział. O ile spóźnienie się z jedną lub dwiema ratami, jeśli wcześniejsze były płacone terminowo, nie jest problemem i najemnicy jakoś to przeboleją, to dalsze zwlekanie z zapłatą może sprawić, że odejdą i nie wrócą, z braku zaufania. Za pieniądze mogą też zdradzić, więc lepiej mieć ich na oku.

Piraci – Byli rybacy, marynarze i handlarze, którzy postanowili wykorzystać swoje doświadczenie z pracy na morzu do napełniania sobie kieszeni rozbojami. Działają z reguły na wodach przybrzeżnych, używając łodzi motorowych, nierzadko wyposażonych w urządzenia typu GPS, a także udającego statek rybacki statku-matki, który służy za bazę operacyjną, do uzupełniania paliwa i amunicji, jako miejsce odpoczynku oraz gromadzenia i podziału łupów. Statki-matki są duże, więc mogą być uzbrojone różnie, głównie w sporej liczby broń maszynową, czasem też w lekkie lub średnie działa, moździerze i granatniki. Motorówki dysponują karabinami maszynowymi, z rzadka lekka artylerią, czasem też obie jednostki mają możliwość stawiania min w celu zatrzymania lub zagonienia ofiary, tudzież spowolnienia pościgu.
Do abordażu używa się przede wszystkim drabin i haków, zaś bronią piratów jest wszelkiej maści broń biała, jak noże, kastety i maczety, a także palna, czyli przeważnie pistolety i rewolwery, równie często, jeśli nie częściej, słynne AK-47, niektórzy mają też granaty, granatniki RPG-7 i ręczne karabiny maszynowe.
O ile samo piractwo, a także jego tolerowanie lub wspieranie jest nielegalne, to można zatrudnić piratów w różnym celu, od pokazowych ataków w celu zrobienia z siebie bohatera, do nękania i straszenia innych państw lub rabunku.
Dodatkowo, we własnym zakresie lub przy wsparciu pieniężnym, mogą od podstaw budować nadmorskie miasteczka, twierdze, magazyny i całą resztę infrastruktury potrzebnej do napadów.
Niestety, piraci zawsze chcą część łupów lub wypłatę pieniędzy, w przeciwny razie mogą zdradzić. Można ich co prawda wykorzystać do otwartej walki morskiej, lecz nie są w niej zbyt skuteczni, ponadto zawsze mogą zostać przekupieni, uciec lub zamiast walczyć zacząć grabić okolicę.

Sekcja miotaczy ognia – Wyposażeni w miotacze ognia żołnierze, idealni do eliminacji piechoty, bunkrów i innych umocnień oraz lekkich pojazdów, gdyż za ich pomocą można nie tylko spopielić wroga, ale też go zatruć. Poza tym to niezwykle skuteczna broń psychologiczna, która może sprawić, że wrogowie uciekną z własnych pozycji na sam ich widok, wystawiając się na ostrzał.

Pojazdy z miotaczami ognia – Jako że zwykłe miotacze ognia nie mają dobrego zasięgu i są podatne na ostrzał, który może poskutkować wybuchem całego miotacza i zamienieniem żołnierza go obsługującego oraz osób z najbliższego otoczenia w ludzkie pochodnie, postanowiono zainstalować tę niezwykle skuteczna broń w pojazdach opancerzonych, gdzie sprawia się świetnie. No, może jedyną wadą jest to, że celowanie nastręcza problemów, ale i tak jest dobrze.

Piwo – Co tu dużo mówić? Piwo jak piwo, piwa nie piłeś? Ten trunek, dostarczany drogą lądową, morską lub powietrzną, służy do podnoszenia morale żołnierzy na tyłach lub froncie. Im go więcej, tym lepiej dla morale, acz niekoniecznie dla żołnierzy, więc lepiej nie przesadzić.

Wódka – Kolejny alkohol, który dostarczany jest dzielnym wojakom. Jedyną różnicą między nim a piwem jest to, że wódka lepiej podnosi morale, acz łatwiej się też nią urżnąć, więc wypada tym trunkiem solidnie racjonować.

Słodka paczuszka – Dostarczana lądem, wodą lub powietrzem, jedna z najbardziej wyczekiwanych przez żołnierza na froncie, gdyż to, co zawiera w środku skutkuje błyskawicznym wręcz podniesieniem się morale. A co zawiera? Przede wszystkim różnorakie smakołyki, a więc czekoladę, inne słodycze, owoce, ale też papierosy, kosmetyki, a nawet kolorowe pisemka.

No to teraz powodzenia z wyceną, ustalaniem liczebności i ładowności, Wujek, nie zapomnij też wywalić wszystkiego, co uznasz za zbędne.

Avatar Rafael_Rexwent
Łódź patrolowa typu Hayabusa
Przynależność: Japonia
Uzbrojenie:
4 wyrzutnie rakiet przeciwokrętowych Typu 90 produkcji Mitsubishi Heavy Industries
1 działo kalibru 76 milimetrów OTO Melara (bardzo popularne działo produkcji włoskiej, które jest na wyposażeniu jednostek kilkudziesięciu państw) w wersji z osłoniętą kopułą oraz systemem amunicji VULCANO 76 produkowane na licencji MHI
2 ciężkie karabiny maszynowe Browning M2HB kalibru 12,7 mm produkowane na licencji MHI
Dodatkowe wyposażenie
2 wyrzutnie wabików przeciwrakietowych Mark 36 SBROC z zapasem dwudziestu ośmiu specjalistycznych ładunków na wyrzutnię
Opis:
Przyzwoicie uzbrojona i wyposażona łódź patrolowa będąca na wyposażeniu marynarki wojennej Japonii. Oczywiście w porównaniu do nawet lekkich korwet przegrywa z kretesem, ale jako wsparcie takowych wypada całkiem nieźle. A mówię tu o działaniach bojowych, gdyż jeśli chodzi o użycie patrolowe to Hayabusy chociaż już niemłode (piętnaście lat na karku) wsparte unowocześnioną elektroniką są jednymi z czołowych jednostek swojej klasy na świecie. Napędzane trzema turbinami gazowymi mogą rozwinąć prędkość 46 węzłów (Prędkość bojowa), chociaż najbardziej optymalna pod kątem oszczędności gazu jest prędkość marszowa czyli 24 węzły. Dzięki małemu zanurzeniu i rozmiarom (50 metrów długości) może być użyta do desantu.
Pojemność: 40 ludzi lub 100 zapasów wojskowych
Dodatkowe uwagi:
- Łódź wyposażona jest w turbiny gazowe więc spalanie będzie w gazie (Hayabusy takie są więc zostawiam parametry oryginalnej jednostki)
- Jeśli można to ładnie proszę o wycenę oddziału liczącego osiem jednostek

Avatar ThePolishKillerPL
Snajper
Żołnierz walczący na daleki dystans (ale nie za daleki, bez przesady). Charakteryzuje się tym, że atakuje z ukrycia i po cichu. Może służyć do wyeliminowania słabiej opancerzonych pojazdów z szybą, np. ciężarówka lub ważniejszych jednostek, takie jak oficer. Swój cichy atak rekompensuje tym, że w walce na bliski dystans po zauważeniu jest dosyć słaby - w pojedynkę jest szansa że uda mu się ujść z życiem, natomiast w kilku na jego samego będzie raczej krucho. Może też zostać "zdjęty" przez innego snajpera.
Wyposażony jest w karabin snajperski i pistolet z tłumikiem, nóż do walki wręcz i trzy granaty błyskowe.
Malutka uwaga:
Jeśli można, to poproszę o sprzedawanie tej jednostki w liczbie 15. Wycenienie należy do ciebie, Dante.

Avatar Rafael_Rexwent
Ekspert ds. Cyberobrony
"Nie wystarczy się bronić, trzeba też atakować" - ta zasada nie dotyczy honorowej Japonii, która działania hakerskie uważa za niegodne. Jednakże by dostosować się do współczesnego pola walki, także tego informatycznego Japonia posiada w swej armii prawdziwych speców od Cyberobrony. Nie włamują się do sieci innych państw, nie wykradają plików, nie dokonują informatycznych sabotaży. Więc co robią? Wszystko by nie dopuścić do wyżej wymienionych akcji w sieci informatycznej i teleinformatycznej Japonii. Nieustannie wzmacniają inżynierię bezpieczeństwa sieci, aktualizują bazy wirusów, monitorują oraz czyszczą sieć z niepożądanych i groźnych oprogramowań, czy też ulepszają systemy ochrony informacji.

Avatar ThePolishKillerPL
Mątnik
Mieszanka szpiega, sabotażysty i żołnierza. Mątnik przenika do wrogiej armii specjalnie wyszkolony tak, by tamci wzięli go za swojego. Gdy już ten wniknie do oddziału wroga to jest w stanie zrobić w wrogich szeregach porządne straty, na przykład unieszkodliwienie artylerii. Jest również ryzyko na to, że ten może zostać zdemaskowany, a następnie:
A - przekupiony, by zdradził
B - zabity
C - zmuszony do powiedzenia ważnych informacji siłą
Mała uwaga:
Proszę o sprzedanie tej jednostki w ilości 50. Jak dobrze wiadomo, wycena należy do ciebie, Dante.

Avatar bulorwas
Istnieje coś takiego jak apele i listy członków armii, więc tak trochę odpada wbicie się w środku manewrów. Jeśli koleś pójdzie na zgłoszeniówkę, od razu poznają jego zdolności, więc zaczną sprawdzać i szperać. Gdy znajdą, nie odpuszczą. Poza tym jeden żołnierz nie zniszczy sam artylerii, a szansa, że zostanie co najmniej 6 ludzi na 12 osobową drużynę będzie mętnikami jest śmiesznie mała przy ponad 2000 osobowemu pułkowi.

Avatar ThePolishKillerPL
Hitman
Mistrz myszkowania i cichego zabijania. Wyszkolony idealnie do tego, by eliminować np. wadliwych dla państwa polityków. Zawsze działa pod przykrywką, a w razie przyłapania jest gotowy się zabić tylko po to, by nie wyszło na jaw, że to rząd go wysłał. Oczywiście, może on też zostać wysłany za granicę w tym samym celu, aczkolwiek w obu przypadkach będzie on domagał się należnej zapłaty za akcję, inaczej nici z misji.

Sprzedaż w jednostkach: 1

Avatar bulorwas
Najemnicy.
Gdy trzeba powalczyć gdzieś w nie do końca legalnych warunkach, a kraj nie chce brać na siebie odpowiedzialności za takie działania, zazwyczaj korzysta z najemników. To w większości mało ciekawe typy poszukiwane w kilku miejscach świata, dezerterzy czy po prostu wydaleni z wojska żołnierze. Przy pierwszym werbunku należy dać im dwu krotność cotygodniowej wypłaty by zakupić ekwipunek do walki.
Plusy:
Najemnicy sami sobie zapewniają wyżywienie czy schronienie, więc racje żywnościowe są zbędne.
Mają większe doświadczenie aniżeli dopiero zwerbowany piechociarz.
Przyzwyczajeni do trudnych warunków.
Minusy:
Niskie morale i dyscyplina armii najemników.
Można ich przekupić.
Przestajesz płacić? Albo sobie grzecznie pojdą, albo zrobią ci jeszcze straty, jeśli kroczy z nimi twoja armia, lub walczą na twoich terenach.

Avatar Dark_Dante
Moderator
Już są najemnicy.

Avatar bulorwas
To niech będą najemni żołnierze. Powiedziałeś, że sobie mogę swoich zrobić, jeśli chcę tańszych, to tak robię.

Avatar ThePolishKillerPL
Jednostki minigunowe
Żołnierze uzbrojeni w broń chaosu - minigun. Sieją u wrogów terror na bliski i średni dystans, aczkolwiek im dalej jest ich cel tym mniej skuteczni oni są. Plus jeszcze to, że są oni przez swoje wyposażenie dosyć wolni i są łatwym celem dla wrogich snajperów.

Sprzedaż w jednostkach: 500

Avatar Locke_
Kryptoanalityk - tak jak szyfrant jest od wszystkiego co związane z szyframi, tak kryptoanalityk zajmuje się tylko… kryptoanalizą, czyli odszyfrowywaniem. Jest w tym jednak znacznie lepszy od szyfranta i mimo mniejszej uniwersalności, osoby takie znajdują swoje miejsce w armiach i agencjach wywiadowczych.

Avatar opliko95
Właściciel
F-35A Lightning II
Jeden z pierwszych myśliwców V generacji (i jeden z trzech obecnie gotowych do służby). Jest to dokładniej myśliwiec wielozadaniowy, z zaawansowanym stealth i jednym z najbardziej zaawansowanych (jeśli nie najbardziej) systemów awionicznych. Jak powiedział były generał David Deptula "To nie myśliwiec - to latający, strzelający sensor z możliwością działania jako węzeł informacji w świecie bojowych platform w chmurze, nie tylko w powietrzu ale także na ziemi i morzu, z możliwością połączenia się ze sobą". Samolot ten bowiem nie jest lepszy od poprzednich generacji pod względem zasięgu, ładunku czy manewrowości, ale zdecydowanie ma przewagę pod jednym względem - informacji. F-35 widzi więcej, równocześnie samemu będąc mniej widocznym. W testach udawało się nawet wykrywać wystrzał rakiet z odległości 1900 km i może śledzić wiele celów równocześnie w locie. Dodatkowo wyposażenie do walki elektronicznej.
Co może służyć jeszcze bardziej za ocenę jego możliwości - jak na razie jedyna "odpowiedź" na ten myśliwiec to Chiński J-20 jest przeznaczony nie do walki z F-35, a ataków na inne cele jak samoloty tankujące czy bazy powietrzne.
Myśliwiec został wyposażony w jedno działko GAU-22/A, a także może przenosić 6 pocisków powietrze-powietrze, lub 2 powietrze-powietrze i 2 powietrze-ziemia/bomby. Dodatkowo na zewnętrznych pylonach można podwiesić do 6 pocisków, redukuje to jednak zdolności stealth.

