Wysypisko

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Umacniają wszelkie ważne punkty i uzupełniają posterunki.
- Powstało tu wiele obozów wolnych stalkerów.
- Zaczął się rozwijać handel.

TURA XXXIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Wysyłają swoich handlarzy do wszystkich rejonów Zony.
- Ustalają stałe patrole.
- Powołują ekipy myśliwych.

TURA XXXIV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Zaczynają przekopywać hałdy śmieci.
- Zaczął się regularny odstrzał mutantów.

TURA XXXV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Odkrywają stare skrzynie wojskowe oraz sprzęt z elektrowni.

TURA XXXVI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Organizują punkty do kopania.

TURA XXXVII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Zdobywają coraz więcej lepszych przedmiotów.

TURA XXXVIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Organizują stałe bazy.

Samotnicy
- Jednostki przybywają.
- Koalicja Wysypiska żąda 5 000 rubli za przemarsz.
- Armia:
6870 kotów

TURA XXXIX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Samotnicy
- Płacą za tranzyt.
- Jednostki zostają przeprowadzone na Bar.
- Armia:
0

TURA XXXX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Samotnicy
- Jednostki wracają.
- Koalicja Wysypiska ponownie żąda 5000 rubli za przejście.
- Armia:
6870 kotów

TURA XXXXI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Czyste Niebo
- Docierają jednostki.
- Koalicja Wysypiska żąda 2500 rubli za tranzyt.
- Armia:
2000 kotów

TURA XXXXII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Koalicja Wysypiska zajmuje się przekształcaniem terenu w bardziej przyjazne środowisko.

Czyste Niebo
- Płaci za tranzyt.
- Armia:
0

TURA XXXXIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Koalicja Wysypiska organizuje umocnione posterunki.
- Organizuje stałe opłaty za tranzyt, dwa ruble za kota, trzy za doświadczonego, pięć za weterana i dziesięć za eksperta. Jednostki frakcyjne będą płaciły w oparciu o jednostki podstawowe.
- Nadchodzi emisja.

TURA XXXXIV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Emisja się skończyła.
- Nikt nie zginął.
- Organizuje swoje jednostki.

TURA XXXXV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Szykują pozycje obronne.

Bandyci
- Jednostki dotarły.
- Armia:
850 kotów
1 weteranów

Dezerterzy
- Docierają jednostki.
- Armia:
6000 kotów

Samotnicy
- Docierają jednostki.
- Armia:
5000 kotów

TURA XXXXVI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Bandyci
- Przechodzą na Bar.
- Armia:
0

Dezerterzy
- Przechodzą na Bar.
- Armia:
0

Samotnicy
- Przechodzą na Bar.
- Armia:
0

TURA XXXXVII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Koalicja Wysypiska wstrzymuje wszelkie działania wojenne, jedynie przygotowuje obronę na ewentualny atak.

TURA XXXXVIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Przygotowuje się na przyjęcie spędu mutantów.

TURA XXXXIX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Mutanty rozbiegają się po Wysypisku ale Koalicja szybko sobie z nimi radzi.

TURA L

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Doświadczeni myśliwi szybko radzą sobie ze zwierzyną.

Bandyci
- Dotarli na Wysypisko.
- Armia:
140 kotów

Dezerterzy
- Dotarli na Wysypisko.
- Armia:
4250 kotów

Samotnicy
- Dotarli na Wysypisko.
- Armia:
3460 kotów

TURA LI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Doświadczeni myśliwi szybko radzą sobie ze zwierzyną.

Bandyci
- Wracają na Dolinę Mroku.
- Armia:
0

Dezerterzy
- Wracają na Kordon.
- Armia:
0

Samotnicy
- Wracają na Agroprom.
- Armia:
0

TURA LII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Wysypisko staje się prawdziwą stolicą Zony.

TURA LIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Barman urządza drugi Bar "100 Radów" a terenie Składu, wolni stalkerzy praktycznie nie pojawiają się w innych miejscach niż Wysypisko.

TURA LIV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Liczne kontakty poza Zoną zapewniają frakcji spokojny rozwój.

TURA LV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Koalicja Wysypiska sprowadza do Zony coraz więcej osób chętnych przygody.

TURA LVI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Zawiązują regularne oddziały zbrojne.

TURA LVII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Czyste Niebo
- Docierają na Wysypisko.
- Proszą o przemarsz na Bar.
- Armia:
2000 kotów

Wolność
- Docierają Jednostki.
- To był już ostatni darmowy przemarsz.
- Armia:
500 kotów

TURA LVIII

Avatar Vader0PL
Wolność
Przechodzimy dalej, do Dezerterów.
W razie czego płacimy za przejście.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Czyste Niebo
- Jednostki przeszły.
- Armia:
0

Wolność
- Jednostki przeszły.
- Armia:
0

TURA LIX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Przeprowadza szkolenia jednostek specjalnych.

TURA LX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Inwestują w rozwój profesjonalnej armii.

TURA LXI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Inwestują w rozwój profesjonalnej armii.

TURA LXII

Koniec Drugiej Edycji

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Trzecia Edycja

Opór
- Armia:
7000 kotów
15 ekspertów
30 Partyzanci

Wyzwoliciele
- Armia:
16000 kotów
30 ekspertów
60 Oddział uderzeniowy

Grupa Biesa
- Armia:
12000 kotów
20 ekspertów
40 Czarty

TURA I

Avatar
Konto usunięte
Opór
Rozkazuje wybudować Warsztat rzemieślników (10 000 rubli, 10 ulepszeń pancerza, 10 ulepszeń broni)
Wydaje także rozkaz, aby patrolować tereny

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Warsztat utworzony.
- Trasy ustalone.
- Armia:
7000 kotów
15 ekspertów
30 Partyzanci

Wyzwoliciele
- Patroluje swój teren.
- Kupują 22 materiały budowlane.
- Armia:
16000 kotów
30 ekspertów
60 Oddział uderzeniowy

Grupa Biesa
- Patroluje swój teren.
- Armia:
12000 kotów
20 ekspertów
40 Czarty

TURA II

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
Brak ruchu

- Przybywają dawni dowódcy.
- Armia:
7000 kotów
15 ekspertów
30 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Wysyła materiały na Bar.
- Kupuje wszystkich przewodników.
- Przybywają dawni dowódcy.
- Armia:
16000 kotów
30 ekspertów
60 Oddział uderzeniowy

Dowódcy
Barman
Sidorowicz
Dziki Napr
Brodacz

Grupa Biesa
- Umacnia posterunki graniczne.
- Przybywają dawni dowódcy.
- Armia:
12000 kotów
20 ekspertów
40 Czarty

Dowódcy
Bies
Leśnik
Azot
Sowa

Wojsko
- Jednostki dotarły.
- Przejście otrzymasz za 10 250 rubli.
- Armia:
10 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz

TURA III

Avatar
Konto usunięte
Wojsko
Opłacić i przejść.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
Brak ruchu

- Armia:
7000 kotów
15 ekspertów
30 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje 20 materiałów budowlanych.
- Kupuje Warsztat rzemieślników.
- Dziki Napr na Dolinę Mroku.
- Kupuje 4000 kotów i wysyła na Kordon.
- Armia:
16000 kotów
30 ekspertów
60 Oddział uderzeniowy

Dowódcy
Barman
Sidorowicz
Brodacz

Grupa Biesa
- Kupuje 20 materiałów budowlanych.
- Leśnik na Dolinę Mroku.
- Armia:
12000 kotów
20 ekspertów
40 Czarty

Dowódcy
Bies
Azot
Sowa

Wojsko
- Dostałeś pozwolenie na przemarsz.
- Armia:
10 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz

TURA IV

Avatar
Konto usunięte
Wojsko
Iść dalej do centrum, przez Bar.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Nadchodzi emisja.

Opór
Brak ruchu

- Armia:
7000 kotów
15 ekspertów
30 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Wysyła materiały na Dolinę Mroku.
- Kupuje 4000 kotów.
- Wysyła na Kordon 4000 kotów, 20 ekspertów, 40 Oddział uderzeniowy i Brodacza.
- Armia:
16000 kotów
10 ekspertów
20 Oddział uderzeniowy

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Wysyła materiały na Dolinę Mroku.
- Kupuje 4000 kotów.
- Wysyła na Kordon 4000 kotów, 10 ekspertów, 30 Czarty i Azota.
- Armia:
12000 kotów
10 ekspertów
10 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
- Jednostkom zostaje odebrana broń, trafiają w niewolę.
- Niewola:
10 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz

TURA V

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Emisja się skończyła.

Opór
Brak ruchu

- Nikt nie zginął.
- Armia:
7000 kotów
15 ekspertów
30 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Nikt nie zginął.
- Kupuje 4 materiały budowlane.
- Armia:
16000 kotów
10 ekspertów
20 Oddział uderzeniowy

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Nikt nie zginął.
- Armia:
12000 kotów
10 ekspertów
10 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
- Nikt nie zginął.
- Niewola:
10 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz

TURA VI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Kupuje 4000 kotów i 90 Partyzantów.
- Armia:
11000 kotów
15 ekspertów
120 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Dotarło 12 materiałów budowlanych.
- Wysyła 4 na Bar i 12 na Agroprom.
- Produkuje 2 wyspecjalizowane bronie i pancerze.
- Armia:
16000 kotów
10 ekspertów
20 Oddział uderzeniowy

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Dotarło 17 materiałów budowlanych.
- Umacnia granice.
- Kupuje 40 Czartów.
- Armia:
12000 kotów
10 ekspertów
50 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
Brak ruchu

- Niewola:
10 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz

TURA VII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Armia:
11000 kotów
15 ekspertów
120 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Ustawia jeńców między sobą a wrogimi oddziałami.
- Ginie 5 Oddział uderzeniowy.
- Kupuje 4000 kotów i wysyła je na Bar.
- Armia:
16000 kotów
10 ekspertów
15 Oddział uderzeniowy

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Granica umocniona.
- Ginie 20 Czartów.
- Armia:
12000 kotów
10 ekspertów
30 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
- Przybyły jednostki.
- Wszystkie giną.
- Armia:
0
- Niewola:
10 000 kotów
20 eksperci
30 SpecnazTURA VIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Przygotowuje się na następny atak.
- Armia:
11000 kotów
15 ekspertów
120 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje 5 materiałów budowlanych.
- Jeden wysyła na Agroprom, resztą umacnia granicę.
- Armia:
16000 kotów
10 ekspertów
15 Oddział uderzeniowy

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Przygotowuje się na następny atak.
- Armia:
12000 kotów
10 ekspertów
30 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
Brak ruchu

- Niewola:
10 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz


TURA IX

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Kupuje 90 Partyzantów i 800 kotów.
- Wysyła na Agroprom 10000 kotów, 10 ekspertów i 200 Partyzantów.
- Armia:
1800 kotów
5 ekspertów
10 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Granica umocniona.
- Dotarły uzupełnienia.
- Kupuje 108 Oddział uderzeniowy.
- Wysyła na Agroprom 10000 kotów i 100 Oddział uderzeniowy.
- Armia:
10000 kotów
10 ekspertów
23 Oddział uderzeniowy

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Kupuje 80 Czartów i 800 kotów.
- Wysyła na Agroprom 10000 kotów i 100 Czartów.
- Armia:
2800 kotów
10 ekspertów
10 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
Brak ruchu

- Niewola:
10 000 kotów
20 eksperci
30 SpecnazTURA X

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
1800 kotów
5 ekspertów
10 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje Myśliwych.
- Armia:
10000 kotów
10 ekspertów
23 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Kupuje 800 kotów.
- Armia:
3600 kotów
10 ekspertów
10 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
- Prosi o odesłanie swoich jednostek.
- Niewola:
10 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz


TURA XI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Nadchodzi emisja.

Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
1800 kotów
5 ekspertów
10 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Wysyła na Kordon 5 000 kotów Wojska.
- Kupuje Kartografów.
- Wysyła Myśliwych na patrole.
- Robi dokładne mapy.
- Armia:
10000 kotów
10 ekspertów
23 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
3600 kotów
10 ekspertów
10 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
Brak ruchu

- Niewola:
5 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz


TURA XII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Emisja się skończyła.
- Nikt nie zginął

Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
1800 kotów
5 ekspertów
10 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje Kopaczy.
- Przydziela im ochronę i wysyła w teren.
- Armia:
10000 kotów
10 ekspertów
23 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
3600 kotów
10 ekspertów
10 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
Brak ruchu

- Niewola:
5 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz


TURA XIII

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
1800 kotów
5 ekspertów
10 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kopacze zdobywają 200 rubli.
- Kupuje 30 ulepszeń broni.
- Armia:
10000 kotów
10 ekspertów
23 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
3600 kotów
10 ekspertów
10 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
Brak ruchu

- Niewola:
5 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz


TURA XIV

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Opór
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
1800 kotów
5 ekspertów
10 Partyzanci

Dowódcy:
Kabel
Ojciec Walerian
Hawajczyk
Kardan

Wyzwoliciele
- Kupuje 2 wyspecjalizowane narzędzia.
- Kupuje Poszukiwaczy i wysyła ich w teren.
- Armia:
10000 kotów
10 ekspertów
23 Oddział uderzeniowy
5 Myśliwi
3 Kartografowie
8 Kopacze

Dowódcy
Barman
Sidorowicz

Grupa Biesa
- Patroluje swoje tereny.
- Armia:
3600 kotów
10 ekspertów
10 Czarty

Dowódcy
Bies
Sowa

Wojsko
- Żąda natychmiastowego zwolnienia jeńców.
- Niewola:
5 000 kotów
20 eksperci
30 Specnaz

Wolność
- Dotarł UNFOR.
- Obstawa:
Pancernika
600 Kotów.
3 Ekspertów
20 Saperów

TURA XV

Avatar Vader0PL
Wolność
Przechodzimy dalej.

#Umowa

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Dark_Dante
Właściciel: Dark_Dante
Grupa posiada 6915 postów, 39 tematów i 21 członków

Opcje grupy [PBF] Total ...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie [PBF] Total War: S.T.A.L.K.E.R. - Ziemia to za mał