Plansza Zaxu Partifel (opliko95)

Avatar Kadzio
Właściciel
Liczba Ludności: 122 954 000
Prowincje: 10
Surowce: + 10 SB, 10 SŻ, 100 SC | 10SB, 10SŻ, 100SC
Dolary: + 1 000 000 | 1 000 000

Avatar Kadzio
Właściciel
Zax Partifel to kraj wyspiarski. Kiedyś wcale tak nie było. Osadzony niegdyś na wschodzie Nowelii kraj słynął ze swych licznych wypraw w bardziej korzystnych do życia kierunkach. Zawędrował między innymi do Arenzydy czy Nimuny aż w końcu dotarł do wybrzeży Nowej Midy, która stanowi teraz jeden z siedmiu kontynentów. Stało się to tak z tego powodu, iż po paru latach badań geologowie doszli do wniosku, że wyspa Nowa Mida (kontynent), należący do Zax Partifel nie stanowi nieintegralnej części Nowelii, a zamiast tego jesy nowym kontynentem. W ten sposób Zax Partifel jako jedyne państwo jest położone na dwóch kontynetach. Gdyby sprawy potoczyły się inaczej, Zax mógłby leżeć na 4 kontynetach, przy czym doliczając do tego Nowelię kontynentalną. Nie udało się jednak ochronić terenów przed atakami z zachodu Nowelii, aż krok po kroku armia zakspartifelska została wyparta z Nowelii kontynentalnej. Wtedy jako główny ośrodek państwa i teren pierwotny zaczęto traktować wyspiarską część Nowelii oraz Nową Midę. Nadal pozostawały jednak tereny lenne na Nimunie, która przejawiała te same problemy, co kontynentalny Zax Partifel. Również i nimuńska część Zaxu uległa sile pochodzącej z głębi lądu i pod naciskiem, wycofała się na wyspy, pozostawiając tereny Eltzedonii. Część Zaxu Partifel leżąca na Arenzydzie uzyskała niepodległość niedługo po tych wydarzeniach. Sam Zax Partifel nie jest starym państwem, a cała jego bogata historia kształtuje się dopiero od około 300 lat. W tym czasie zdołano rozbudować tereny, nie tylko te które teraz wyznaczają granice Zaxu, lecz także te które były pod jego panowaniem. Sama część wyspiarska jest obiektem skupienia uwagi władz od około 100 lat, przez co Zax nie należy do czołówki gospodarczej państw, lecz rozwija się zdecydowanie szybciej od innych państw rozwijających się i rozwiniętych. Sprzyjają temu niskie podatki, wysoka liczba ludności oraz sprzyjające położenie geopolityczne. Zax Partifel w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony globalnego ocieplenia zdaje się być szczególnie zagrożony od strony otaczającego go oceanu, w szczególności jego zachodnie wyspy, które są położone znacznie niżej względem górzysto-wyżynnych wysp wschodnich. Sytuacja podtopień i utraty znacznej części terenów w zasadzie wydaje się być nieunikniona, jednak w tym świecie wszystko jest możliwe.

Avatar Kadzio
Właściciel
Silne wstrząsy na wschodniej wyspie Zaxu spowodowały spore zniszczenia w dwóch mniejszych miastach tuż na zachodnim wybrzeżu, powodując przy tym śmierć około 70 ludzi i wymuszając na kilku tysiącach poszukiwania nowego domu. Poważniejsze wydają się być jednak inne skutki, o których mówi lokalna gazeta internetowa wesaxnet.net. Ponoć w czasie wstrząsów doszło do rozerwania składowiska odpadów skażonych wykorzystywanych w przemyśle medycznym tuż pod powierzchnią wody przy granicy na zachodzie kraju, nieopodal zniszczonych miast. Rząd dotychczas zaprzecza takim doniesieniom, ale jeśli plotki okażą się prawdą, rząd będzie miał poważny problem do rozwiązania.

Avatar opliko95
Wydatki:
40 000 dolarów na usuwanie skutków trzęsienia
10 000 dolarów na zbadanie sprawy składowiska odpadów.
Projekty/Badania:
(//Dlatego łączę tutaj Pojekty i Badania, bo spodziewam się, że część rzeczy do tego pewnie będę musiał badać//)
Rozpoczynamy wielki projekt utworzenia Bezpiecznych Miast Wodnych - czyli olbrzymich, unoszących się na wodzie miast, które mają być odpowiedzią Zaxu Partifel na pogarszające się warunki na świecie.
Ostatnie wstrząsy tylko potwierdziły nasze obawy: nasza planeta nie jest już bezpieczna. Zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do tego, że wybrzeża państwa będą niedługo niezdatne do zamieszkania.
Jednak nie musimy, nie, nie możemy tylko stać i patrzeć na to, radząc sobie z każdym kryzysem gdy tylko się pojawi.
Dlatego właśnie zaczynamy projekt BMW, którego celem jest utworzenie państwa niezależnego od lądu! Dla którego nie straszne jest podnoszenie się poziomów wód. Które nie boi się trzęsień ziemi.
Bezpieczne Miasta Wodne mają być nowoczesnymi, modularnymi konstrukcjami, które mogą zapewnić tysiącom mieszkańców miejsce do życia.
Jednak jesteśmy świadomi wyzwania które nas czeka. Nie podejmujemy się tego bo jest to łatwe. Podejmujemy się tego, bo jest to dobre i mamy nadzieję, że obywatele Zaxu Partifel zrozumieją, że projekt nie może zostać zakończony szybko. Że najpewniej nie uda nam się go skończyć przed następną katastrofą naturalną. Jednak im wcześniej zaczniemy, tym szybciej będziemy bezpieczni. Tym szybciej zagrożenie minie.
Patrząc na długą drogę dla tego projektu chcemy zacząć od pilotażowego miasta, które będzie głównie testem technologii która może być w nie zintegrowana - Przyszłość ma być futurystycznym kompleksem głównie przeznaczonym dla bogatych - bowiem mamy nadzieję, że znajdziemy także chętnych inwestorów prywatnych, czy osoby które gotowe są wesprzeć projekt który będzie także dla nich.
Dlatego właśnie Przyszłość ma być najnowocześniejszym powstałym miastem. Przewidujemy, że będzie mieściło do 1000 mieszkańców, mieścić własny reaktor fuzyjny i być właściwie jednym połączonym z siecią organizmem, wypełnionym inteligentnymi przedmiotami. Transport mają zapewniać elektryczne pojazdy autonomiczne, przewożące wszystkich mieszkańców za darmo po mieście. Wszystko ma być zaprojektowane z komfortem użytkownika, a nie oszczędnością, jako celem.
Poza byciem metaforycznym organizmem złożonym z inteligentnych urządzeń, Przyszłość będzie też miała na sobie dużo zieleni - drzew, krzewów i innych roślin, które mają nie tylko ozdabiać, ale także zapewniać czyste powietrze temu także metaforycznie zielonemu miastu.
Stwórzmy więc razem lepszą przyszłość, w której zapomnimy o katastrofach naturalnych, których już nie możemy powstrzymać.

Przeznaczam na to 900 000 dolarów, 35 SB, 5SŻ i 40 SC

Reformy
na razie brak

Dyplomacja
na razie brak

Handel
ZPFN: -30 SC, +30 SB

Podsumowanie:
- 950000 dolarów, -5 SB, -5SŻ, -70 SC

Avatar Kadzio
Właściciel
Raport z wizyty wydaje się być całkiem poważny, ale żadne państwo jeszcze nie odkryło i/lub odczuło wzmożonego skażenia w swoich akwenach, co może być zasługą sprzyjających prądów. Szacuje się, że do wód oceanicznych przedostało się kilkaset ton skażonej substancji. Wody w okolicy są dosyć spokojne, co sprzyja nierozprzestrzenianiu się substancji po świecie. Działania muszą zostać podjęte szybko, a najlepiej już.
Pierwsi inwestorzy są gotowi wspomóc działania rządu przy okazji zjadając spory kawałek tortu, który dzięki temu powstanie. Chcą mieć przy tym pewność ciągłości tego niezwykle ambitnego, kosztownego i czasochłonnego projektu. Proszą przy tym o wsparcie rządu przy składaniu ogromnego teamu, poszukiwaniu firm, inżynierów etc. Na ten moment pierwsza firma, Enel przeznacza 300 000$ na wsparcie projektu.

Avatar opliko95
Wydatki:
150 000 dolarów na usuwanie skótków trzęsienia - a w szczególności wycieku. Tj. próby zneutralizowania odpadów.
Projekty/Badania:
(//Dlatego łączę tutaj Pojekty i Badania, bo spodziewam się, że część rzeczy do tego pewnie będę musiał badać//)
Na pracę wstępne - tj. zbieranie zespołu naukowców, inżynierów, projektantów i innych, badania nad technologiami oraz nad najlepszymi sposobami zrealizowania projektu, projektowanie i ewentualnie początku produkcji elementów - projektu BMW przeznaczam 800.000$ 30 SB 50 SC i 10 SŻ

Reformy
na razie brak

Dyplomacja
na razie brak

Handel
Ildachan Południowy: -30 SC, +31 SB

Podsumowanie:
- 950000 dolarów, +1 SB, -10SŻ, -80 SC

Avatar Kadzio
Właściciel
150 000$ zostało zamrożone. Fundusze czekają, a specjaliści proszę o dostarczenie sprzętu w postaci specjalnych jednostek nawodnych, które mogłyby przefiltrować wodę z zanieczyszczeń.
Wyciek szkodliwych substancji został wstrzymany, jednak w dalszym ciągu po wodach krążą setki ton szkodliwych substancji, które jak się okazuje zebrały pierwsze żniwa, o czym świadczą wieści dochodzące z kutrów rybackich - na powierzchni wód dryfują dziesiątki tysięcy martwych ryb, a sieć obiegło zdjęcie przedstawiające jedną z sytuacji, gdzie na powierzchnię wody wyrzuciło masę ryb, a sfotografował ją jeden z rybaków. W sieci wrze od komentarzy jakoby to rząd trzymał tę informację w ciszy, ażeby nikt się o tym nie dowiedział. Opinia publiczna na świecie jest lekko mówiąc oburzona.
Badania i wstępne projekty trwają.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Kadzio
Właściciel: Kadzio
Grupa posiada 780 postów, 18 tematów i 14 członków

Opcje grupy [Najlepszy P...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie [Najlepszy PBF] Countryland ― Apocalypse