Ok

Avatar Kinga_Kenobi
Właścicielka
Żyje tu ktokolwiek ?

Avatar Lila_Chan
(wiem data) ja żyje

Avatar Kinga_Kenobi
Właścicielka
O wow

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku