Regulamin grupy

Avatar Glisda
Właścicielka
1.Nie wolno zaśmiecać grupy.
2.Obrażanie innych członków grozi utratą członkostwa.
3.Nie wolno przeklinać na grupie.
4.Wszelki spam jest wzbroniony.
5.Jeżeli już wstawiamy tematy muszą mieć one jakikolwiek sens i nie mogą być obraźliwe.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Glisda
Właściciel: Glisda
Grupa posiada 373 postów, 50 tematów i 36 członków

Opcje grupy Manga & Anime

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Manga & Anime