Samolot poza USA może zostać także zostać zakupiony przez Japonię, Wielką Brytanię, Włochy, Australię, Turcję, Danię, Holandię, Norwegię, Koreę Południową, Izrael (W specjalnej wersji F-35I dostosowanej do Izraelskich systemów EW) i Kanadę (w specjalnej wersji CF-35 z dodatkowym spadochronem hamującym).
Tylko USA może jednak dołączyć jakieś państwo do tej listy (bez wykradania planów).

Avatar Dark_Dante
Moderator
Więc to ma być twoja jednostka patentowa, czy kraje z listy dopisać do możliwości wykupu?

Avatar opliko95
Właściciel
Patentowa, tyle że możliwość produkcji "na start" dostają wymienione państwa.
Edit:
A i patent może sprzedawać tylko USA.

Avatar xKotel
Jednostka ORNO
Własność: Niemcy
Wyszkoleni żołnierze, którzy byli w 3 branżach. Ich pancerz w trakcie misji składa się z stali nierdzewnej, a uzbrojenie to M4A1/Nóż. Dodatkowo przechodzą szkolenie i do wyników przydziela się do odpowiedniej klasy.
Klasy:

Klasa A
Składają się z dawnych pułkowników. Dla tych, którzy zdali 20%-50%

Klasa B
Dla tych, którzy zdali 60%-80%. Składają się z dawnych Marines

Klasa C
Dla tych, którzy zdali 90%-100%. Składają się z dawnych Lotników, Marines oraz pułkowników.

Avatar
Konto usunięte
Kuba

Motocykl Velocidad M75 SaharaVelocidad M22 Sahara jest kubańską, mocno zmodernizowaną wersją radzieckiego, ciężkiego motocykla Ural M72. Modernizacji uległy między innymi silnik, piasty kół, wózek boczny, prądnica, gaźnik oraz reflektory. Dodano odłączane przeniesieni napędu na koło wózka bocznego oraz CKM. Masa bojowa całego zestawu wynosi 850 kg (motocykl+wózek boczny). Na masce wózka bocznego znajduje się gniazdo CKMa, w które zwykle jest montowany karabin maszynowy PKM. Prędkość maksymalna pojazdu wynosi 97 km/h, a jego zasięg to 320 kilometrów. Warto wspomnieć, iż dzięki skooperowaniu pracy koła napędowego z kołem wózka, motocykl poradzi sobie w większości terenów.

PT-76DPT-76B - Lekki czołg pływający konstrukcji radzieckiej, produkowany na licencji w Kubie. Jest to co prawda konstrukcja już przestarzała (rozpoczęcie produkcji w ZSRR 1951 rok), jednak tania i efektywna w walce z słabo rozwiniętymi wojskami. Opancerzenie pozwala na zatrzymanie pocisków do 12,7 mm, a armata D-56TS kalibru 76,2 mm jest skuteczna nawet wobec bardziej współczesnych konstrukcji (jednak problemy z pancerzem reaktywnym się pojawią). Dodatkowo, w wieży jest zamontowany karabin PKM, a nad włazem dowódcy umieszczono WKM Browning M2 do walki z piechotą. Pojazd jest obsługiwany przez 3 osoby, osiąga prędkość do 50 km/h. Do zaawansowanego uzbrojenia używanego w czołgu zaliczymy noktowizor TWN 2B oraz stabilizator działa. W przypadku spotkania wysoko opancerzonych celów, na lufie jest zamontowana prowadnica rekiety 9m14 Malutka z modyfikacją SACLOS (łatwiejsze naprowadzanie rakiety), która to jest odpalana z wnętrza pojazdu. Na kadłubie może podróżować do 18 żołnierzy.

Samobieżna Wyrzutnia Rakiet Przeciwpancernych 3m6 TrzmielSWRP 3m6 - Jest to bateria czterech rakiet przeciwpancernych 3m6 Trzmiel, zamontowana na opancerzonym samochodzie terenowym GAZ 69. Cały zestaw osiąga prędkość do 70 km/h, a jego zasięg to 265 kilometrów. Archaiczne rakiety są w stanie poradzić sobie z każdym opancerzonym wrogiem, jeśli ten nie posiada aktywnego systemu zwalczania pocisków naprowadzanych. W armii Kubańskiej pojazd funkcjonuje jako niszczyciel czołgów.

Avatar ThePolishKillerPL
Piechota Strzelbowa
Piechota uzbrojona w strzelby bojowe wszelakiego rodzaju, np. taki SPAS-12, zdolne do oderwania i rozerwania na kawałki ludzkiej głowy jednym strzałem. Idealne do zasadzek gdyż są najlepsze na bliską odległość. Wadą ich jest to, że im dalej oni są od wroga tym mniej są oni efektywni.

Avatar bulorwas
Strażnik Serwerów
Jednostka skupiająca się na ochronie danych serwerowych. W razie ataku hakerskiego stara się wychwycić dane atakującego i odeprzeć atak. Jego obecność zwiększa siłę zapór. Jest wstanie neutralizować wirusy.

Avatar bulorwas
Motocykle Rokon TURVER
Wersja motocykla Rokon stworzona dla wojska tureckiego. Poza podstawowym opancerzeniem i wyposażeniem, posiada wmontowany LKM z minimalnym odrzutem. Stosowany przez zwiadowców i Pułki Urozmaicone.

Avatar Dustyy
Chiny
Agent MBPCRL
Agent wywiadu chińskiego. Jego głównym zadaniem jest wywiad, kontrwywiad, przygotowywanie rewolucji oraz puczy w innych państwach. Oprócz tego, funkcjonują jak normalni szpiedzy.
Świat
Szwadron Śmierci
Formacja paramilitarna, która zabija na zlecenie danego rządu. Ich zadaniem jest walka z opozycją oraz terrorystami, oraz krwawe tłumienie buntów i rewolucji.

Ceny pozostawiam tobie do ustalenia.

Avatar Rafael_Rexwent
Niszczyciel rakietowy typu Haruna
Długość: 196 metrów
Wyporność: 12,700 ton – standardowa ; 15,900 ton – pełna
Napęd: Reaktor atomowy, dwa wały napędowe
Prędkość: 32 węzły
Zasięg: Nieograniczony (Tygodniowo może przebyć maksymalnie 5376 węzłów czyli 9956 kilometrów)
Konstrukcja: Stal okrętowa o wzmocnionej odporności, aluminium, opancerzenie z kevlaru na żywotnych częściach okrętu o łącznej wadze 180 ton; zwiększona odporność na działanie nadciśnienia fali uderzeniowej, odłamków oraz impulsów elektromagnetycznych (EMP); pokład lotniczy dla pojedynczego śmigłowca
Załoga: 304 marynarzy
Ładowność: 40 ludzi lub 200 wyposażenia
Uzbrojenie:
*Działo typu railgun Amaterasu-X na superpozycji dziobowej
Zasięg ostrzału – 160 mil morskich
Szybkostrzelność (przy zachowaniu pełnej wydajności energetycznej okrętu) – 10 strzałów na minutę
Siła energii wylotowej – 40 Megadżuli
Siła energii przy uderzenie w zasięgu 100 mil/maksymalnym – 22 Megadżule/15 Megadżuli
Prędkość pocisku – Mach 7 (2500 m/s – 9000 km/h)
*VSL (Vertical Launching System – Wyrzutnia pionowego startu) 120 ogniw (80 na dziobie/40 na rufie) – przystosowany do wystrzeliwania większości uniwersalnych pocisków metodą gorącego startu.
• Pociski anty-rakietowe RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile do zwalczania nieprzyjacielskich pocisków rakietowych
• Pociski przeciwlotnicze oraz przeciwokrętowe RIM-174 Standard Extended Range Active Missile do zwalczania nieprzyjacielskich samolotów, śmigłowców, dronów, pocisków rakietowych oraz okrętów
• Pociski przeciwokrętowe XASM-3 do zwalczania wrogich jednostek nawodnych oraz obiektów nadbrzeżnych
• Pociski manewrujące atakowania naziemnego BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile w wariantach TLAM-C (głowica burząca) oraz TLAM-D (głowica kasetowa)
• Rakietotorpedy przeciwpodwodne RUM-139 Vertical Launch ASROC do zwalczania wrogich jednostek podwodnych
*LRMVSL (Long-Range Missile Vertical Launching System) 32 ogniwa (24 na dziobie/8 na rufie) – przystosowane do wystrzeliwania specjalnych pocisków dalekiego zasięgu „Naginata” metodą zimnego startu
*2 trzyprowadnicowe wyrzutnie torpedowe Typu 68 przystosowane do wystrzeliwania torped Mk 46 oraz Typu 73
*4 wyrzutnie wabików przeciwrakietowych Mark 36 SBROC z zapasem dwudziestu ośmiu specjalistycznych ładunków na wyrzutnię
*4 systemy artyleryjskie obrony bezpośredniej (CIWS) Kame CIWS będące rozwinięciem Phalanx CIWS
*3 systemy rakietowej obrony bezpośredniej Arase Missile CIWS będące rozwinięciem systemu SeaRam
Dodatkowe wyposażenie:
*System AEGIS
*System walki zespołowej CEC
*System walki elektronicznej SLQ-32 (V) 3
*Najnowsze radary obrony przeciw-powietrznej i przeciwrakietowej porównywalne jakością do AN/SPY-6 – dość powiedzieć, że są one 30 razy bardziej czułe i mogą śledzić 30 razy więcej celów niż AN/SPY-1D
*Najnowsze impulsowe radary dopplerowskie dozoru powietrznego i nawodnego
*Najnowsze radary wielozadaniowe z wyszczególnieniem obserwacji powierzchniowej morza
*Najnowsze radary ciągłego podświetlania celu CWI
*Najnowsze hydrolokatory kadłubowe oraz holowane sprzężone z systemem walki przeciwpodwodnej AN/SQQ-89
*Najnowsze pasywno-aktywne holowane systemy elektro-akustyczne służące do wabienia torped akustycznych sprzężone z systemem walki przeciwpodwodnej AN/SQQ-89
Cechy charakterystyczne:
*Zaawansowany system przeciwpożarowy (wykorzystanie czujników wykrywających dym, ręcznych gaśnic halonowych czy też pianotwórczego środka gaśniczego tworzącego film wodny AFFF – wytwarza on ciężką pianę gaśniczą przy użyciu do tego celu wody morskiej)
*Przystosowanie do działania w warunkach skażenia bronią biologiczną, chemiczną i radiologiczną (kwestia budowy kadłuba itp.)
*Stosowne obrazki na burtach w zależności od nazwy jednostki jak na współczesną Nippon Kaigun przystało (Zanim zacznie się wyzywanie od dawania KC - ja robię tylko to co robi samo JMSDF :V Jak nie wierzycie to sami sprawdźcie)


Kwestia wyceny - moja propozycja patrząc na ceny poszczególnych komponentów:
Cena za Cztery Okręty - 90 000 złota (40 000 za reaktory, 20 000 za AEGIS, 19 000 za wiadomo co, 11 000 po prostu za konstrukcję i pozostałe wyposażenie), 225 stali (za 4 zwykłe DDG wychodzi 150 stali, tutaj dodatkowe 75 to kwestia większych rozmiarów, konstrukcji i ogólnie wszystkiego), 80 gazu (Podobnie jak w przypadku stali) oraz 90 racji żywnościowych (bo akurat załogi znacznie większej to nie mają).
Bez adnotacji - 90 000 złota, 225 stali, 80 gazu, 90 racji żywnościowych

Kwestia wyceny - moja propozycja patrząc na cenę amerykańskich CVN-79:
Cena za Cztery Okręty - 50 000 złota, 190 stali, 80 gazu, 90 racji żywnościowych

Avatar Radiotelegrafista
Kuba

Ciężki Krążownik TPT klasy Guevara (Według uzbrojenia: Niszczyciel Rakietowy)

Jedna z najpotężniejszych i najbardziej osobliwych jednostek pływających w flocie Kubańskiej. Jest połączeniem dorobku zamysłu marynistycznego drugiej połowy XIX wieku z najnowszymi, współczesnymi osiągnięciami techniki okrętowej. Uzbrojony w trzy działa Oto Melara 76 mm (Dwie na dziobie w superpozycjach, jedna na rufę), 50 pionowych wyrzutni rakiet P-15M Termit (Zasięg 80 kilometrów, głowica bojowa zawierająca prawie pół tony ładunku wybuchowego, osiąga 1123 km/h), 6 armatek AK-630 (kaliber 30 mm, szybkostrzelność 4000 strzałów na minutę. Umieszczenie: 1 na dziób, po 2 na każdą burtę, 1 na rufę), wyrzutnia systemu M-22 URAGAN pocisków przeciwlotniczych 3M90/9M317. Dodatkowo, okręt posiada dwie torpedy SAET-50M (kaliber 533 mm, głowica bojowa o wadze 375 kg, prędkość 40 węzłów).

Prawdziwym ewenementem jest napęd okrętu. Wbrew współczesnym standardom, okręt wykorzystuje napęd spalinowy jako pomocniczy, a parowy jako główny (chociaż trzeba przyznać, że dzięki zastosowaniu technologii TPT [Towarzysz Potężny Tomek] okręt nie odbiega mocą aż tak drastycznie). Dodatkowo, okręt używa zapomnianego już dzisiaj wynalazku - Bocznych kół napędowych, pomagających w wykonywaniu ostrych zwrotów oraz umożliwiające pływanie po płytkich mieliznach Karaibów. Oczywiście, koła współpracują z śrubą. W wypadku zniszczenia jednego z napędów, krążownik może się ewakuować przy użyciu drugiego.

Kadłub okrętu również zasługuje na uwagę. Jest on podwójnie poszyty (dwie warstwy kadłuba - przebijesz jedną, a cwaniaczek dalej pływa), wykonany z stali okrętowej i powleczony kevlarem. Warto również wspomnieć o spuszczanych hydraulicznie, kevlarowych osłonach na koła boczne.

Na pozostałe wyposażenia składają się radary 1S11, 1S31, radar kierowania ogniem 91N6E, system przeciwpożarowy, radiostację, kajuty marynarzy zabezpieczone przed użyciem broni radiologicznej i biologicznej.

Klasa Guevara w liczbach:

Prędkość: 30 węzłów (55 km/h)

Wyporność: 36 000 ton

Uzbrojenie:
- 3 działa Oto Melara 76 mm
- 50 wyrzutni rakiet P-15 Termit
- 6 armatek AK-630
- 2 torpedy SAET-50M
- Wyrzutnia systemu M-22 URAGAN pocisków przeciwlotniczych 3M90/9M317

Liczba marynarzy: 350

Zasięg: 4370 kilometrów

Avatar Radiotelegrafista
Kuba

Lekki Lotniskowiec TPT klasy Pequeño

Klasa Pequeño jest małym i ekonomicznym lotniskowcem używanym przez flotę Kubańską. Do napędu używa technologii TPT (Towarzysz Potężny Tomek), posiada standardowe opancerzenie. W celu jak największego zaoszczędzenia powierzchni startowej, mostek przeniesiono na znajdującą się na prawej burcie platformę. Dodatkowo, by zrekompensować brak odpowiedniej długości pasa startowego, zastosowano tzw. katapultę oraz rampę na końcu.

Klasa Pequeño w liczbach:

Prędkość: 27 węzłów

Wyporność: 27 000 ton

Uzbrojenie:
- Armatka AK-230 (Podwójnie sprzężone 30 mm)
- 7 armatek AK-630 (Gatling 30 mm)
- 4 wyrzutnie rakiet woda-powietrze Striela S2
- Pokładowe pojazdy lotnicze

Zasięg: 3750 kilometrów

Proponowana wycena, uwzględniająca ceny innych jednostek:
Cena za okręt - 1 za 1500 złota, 25 stali, 10 gazu, 50 węgla i 60 racji żywnościowych

Spalanie: 35 węgla

Pojemność: 15 samolotów, 10 śmigłowców.

Avatar ThePolishKillerPL
Czołg Wsparcia Bezpośredniego PL-01

PL-01, jak sama nazwa wskazuje, jest Polskim czołgiem wsparcia bezpośredniego tworzony przez firmę OBRUM we współpracy z brytyjskim BAE Systems. Podstawową bronią PL-01 będzie umieszczone w bezzałogowej wieży działo kalibru 105 lub 120 mm, zgodne ze standardami NATO. Działo będzie mogło strzelać zarówno klasycznymi pociskami, jak i kierowanymi rakietami przeciwpancernymi. Automat ładowniczy ma zapewnić szybkostrzelność rzędu 6 strzałów na minutę. Pojazd ma przewozić 45 pocisków, z czego 16 ma znajdować się w automacie ładowniczym wewnątrz wieży. Z działem zostanie sprzężony karabin maszynowy UKM-2000C kal. 7,62 mm z zapasem 1000 sztuk amunicji. Dodatkowe uzbrojenie ma być instalowane w zdalnie sterowanym module. W chwili obecnej jest to karabin maszynowy kal. 7,62 mm lub 12,7 mm z zapasem 750 pocisków oraz granatnik automatyczny GA kal. 40 mm z zapasem 400 granatów. Na wyposażeniu ma również znajdować się aktywny system obrony niszczący nadlatujące pociski oraz wyrzutnie granatów dymnych wbudowane w wieżę. Całe uzbrojenie będzie stabilizowane elektronicznie. W skład systemów obserwacyjnych i celowniczych wejdą dalmierze laserowe, kamery dzienno-nocne oraz termowizory trzeciej generacji. Dane z nich będą prezentowane na wielofunkcyjnych ekranach. Pojazd będzie wyposażony w system stałej obserwacji pracujący zarówno w dzień, jak i w nocy. Standardowo ma być również zamontowany system ochrony ABC, system gaśniczy w wieży i kadłubie, system wewnętrznej komunikacji z radiostacją, system aktywnej ochrony przed pociskami kumulacyjnymi, system zarządzania polem walki, system chłodzenia spalin, system maskowania termicznego, system kamer dla kierowcy oraz klimatyzacja i filtry powietrza. Załoga ma otrzymać specjalne siedziska minimalizujące skutki użycia materiałów wybuchowych. Dodatkowo pojazd może być wyposażony w system nawigacji satelitarnej i system identyfikacji swój-obcy

Avatar opliko95
Właściciel
Ogólnie dodane jednostki nie mogą być czymś czego państwo nie ma. Używa jakiejkolwiek technologii której jeszcze nie zbadałeś, a państwo nie miało do niej dostępu w momencie startu pbf'a - musisz to wybadać, a nie dodać.
Pojazdy najlepiej jeszcze jakby były rzeczywistymi produktami - i to produktami, a nie konceptami.
Jednostki wojskowe jest łatwiej zrobić, bo łatwiej jest uzasadnić stworzenie specjalistycznej jednostki niż pojazdu wykorzystującego nieistniejące/nieznane ci technologie.
Np. F-35 już istniał na początku pbf'a, ja go tylko dodałem jako jednostkę (i to nawet dałem to państwom które w rzeczywistości mają je/będą je miały).
A nie wiem czy Polska nawet jest obecnie w stanie zaprojektować i wyprodukować własny myśliwiec (to drugie może tak, ale to pierwsze jest znacznie trudniejsze). A przynajmniej bez znacznych inwestycji w tym kierunku.

Avatar Radiotelegrafista
Kuba

ASU-57


ASU-57 to samobieżne działo opracowane w latach 50. XX wieku w ZSRR. Było ona jedną z najczęściej eksportowanych maszyn Bloku Wschodniego. Napędzane silnikiem samochodowym M-20 Pobieda, rozpędzające 3 i pół tonowy pojazd do 45 km/h, jest uzbrojone w armatę H-51M 57 mm, zdolną do spenetrowania 180 mm pancerza. Pojazd nie posiada dachu, a jego opancerzenie chroni jedynie przed bronią do kalibru 0.50 cala. Największą zaletą tej maszyny jest jej waga, umożliwiająca zrzucanie jej na spadochronie. ASU-57 może przewozić do dziewięciu żołnierzy (Tak powiedziała Wikipedia), ale jedynie trzyosobowa załoga może liczyć na jakąkolwiek protekcję.

