Wysypisko

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Rozpoczyna się spęd mutantów.

Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
1800 kotów
5 ekspertów
10 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje 2 wyspecjalizowane narzędzia.
- Kupuje Kontrwywiad.
- Armia:
10000 kotów
10 ekspertów
23 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Kupuje 2000 kotów.
- Armia:
5600 kotów
10 ekspertów
10 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
Brak ruchu

- Niewola:
5 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz

Wolność
- Jednostki przechodzą na Kordon.
- Obstawa:
0

TURA XVI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
3466 kotów
11 ekspertów
10 Partyzanci
10 Specnaz

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje Desperatów.
- Armia:
11668 kotów
18 ekspertów
23 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
4 Desperaci
10 Specnaz

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
7266 kotów
16 ekspertów
10 Czarty
10 Specnaz

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
- Jednostki siłą zostają wcielone w szeregi Koalicji Wysypiska i rozdzielone pomiędzy frakcje.
- Niewola:
0

TURA XVII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
3466 kotów
11 ekspertów
10 Partyzanci
10 Specnaz

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje Alchemików i wysyła ich w teren.
- Kopacze odnajdują towar wartości 300 rubli.
- Armia:
11668 kotów
18 ekspertów
23 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
4 Desperaci
10 Specnaz

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
7266 kotów
16 ekspertów
10 Czarty
10 Specnaz

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XVIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
3466 kotów
11 ekspertów
10 Partyzanci
10 Specnaz

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje Agregat u ustawia go na Składzie.
- Wprowadza elektryczne oświetlenie Składu, swojej bazy.
- Kupuje CKM i obsadza go Oddziałem uderzeniowym.
- Armia:
11668 kotów
18 ekspertów
20 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
4 Desperaci
10 Specnaz
1 CKM

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Kupuje 6 oddziałów ekspertów.
- Armia:
7266 kotów
52 ekspertów
10 Czarty
10 Specnaz

Dowódcy
Bies
SowaTURA XIX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
3466 kotów
11 ekspertów
10 Partyzanci
10 Specnaz

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerza.
- Armia:
11668 kotów
18 ekspertów
20 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
4 Desperaci
10 Specnaz
1 CKM

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
7266 kotów
52 ekspertów
10 Czarty
10 Specnaz

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
3466 kotów
11 ekspertów
10 Partyzanci
10 Specnaz

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kopacze znajdują sprzęt wartości 500 rubli.
- Armia:
11668 kotów
18 ekspertów
20 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
4 Desperaci
10 Specnaz
1 CKM

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
7266 kotów
52 ekspertów
10 Czarty
10 Specnaz

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerzy.
- Armia:
3466 kotów
11 ekspertów
10 Partyzanci
10 Specnaz

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
11668 kotów
18 ekspertów
20 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
4 Desperaci
10 Specnaz
1 CKM

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
7266 kotów
52 ekspertów
10 Czarty
10 Specnaz

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Przybyły uzupełnienia.
- Wysyła na Dolinę Mroku wszystkie jednostki poza 466 kotów.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Wysyła na Dolinę Mroku 15000 kotów, 18 ekspertów, 90 Oddział uderzeniowy, 40 Desperaci, 10 Specnaz i CKM.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Wysyła na Dolinę Mroku wszystkie jednostki poza 266 kotów.
- Armia:
266 kotów

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Kupuje Zabójców i Szpiega.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
266 kotów

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXIV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
266 kotów

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Kupuje 10 baryłek ropy.
- Agregat będzie działał przez 20 tur.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
266 kotów

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXVI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Kupuje 2000 kotów i wysyła je na Kordon.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 19 tur.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
266 kotów

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXVII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerza.
- Agregat będzie działał przez 18 tur.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerza.
- Armia:
266 kotów

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXVIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 17 tur.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny
- Armia:
266 kotów

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXIX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerza.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 16 tur.
- Kupuje jeepa i transportuje wszystkie jednostki Wolności na Kordon.
- Kupuje 20 wyspecjalizowanych boni i pancerzy.
- Kupuje 100 Władcy Zony.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
100 Władcy Zony

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerza.
- Kupuje 20 wyspecjalizowanych broni i pancerzy.
- Kupuje 100 Władcy Zony.
- Armia:
266 kotów
100 władcy Zony

Dowódcy
Bies
Sowa

Wolność
- Przybyły jednostki.
- Armia:
0

TURA XXX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 15 tur.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
100 Władcy Zony

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
266 kotów
100 władcy Zony

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXXI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
466 kotów

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 14 tur.
- Armia:
668 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
100 Władcy Zony

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
266 kotów
100 władcy Zony

Dowódcy
Bies
Sowa

TURA XXXII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 13 tur.
- Armia:
1400 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
200 Władcy Zony

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
SowaTURA XXXIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 12 tur.
- Przybyły uzupełnienia.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
200 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXIV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 11 tur.
- Kupuje 20 wyspecjalizowanych broni i pancerzy.
- Kupuje 100 Władców Zony.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
300 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 10 tur.
- Kupuje 100 ulepszeń pancerza i 200 ulepszeń broni.
- Kupuje 20 wyspecjalizowanych broni i pancerzy.
- Kupuje 100 Władców Zony.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
400 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXVI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 9 tur.
- Kupuje 70 ulepszeń pancerza i 10 ulepszeń broni.
- Kupuje 20 wyspecjalizowanych broni i pancerzy.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
400 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXVII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 8 tur.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
400 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXVIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 7 tur.
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerzy.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
400 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXIX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 6 tur.
- Kupuje 100 Władców Zony.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
500 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 5 tur.
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerza.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
500 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Kupuje 20 ropy.
- Agregat będzie działał przez 25 tur.
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerza.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
500 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXXII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 24 tury.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
500 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXXIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 23 tury.
- Kupuje 20 wyspecjalizowanych broni i pancerzy.
- Kupuje 100 Władców Zony.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXXIV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 22 tury.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXXV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 21 tury.
- Kupuje 100 ulepszeń broni i pancerza.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXXVI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 20 tur.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXXVII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 19 tur.
- Wytwarza 15 wyspecjalizowanych broni i pancerzy w warsztatach Wolności.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXXVIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 18 tur.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA XXXXIX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 17 tur.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA L

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 16 tur.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA LI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 15 tur.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA LII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
- Patroluje swoje tereny.
- Agregat będzie działał przez 14 tur.
- Armia:
3600 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA LIII

ZAKOŃCZENIE EDYCJI

Avatar Dark_Dante
WłaścicielKoalicja Wysypiska
- Agregat będzie działał przez 14 tur.
- Armia:
3000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA I

EDYCJA "OSTATECZNA ROZGRYWKA"

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
Brak ruchu

- Agregat będzie działał przez 13 tur.
- Armia:
3000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA II

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
Brak ruchu

- Agregat będzie działał przez 12 tur.
- Armia:
3000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA III

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
Brak ruchu

- Agregat będzie działał przez 11 tur.
- Armia:
3000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA IV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
Brak ruchu

- Agregat będzie działał przez 10 tur.
- Armia:
3000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA V

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska
Brak ruchu

- Agregat będzie działał przez 9 tur.
- Armia:
3000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa

TURA VI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Wolność
- Koalicja Wysypiska oddała się w ręce Wolności.
- Agregat będzie działał przez 9 tur.
- Armia:
3000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
SowaTURA VII

Avatar Vader0PL
Wolność
300 Władców Zony ma zostać przerzuconych do Europy.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Wolność
- Agregat będzie działał jeszcze 8 tur.
- Jednostki muszą najpierw znaleźć się w bazie.
- Przybyli dowódcy.
- Armia:
3000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg
600 Władcy Zony
63 ekspertów
280 Partyzanci
90 Oddział uderzeniowy
60 Czarty
1 CKM

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa
Kastet
Leśnik
Sułtan
Dzik

TURA VIII

Avatar Vader0PL
Wolność
600 Władcy Zony, 63 ekspertów, 280 Partyzanci, 90 Oddział uderzeniowy, 60 Czarty, 1 CKM, Sułtan, Kabel, Kastet mają się udać do Baru.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Wolność
- Agregat będzie działał jeszcze 7 tur.
- Jednostki przeszły.
- Dotarły uzupełnienia.
- Nadchodzi emisja.
- Armia:
7000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg

Dowódcy:
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa
Leśnik
Dzik

TURA IX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Wolność
- Agregat będzie działał jeszcze 6 tur.
- Emisja się skończyła, nikt nie zginął.
- Armia:
7000 kotów
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze
2 Kontrwywiad
2 Zabójcy
1 Szpieg

Dowódcy:
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan
Barman
Sidorowicz
Bies
Sowa
Leśnik
Dzik

TURA X

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Dark_Dante
Właściciel: Dark_Dante
Grupa posiada 6915 postów, 39 tematów i 21 członków

Opcje grupy [PBF] Total ...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie [PBF] Total War: S.T.A.L.K.E.R. - Ziemia to za mał