Moje idealne miejsce na ziemi - Wolara

Avatar Kadzio
Właściciel
Wolara, piękne państwo na terenach niegdysiejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Teraz panuję w niej ja.

Poniżej będę zamieszczał postulaty mojego idealnego państwa.
1) Osoby niezdolne do wykonywania jakiejkolwiek pracy (przede wszystkim osoby starsze i niepełnosprawne) mogą być poddane dobrowolnej eutanazji lub odsyłane do specjalnych ośrodków dla niezdolnych do pracy, gdzie zapewnia im się godne warunki, a gdzie nie utrudniają życia reszcie społeczeństwa.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku