Plansza Pawnu (fffff2)

Avatar Kadzio
Właściciel
Liczba Ludności: 3 984 000
Prowincje: 1
Surowce: +10 SB, 100 SŻ, 10 SC | 10SB, 100SB, 10SŻ
Dolary: + 100 000 | 100 000

Avatar Kadzio
Właściciel
Pawn to niewielkie autonomiczne państwo, dawniej istniejące jako wschodnia satelita Republiki Jolevellskiej. Państwo w obliczu miażdżącej przewagi sił przeciwnika zdecydowała się przyjąć obcą religię, co było wówczas jedyną słuszną opcją, aby w końcu doczekać odpowiedniego momentu i w dobrym momencie wyzwolić się z rąk obcego mocarstwa. Pawn oficjalnie na kontynencie operuje jako jedna z paru republik, które otwarcie są chrześcijańskie. Potencjał ludnościowy wskazuje jednak na znaczną dominację Islamistów nad Chrześcijanami. Nie przeszkodziło to jednak władzom kościoła chrześcijańskiego na umieszczenie właśnie na tym kontynencie stolicy apostolskiej. Nie znajduje się jednak ona w Pawnie. W przeszłości dochodziło tu do wielu konfliktów na tle religijnym, do wielu wypraw krzyżowych oraz prób podbicia terenów państw islamskich i poszerzenia w ten sposób zasięgu państw chrześcijan. Pawn w obliczu stałego zagrożenia ze strony sąsiadów musiał zacząć silnie inwestować w armię. Ze względu na niewielką powierzchnię i liczbę ludności państwo musiało wyrzec się wielu aspektów w wojsku. Nie przeszkodziło to jednak w opracowaniu wydajnego aparatu ochrony państwa i w szczególności granic. Kiedy nastąpił rozpad Republiki Jollevelskiej, Pawn ogłosił powrót do poprzednich wierzeń i nieoficjalnie wszedł w konflikt z południowymi państwami islamskimi. Warto napomnieć, że islamscy wyznawcy nie mają wstępu na teren państwa, które słynie z rygorystycznej polityki migracyjnej. Kraj od paru lat zmaga się ze stagnacją gospodarczą, gdzie gospodarka nie jest w stanie wypracowywać innowacji, które są jej tak niebywale potrzebne. Gospodarka sklasyfikowana do gospodarek wysokorozwiniętych o niewielkim dalszym potencjale, zmiana w wypadku zwiększenia innowacyjności gospodarki. Eksperci zgodnie wypowiadają się o konieczności zreformowania systemu edukacji i podatkowego.

Avatar Kadzio
Właściciel
W stolicy kraju doszło do potężnego skandalu. W trakcie długo oczekiwanej wizyty papieża pierwsza dama dopuściła się prawdziwie karygodnego czynu, którym od paru dni żywią się kolorowe tabloidy w kraju i na świecie. Patricia Volk złamała kodeks wyciągając rękę i sięgła do policzków głowy kościoła i trzykrotnie go wycałowała. Papież Franek stał zupełnie znieruchomiały i nie wiedział co robić. Stolica nie komentuje sytuacji, mówi się o dyplomatycznej wtopie, a żonę prezydenta prosi się o natychmiastowe przeprosiny, a ci bardziej złośliwi proszą o dymisję z roli małżonki głowy państwa.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Kadzio
Właściciel: Kadzio
Grupa posiada 780 postów, 18 tematów i 14 członków

Opcje grupy [Najlepszy P...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie [Najlepszy PBF] Countryland ― Apocalypse