Systemy polityczne

Avatar Mijak
Właściciel
Królestwa, cesarstwa, republiki, federacje, teokracje, utopie i totalitarne antyutopie - jakie systemy polityczne są najpowszechniejsze w waszych światach, a jakie najbardziej wyjątkowe?

Avatar
Konto usunięte
W jednym z moich (a jakże) planowanych tworów dominowały republiki, federacje, autokracje i jeden system totalitarny.

W tym uniwersum ludzie podporządkowali sobie galaktykę nie napotykając na pozaziemskie cywilizacje. No ale jak zwykle ludzie musieli się podzielić na dwa przeciwne sobie bloki.

Jeden z nich był demokratycznym "NATO" składającym się z kilku republik i federacji. Drugi był swego rodzaju blokiem wschodnim, gdzie ludzie, można by tak rzec, nie żyją najlepiej.

No i była technokratyczna teokracja, ale nie istniała zbyt długo z powodu programu atom+

Avatar samex
Zastanawiam się nad koncepcja stworzenia w świecie Fantasy Monarchii Parlamentarnych i Konstytucyjnych. Uważam że to bardzo rzadko używane systemy państwowe które mogłyby moim zdaniem wyróżniać się od Teokracji, Republik Handlowych, Oligarchii i Monarchii które niestety zawsze dzielimy na Dobry Despota i Dobrzy Oświeceni Absolutyści, dobrze wiemy że systemy tak nie działają i powinno się jakoś Monarchie podzielić w świecie Fantasy aby miało to sens.

Jak powinniśmy dzielić Monarchię?
Moim zdaniem:
-Feudalne (wzorowane na realistycznym średniowieczu, system kastowy i Feudałach którzy mogą wymusić coś na królu bądź on na nich)
-Despotyzm/Absolutyzm (władza w rękach jednego człowieka, mała grupka może mieć wpływ na władcę)
-Monarchie Teokratyczne (Władca jest uznawany za Boga i jest nietykalny)
-Monarchie Parlamentarne (Władcy Rola jest zmiejszona przez parlament stanów, zależnie od koncepcji może to być Sejm pełen Szlachty bądź Władza prawie demokratyczna gdzie każdy właściciel ziemski może wygrać bez względu na pochodzenie)
-Monarchie Elekcyjne (No Polska Elekcja co tu dodać, sądzę jednak że można ją w świecie fantasy ładnie doprawić i usunąć głupoty typu Liberum Veto lub zostawić by pokazać Niestabilność systemu)

Avatar stepson
U mnie istnieje dyktatura totalitarna, wzorowana na związku radzieckim z początków jego istnienia i dominująca militarnie i gospodarczo nad światem, dzieki industrializacji, dwie monarchie absolutne (jedna z nich zdominowana przez wcześniej wspomniane państwo totalitarne, a druga jest w stanie zachować niezależność dzięki skutecznej broni jaką są smoki) i jedna silna, acz niestabilna konfederacja plemienna. Jest też jedno duże i ważne wolne miasto, ale pod silnym wpływem różnych grup interesu. Istnieją też plemiona zjednoczone w Imperium przez potężną istotę uznawaną przez nich za Boga. Swego rodzaju teokracja.

Avatar Litops
SCJ
ENT
OKR
ACJ
A

Avatar Deuslovult
U mnie istnieją niemal wszystkie ideologie. Ale chwilowo to mam tylko Śląskich nazistów i Komunistów :< ale pracuje nad tym

Avatar ZnawcaLiteraturyPolskiej
"Niech prowadzi nas Bóg i nasz święty Cesarz."

W moim świecie, który nazywa się po prostu ziemią, bo nikt nie miał powodu, by nazywać własny świat w jakiś orginalny sposób, skoro to jedyny ląd jaki zna istnieje cesarstwo, którego geneza była sojuszem obronnym krajów które zrzeszała wspólna wiara. Krajów członkowskich są dziesiątki i mają masę różnych systemów politycznych od republik, po monarchie absolutną. Każdy kraj ma jeden głos, który mogą oddać na głowę kraju członkowskiego która zgłosiła chęć do objęcia funkcji cesarza. Oczywiście prawo do mandatów było często nacinane, jak to np w przypadku księstwa Virencji, które jest w zasadzie federacją wielu drobnych krajów zarządzanych przez rody szlacheckie, co poprzez intrygi i korzystne ustawy dało temu krajowi niewyobrażalnie dużą ilość mandatów i ogromne wpływy w cesarstwie.

Avatar Embar
U mnie scena polityczna jest zdominowana całkowicie przez dwie autokracje, ale istnieje w miarę silna federalna monarchia parlamentarna i sporo słabsza unitarna monarchia parlamentarna z tronem elekcyjnym i rządem hierarchiczym. Oprócz tego mnóstwo prawie nic nie znaczących państewek o bardzo zróżnicowanych ustrocjach (od demokracji po dyktatury). Ważniejszą rolę odgrywa także pewne państwo teokratyczne i inne państwo należące do grupy magów, obydwa oligarchiczno-hierarchiczne.
Co do pierwszego z dwóch dużych graczy, to jest to państwo unitarne i totalitarne, sprawę można tu zamknąć.

Drugi z nich to państwo z w miarę sporą wolnością słowa o bardzo skomplikowanym podziale administracyjnym (spora część terytorium została włączona na zasadach określonych w umowach i o ile akceptują one absolutną zwierzchność władz centaralnych, to zachowują autonomię, w dodatku wiele z nich ma różne systemy polityczne i zakresy autonomii. W efekcie drugie państwo jest częściowo unitarne, częściowo federacją, a częściowo konfederacją).
Na czele władz drugiego państwa stoi Król z nieograniczoną władzą, wspomagany przez wicekrólów, konsulów, pretorów, prokonsulów i propretorów (nazewnictwo wzięte ze starożytnego Rzymu). Razem tworzą część władzy nazywaną Koroną. Każdy z wyżej wspomnianych urzędników jest bezpośrednim reprezenantem Korony i władzy królewskiej. Wszystkie struktury władzy podlegają Koronie. By zapobiec wypowiedzeniu posłuszeństwa Koronie przez resztę władzy, wprowadzono trójpodział władzy. Za tworzenie prawa odpowiada Parlament - Zgromadzenie Ustawodawcze i Senat (będący głosem doradczym, członkowstwo w Senacie to raczej honorowy zaszczyt). Prawo wykonuje Rząd z Premierem na czele (Minister z największym stażem otrzymuje tytuł Pierwszego Ministra, jednak wiąże się z tym niewiele kompetencji). Sądzą Sądy z Sądem Najwyższym na czele (podzielonym na Izby i Trybunały). Egzekutywa i Judykatywa mają charakter hierarchiczny i mechanizmy kontrolne. Warto dodać, że trzy władze współpracują ściśle ze sobą, a nie walczą. Wyższych urzędników w trzech władzach wyznacza Korona. Urzędnik (zazwyczaj wicekról) odpowiedzialny za nadzorowanie trzech władz nosi honorowy tytuł Prezydenta. Wojsko podlega Koronie i Rzad ma ograniczone kompetencje w tym zakresie. Ważniejsze decyzje są konsltowane z Koroną.
Warto dodać, że istnieje projekt rządowy tworzący doradcze demokratyczne struktury - referenda, dwuizbowy Parlament Obywatelski (składający się z Sejmu i Senatu Obywatelskiego), oraz Rada Królewska (także doradcza). Taką wolność słowa, częściową demokrację i federalizm udało się osiągnąć dzięki latom odpowiedniej edukacji społeczeństwa. Jednak państwo to nie jest utopią - o ile na samej górze ludzie mają szlachetne intencje, to im niżej, tym gorzej, czasem nawet dużo gorzej.

Edit: dodaję jeszcze uprawnienia poszczególnych urzędników Korony:
Król - nieograniczona władza, powołuje i odwołuje resztę urzędników Korony.
Wicekról - władza nieograniczona, ale bez uprawnień do powoływania i odwoływania wicekrólów
Konsul - dysponuje nieograniczoną władzą wewnątrz państwa, ale niewiele może poza granicami
Prokonsul - dysponuje nieograniczoną władzą, ale tylko na danym, wydzielonym terenie wewnątrz państwa
Pretor - dysponuje nieograniczoną władzą w relacjach dyplomatycznych i wojnach z innymi państwami
Propretor - dysponuje nieograniczoną władzą, ale tylko w wydzielonych częściach polityki zagranicznej i wojen
Warto dodać, że podejmują oni tylko bardzo ważne decyzje, resztą zajmuje się rząd. Pełnią także funkcje kontrolne. Ciekawą konsekwencją tego, że reprezentują Koronę jest to, że nie kłaniają się. Urzędnicy rządowi mogą, ale urzędnicy Korony mogą pozwolić sobie tylko na pochylenie głowy, ewentualnie (w bardzo rzadkich wypadkach) ukłon na stojąco. Przestępstwo dokonane wobec dowolnego urzędnika Korony sądzi się dokładnie tak jak przestępstwo dokonane wobec Króla. Część wicekrólów ma funkcję elektora - wybierają oni Króla w razie opróżnienia tego urzędu. Mechanizm kontrolny armii: ile najwyżsi dowódcy wojskowi podlegają konsulom/prokonsulom/pretorom/propretorom i rządowi, to są mianowani przez króla i wicekrólów i mogą zapytać ich o słuszność dowolnej decyzji wobec nich.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Mijak
Właściciel: Mijak
Grupa posiada 197 postów, 26 tematów i 30 członków

Opcje grupy Architekci Ś...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Architekci Światów