Avatar
Konto usunięte
Ochrona przeciwpiechotna
Zestaw min, zasieków; wysuwanych wież pancernych z karabinami oraz schronów gdzie żłnierze mogą wylizać rany. Spowalnia i zwiększa straty poniesione ataku przez wroga. W czasie pokoju budowanie wpływa na morale. Najlepiej sprawdza się połączona z ochroną p. pancerną. Wymaga oddziału inżynierów i saperów.

Ochrona przeciwpancerna
Zestaw betonowych bunkrów przeciwpancernych do prowadzenia ostrzału z wyrzutni rakiet p.pancernych, zapór przeciw czolgowych i pól min przeciwpancernych. Spowalnia wrogie pojazdy ułatwia defensywę, przydatny kiedy teren jest świeżo zajęty. Wymaga oddziału inżynierów i saperów.

Korweta Rakietowa
12 za 5 500 złota, 90 oleju napędowego, 100 stali, 20 gazu i 50 racji żywnościowych
Pojemność jednej maszyny: 10 ludzi lub 50 wyposażenia + (opcjonal) 1 śmigłowiec
Spalanie: 120 oleju napędowego
Dywizjon korwet wyposażonych w ppr, działo wielkokalibrowe, ochronę przeciwlotniczą czyli 2 dzialka i sześć wyrzuttni torpd. Na rufie okrętu może lądować i stacjonować jeden wielozadaniowy śmigłowiec morski lub rtowniczy.

Śmigłowiec Morski
20 za 4 000 złota, 30 stali, 80 benzyny lotniczej i 5 każdego surowca naturalnego
Spalanie: 60 benzyny lotniczej
Eskadra wilozadiowych smigłowców morskich wspierająca okręty w natarciu lub zwalczające celke podwodne. Wyposażone w wyrzutnię flar, system wykrywania pocisków. Za uzbrojenie słuą wyrzutnie ppr i dwie torpedy przeciw okrętom podwodnym.

Biha
Bezimienni żołnierze którzy nie istniej. Nie identyfikują się nie mają stopni wojskowych, mundurów i przynależności. Niepostrzeżenie przekraczają granicę i pozorują ataki podobne do organizacji terrorystycznych. Noszą kominiary i strzelają z taniego AK-47 zakupionego na czarnym rynku.

Avatar Kadzio
Pocisk krążący
Pełna nazwa: Circussile™


Opis:
Pocisk krążacy Circussile to hybryda łącząca najlepsze cechy współczesnych pocisków ze spełnieniem marzeń wszystkich wojskowych śniących o nowoczesnym uzbrojeniu. Circussile to w wielkim skrócie dron, który zarazem jest potężnym pociskiem. Jest lekki, niewielki, wysoce sterowny, niewykrywalny dla radarów i niezwykle zwinny. Jego stosunkowo niewielka prędkość jak na pocisk rekompensowana jest przez wspomnianą zwrotność i mobilność. Do transportu pocisku niepotrzebna jest skomplikowana machina wojenna, a nawet kilka sztuk owego pocisku może zostać przewiezionych w najzwyklejszym bagażniku samochodu osobowego, dzięki kompaktowym wymiarom złożonego pocisku. Rozsądny i zmasowany atak powinien równoważyć się z pojedynczymi atakami dużo większych pocisków.

Parametry:
- Zdalne sterowanie i detonacja, przy użyciu uniwersalnego zestawu sterującego, umożliwiającego przełączanie się pomiędzy różnymi pociskami,
- Mały silnik elektryczny,
- Minimalna prędkość powietrzna 50 m/s,
- Przebijalność pancerza minimalna 800 mm,
- Zasięg co najmniej 50 km.

Budowa:
50 sztuk za 2.000 pieniędzy, 10 stali, 10 gazu, 20 drewna
Spalanie: chyba brak (?)

Avatar korobov
Jednostka Gwardii Chińskiej
Gwardia Chińska, wzorowana na jednostkach Gwardii Czerwonej, są to oddziały bardziej zmotywowane, bardziej elitarne, otrzymujące uzupełnienia najwcześniej. Jest to jednostka rzucana na miejsce szczególnej uwagi. Gdy rzucają te jednostki, znaczy to, że Kitajce Nie żartują.

Avatar korobov
Bombowiec strategiczny B-52
Bombowiec B-52, zakupiony przez Chiny od Amerykanów jest nowym bombowcem strategicznym Chin. Bombowiec B-52 jest w stanie przenieść 31 500 kg różnego rodzaju broni konwencjonalnej (bomby, miny, rakiety) oraz bomby jądrowe (B28, B43, B53, B61, B83). Typowy ładunek konwencjonalny to na przykład 51 bomb 500-funtowych (241 kg). B-52 może też przenosić 20 pocisków manewrujących do atakowania z większych odległości (stand-off).

Wcześniejsze wersje B-52 były wyposażone w uzbrojenie strzeleckie: cztery karabiny maszynowe kalibru 12,7 milimetra umieszczone w stanowisku ogonowym. Za pomocą tej broni zestrzelono dwa północnowietnamskie MiG-i 21. Wersja B-52H jest już pozbawiona uzbrojenia obronnego. Masa
Własna
88 450 kg
Startowa
256 000 kg
Do lądowania
229 000 kg
Uzbrojenia
22 600 kg
Paliwa
181 725 l
Zapas paliwa
181 725 l

Avatar Radiotelegrafista
Kuba

Espacioso Il-76


Jeden z największych i najbardziej pojemnych samolotów transportowych w swojej klasie: Ił-76. 4-silnikowa maszyna produkcji sowieckiej, dwa egzemplarze zostały podarowane Kubie w ramach wielkiej przyjaźni Kubańsko-Radzieckiej, a Ci pierwsi skopiowali je co do śrubki, tworząc swoją wersję, ochrzczoną Espacioso, którą poddali pewnym modyfikacjom. Największą zaletą maszyny jest jej nieskomplikowanie techniczne, a przez to niezbyt wygórowana cena, jak i też ogromna pojemność, pozwalająca zabrać na pokład ponad 225 spadochroniarzy, bądź stosunkową ilość ASU-57 (Uznałem, że jeden pojazd ASU-57 = 50 żołnierzy).

Masa
- Własna: 89 000 kg
- Startowa: 190 000 kg
- Zapas paliwa: 109 480 l
Osiągi
- Prędkość maks.: 900 km/h
- Prędkość przelotowa: 750-780 km/h
- Pułap: 13 000 m
- Zasięg: 4200 km
- Rozbieg: 1700 m
- Dobieg: 900-1000 m
Uzbrojenie
- 2 x Działko 23mm w ogonie

Avatar korobov
Katyusha
Katiusza jest radziecką wyrzutnią rakiet na podwoziu ciężarówek wojskowych. Korzysta z wyrzutni rakiet kaliber 130 milimetrów o zasięgu skutecznym 6 kilometrów i po 32 rakiety każda. Na większą skalę zachowane w ChRL oraz w KRLD. Dźwięk uzyskiwany ze masowanego ostrzału powoduje ogromne przerażenie w szeregach wroga. Można zamontować na czołgach i ewentualnie nieruchomych punktach artyleryjskich.
J-22
Myśliwiec oparty na amerykańskiej konstrukcji myśliwca F-22. Praktycznie jest to jego wierna kopia. Myśliwiec ponaddźwiękowy, uzbrojony w 6 rakiet kierowanych i karabin Gutlinga na dziobie. Powierzchnia zmniejszająca odbicie radarowe.
J-21
Myśliwiesz szturmowy oparty na bombowcu szturmowym Ił-21
8. Uzbrojony w 20 rakiet niekierowanych, 10 rakiet kierowanych oraz 4 działka kaliber 20 milimetrów służących do ataku i obrony. Przenoszący jeszcze 12 bomb o wadze 150 kilogramów.
Hacker
Hackerzy zostali uznani przez chiński rząd jako użyteczne narzędzie do walki w przyszłości z przeciwnikiem. Uderza w najważniejsze elementy infrastruktury wroga, paraliżuje jego działania, uderza w jego giełdę i systemy bankowe. Paraliżuje komunikację wroga. Rzadko kiedy udaje się go namierzyć. A nawet jeśli, rzuca adres IP na drugą stronę globu.

Avatar Rafael_Rexwent
Korweta uderzeniowa typu Shimakaze
Długość: 108 metrów
Wyporność: 3,700 ton – standardowa ; 4,300 ton – pełna
Napęd: Reaktor atomowy, dwa wały napędowe
Prędkość: 42 węzły
Zasięg: Nieograniczony (Tygodniowo może przebyć maksymalnie 7 056 węzłów czyli 13 068 kilometrów)
Konstrukcja: Stal okrętowa o wzmocnionej odporności, dodatkowe opancerzenie warstwowe z kevlaru oraz ceramiki na żywotnych częściach okrętu o łącznej wadze 80 ton; zwiększona odporność na działanie nadciśnienia fali uderzeniowej, odłamków oraz impulsów elektromagnetycznych (EMP); dwie wyrzutnie dla dronów
Załoga: 112 marynarzy
Ładowność: 10 ludzi lub 50 wyposażenia
Uzbrojenie:
*Działo typu railgun Amaterasu-X na superpozycji dziobowej
Zasięg ostrzału – 160 mil morskich (296 kilometrów)
Szybkostrzelność (przy zachowaniu pełnej wydajności energetycznej okrętu) – 10 strzałów na minutę
Siła energii wylotowej – 40 Megadżuli
Siła energii przy uderzenie w zasięgu 100 mil/maksymalnym – 22 Megadżule/15 Megadżuli
Prędkość pocisku – Mach 7 (2500 m/s – 9000 km/h)
*2 armatki automatyczne kalibru 25 milimetrów do zwalczania lekko- bądź nieopancerzonych na morzu lub lądzie (siła żywa, pojazdy lądowe, łodzie motorowe, patrolowce, miny morskie)
*VSL (Vertical Launching System – Wyrzutnia pionowego startu) 36 ogniw (na rufie) – przystosowany do wystrzeliwania większości uniwersalnych pocisków metodą gorącego startu.
• Pociski anty-rakietowe RIM-162 Evolved SeaSparrow Missile do zwalczania nieprzyjacielskich pocisków rakietowych
• Pociski przeciwlotnicze oraz przeciwokrętowe RIM-174 Standard Extended Range Active Missile do zwalczania nieprzyjacielskich samolotów, śmigłowców, dronów, pocisków rakietowych oraz okrętów
• Pociski przeciwokrętowe XASM-3 do zwalczania wrogich jednostek nawodnych oraz obiektów nadbrzeżnych
• Pociski manewrujące atakowania naziemnego BGM-109 Tomahawk Land Attack Missile w wariantach TLAM-C (głowica burząca) oraz TLAM-D (głowica kasetowa)
• Rakietotorpedy przeciwpodwodne RUM-139 Vertical Launch ASROC do zwalczania wrogich jednostek podwodnych
*3 czteroprowadnicowe wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych XSSM do zwalczania nieprzyjacielskich jednostek nawodnych.
*2 trzyprowadnicowe wyrzutnie torpedowe Typu 68 przystosowane do wystrzeliwania torped Mk 46 oraz Typu 73
*2 wyrzutnie wabików przeciwrakietowych Mark 36 SBROC z zapasem dwudziestu ośmiu specjalistycznych ładunków na wyrzutnię
*2 systemy artyleryjskie obrony bezpośredniej (CIWS) Kame CIWS będące rozwinięciem Phalanx CIWS
*2 systemy rakietowej obrony bezpośredniej Arase Missile CIWS będące rozwinięciem systemu SeaRam
Dodatkowe wyposażenie:
Identyczne co w przypadku niszczycieli typu Haruna
Cechy charakterystyczne:
Identyczne co w przypadku niszczycieli typu Haruna

Avatar korobov
Kawaleria
Według wielu generałów kawaleria wyszła z użycia podczas pierwszej wojny światowej, gdy broń maszynowa dosłownie kosiła całe dywizje kawaleryjskie. Jednak Chińska Armia od dawna posiada 4 brygady kawaleryjskie będące na wyposażeniu armii. Jednak nie jest to ta sama kawaleria. Ta kawaleria przenzaczona jest do szybkich uderzeń oraz do zwiadu w pozycje nieprzyjaciela. Dzięki mobilności może uniknąć większości pościgów wroga i operować głęboko na ich pozycjach, doprowadzając do demobilizacji w szeregach wroga. Najwazniejszymi elementami uzbrojenia kawalerzysty jest pistolet Colt1911, jedna jednorazowa wyrzutnia p-panc, LKM oraz bagnet i tradycyjnie szabla. Dzieki treningowi mogą wytrzymać poza liniami zaopatrzenia własnymi.

Avatar korobov
TRansport konny
Chiński sztab, świadomy braków w swoich polach naftowych oraz nieprzejezdności dla pojazdów ciężarowych sporych teenów Syberii Rosyjskiej, wpadł na pomysł zagonów konnych/wołowych. Jest to sposób na szybkie dostarczenie wojsk oraz surowców tam, gdzie jest największa potrzeba. Udźwig jest oczywiście mniejszy, ale to nie stoi na przeszkodzie, by transportować więcej.

Avatar korobov
Jednostka tranpostru konnego (wozy)
Jednostka ta ma za zadanie jak najbardziej zastąpić ciężarówki na nieprzejeżdżalnych drogach byłego ZSRR oraz Zachodnich Chin. Jest to po prostu wozy, które zostały przeznaczone do ciągnięcia posiłków oraz zaopatrzenia na front. Baran odpowiedzialny za konie bez wozów i wozy bez koni został wylany. W razie konieczności można je dostosować jako mobilne stanowiska oniowe wyposażón w CKM-y, kóre zmieniaą te powolne i niezbyt eleganckie sanowiska ogniowe w piekło na ziemi dla niczego nie spodziewająćej się piechoty.

Avatar Radiotelegrafista
Kuba

TV Ver.1Sztab zbrojeniowy Kuby, nie dalej jak parę miesięcy temu:
- Towarzyszu Kierowniku, ceny ropy szybują do góry jak inflacja w Jugosławii...-
- Na rewolucję! Co w takim razie poczniemy? -
- No...Mamy te silniki parowe TPT, tylko one trochę duże, Towarzysz Kierownik wie...-
- Hmm...To zróbmy duży pojazd! -
- A nie będzie on za dużo ważył? -
- Dajcie cieniutki pancerz! -
- Opracowywanie od podstaw nowego pojazdu będzie drogie...-
- Pozlepiajcie to, co zostało po sowietach! -
- ...Tak jest, Towarzyszu Kierowniku. -

A teraz na poważnie:

TV ver.1 jest czołgiem (właściwie to działem samobieżnym), który jest dosyć osobliwy. Po pierwsze, wykorzystuje on okrętowy silnik parowy TPT, czyli musi on przewozić opał, a co za tym idzie, potrzeba dużej przestrzeni w wnętrzu czołgu. Stąd niezgrabna sylwetka pojazdu, która mimo tego, że znacząco zawyża profil pojazdu, to zostawia dużo miejsca dla załogi, która składa się z działonowego, kierowcy oraz silnikowego - załoganta odpowiedzialnego za uzupełnianie węgla i radiokomunikację.

Czołg jest uzbrojony w dosyć silne działo kal. 85 mm, które bez większych problemów poradzi sobie z pancerzami do 180mm, jednak problemy napotka przy pancerzach reaktywnych czy kompozytowych. Koło działonowego znajduje się automat ładowniczy, podający pociski do działa, przez co szybkostrzelność jest utrzymana na dobrym poziomie. Armata jest dodatkowo sprzężona z karabinem kal 7,62 mm.

Pancerz czołgu jest dosyć nikły. Obroni jedynie przed pociskami z ckmów oraz wkmów, od boków może zostać spenetrowany już przez działka.

Prędkość też nie jest najlepsza, bo na drodze, TV v.1 osiąga zaledwie 46 km/h.

Oczywiście, w czołgu nie zabrakło takiego wyposażenia jak granaty dymne, noktowizor czy dalekomierz.

Podsumowując: TV ver.1 to zacofana i dosyć toporna konstrukcja, jednak bardzo prosta i tania w produkcji oraz eksploatacji.

Avatar maxmaxi123
Koreański Agent Rządowy
Jednostka prosta w założeniach. Nastawiona na cichą eliminację wroga. Wyposażona w nowy sprzęt, jak noktowizor, termowizjer. Są też w miarę dobrzy w skradaniu się, a cicha eliminacja to ich specjalność. Posiadają też bogaty wachlarz różnego rodzaju trucizn.

Avatar MrCC4
Ochotnicza armia Alpejska
Problem z piechotą górską jest następujący: większość tylko przeszła trening, ale nie wychowała się w górach. Także rząd Szwajcarii, ze względu na niską liczbę wojska, i koszty rekrutacji zbyt wysokie, stworzyli Ochotniczą armię Alpejską złożoną z górali i ludzi w górach wychowanych. Jednostka ta mobilizuje się w momencie wezwania, rząd nie ponosi żadnych kosztów kiedy nie jest zmobilizowana. Wyposażeni są obowiązkowo w karabiny nieautomatyczne i ciupagi, a jeśli taki Hans przyniesie strzelbę i würsta to ma jeszcze strzelbę i würsta.

Avatar Kadzio
Nurkowie podwodni — wyspecjalizowana jednostka z ekwipunkiem pozwalającym na zanurzenie się na duże głębokości, a w razie potrzeby są w stanie dostać się na pokład wroga i przeprowadzać operacje. Są niezwykle mobilni w wodzie, a na swoim wyposażeniu mają niewielką broń typu five-seven. Do głównych zadań nurków należy monitorowanie wód wokółaustralijskich, a także eliminowanie jednostek przeciwnika.

Avatar MrCC4
Lekkie motory terenowe "Ergehtaufgas"
Ze względu na całkowity brak pojazdów w armii szwajcarskiej, rząd postanowił wymienić silniki spalinowe w motorach górskich na silniki gazowe. Tylko elita z Ochotniczej armii Alpejskiej będzie w nie wyposażona, gdyż do jazdy tym motorem trzeba być nieustraszonym i pełnym refleksu.

Avatar MrCC4
"Gepanzerte Bergtransporter"
Ruch po górach, nawet dla wprawnego górala to wyzwanie. Dlatego powstał Gepanzerte. Pojazd ten jest powolny (80 km/h na płasko, 40 km/h w górach), ale dobrze opancerzony i pojemny (50 piechoty/OaA lub 25 Ergehtaufgas na wagon).
Ruch po górach - to jego żywioł. Nie jest uzbrojony w działka, ale ma otwory strzeleckie w części transportowej.

(W użyciu przez rząd Szwajcarii jest wersja pełnogąsienicowa, każdy wagon ma mały silnik, ułatwiając ruch z dużą ich ilością)

Avatar korobov
Działa artylerysjkie kaliber 180 mm
Mimo wielokrotnie ukazywanej przewagi na polach walki arylerii samobieżnej, niektre rejony pola bitew są dominowane przez cięzkie, nieruchome działa artyleryjskie, które często są pierwszą linią obrony (i ataku) wobec przeciwnika. Dzięki wykorzystaniu pocisków kaliber 180 mm, każde średnioumocnione stanowiska zostanie zniszczone, czołg zniszczony, a piechota - poważnie przetrzebiona (dochodziło do sytuacji zniszczenia nawet całych kompanii). Wbrew pozorom nie tylko nadaje się do ognia pośredniego, ale również do ognia bezpośredniego, gdzie armaty tego kalibru w trakcie wojny koreańskiej ,a potem sześciodniowej i w Zatoce Perskiej, niszczyły oddziały pancerne rozrywając wrogie czołgi na strzępy. Mówi się, że jeden dobrze wystrzelony pocisk z takiego działa jest w stanie zniszczyć nawet całą dywizję. Zasięg wacha się od 7 do ośmiu kilometrów, ale zasięg minimalny wynosi 50 metrów. Nie trzeba wtedy wspominać, co się dziele z ludźmi wtedy, racja? Wrazliwa na ataki piechoty i od flanki, wymaga ochrony oddziałów piechoty. DO przemieszczenia potrzeba transportu konnego lub ciężarówek.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar opliko95
Właściciel: opliko95
Grupa posiada 5503 postów, 23 tematów i 24 członków

Opcje grupy [PBF] ONZ

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie [PBF] ONZ