Plansza Teszlaku (Radiotelegrafista)

Avatar Kadzio
Właściciel
Liczba Ludności: 95 554 000
Prowincje: 4
Surowce: + 100 SB, 10 SŻ, 10 SC | 100SB, 10SŻ, 10SC

Avatar Kadzio
Właściciel
Teszlak to stosunkowo niewielka republika socjalistyczna o zwiększonym rygorze i ograniczonej wolności słowa. Obowiązują w nim restrykcyjne przepisy i prawo legislacyjne w dosłownie każdej dziedzinie życia. Teszlak nie boryka się z wieloma problemami natury kapitalistycznej, mają natomiast swoje, dosyć spore problemy. Jednym z nich jest bezrobocie, które powstało na skutek rozwięzłych ulg i danin socjalnych, które ponadto przyczyniły się do sporego zadłużenia kraju, co finalnie w pewnym momencie zostało konstytucyjnje zabronione. Od tego momentu zadłużenie kraju nie wzrosło. W dalszym ciągu jednak ludzie są dosyć szczęśliwi i solidarni, polityka hermetyczna tamtejszego rządu doprowadziła do odizolowania społeczeństwa od wolnorynku, przez co ludzie nie protestują w obliczu wysokich podatków i akcyz. Dochód w kraju jest rozłożony niezwykle równomiernie, co spotyka się z ogromnym aplauzem niższych warstw społecznych, które występują. Najwyżej w piramidzie feudalnej widnieje władza państwowa, dokładniej rząd, urzędnicy oraz właściciele i zarządcy firm państwowych. Tuż pod nimi znajdują się żołnierze oraz pracownicy firm państwowych. Na samym dole pozostają niewiele znaczący mieszkańcy Teszlaku, pracownicy rolni, firm prywatnych etc. Wyznawanie religii w kraju jest nielegalne, jakiekolwiek przejawy nieposłuszeństwa są pokryjomu egzekwowane na mocy prawa do pozbywania się członków opozycji czy duchownych. Ekonomicznie kraj nie reprezentuje wyżyn gospodarczych, ale nie jest też najbiedniejszym krajem na ziemi. Odkąd zadłużenie zostało zdelegalizowane sporym cięciom musiały ulec zasiłki socjalne. Terapia wstrząsowa jaką przyjął rząd została jednak wprowadzona dosyć dawno, więc można powiedzieć, że najgorsze jest już za nami. Ostatnio jednak coraz częściej mówi się o usunięciu z konstytucji tego zakazu.

Avatar Kadzio
Właściciel
Banki z kapitałem wewnętrznym jak i zewnętrznym obniżyły zdolności kredytowe z prognozą negatywną po ostatnich raportach wyników gospodarki, która uległa w trzech ostatnich latach uległa recesji. Ekonomiści podają za główną przyczynę tego stanu rzeczy wykorzystanie i przepalenie się motorów napędowych w postaci konsumpcji oraz eksportu, także gasnącą aktywnością małych i średnich firm. Jeśli tendencja się utrzyma, banki które udzieliły kredytu w ubiegłych latach skarbowi państwa, zarządają spłaty kredytu w trybie natychmiastowym.

Avatar Radiotelegrafista
Teszlak, Teszlak, ludowej współpracy pieśń, ta piękna pieśń, na ustach naszych wybrzmiewa dziś...

Reformy:
- Za zarządzeniem Partii, od dnia dzisiejszego, Teszlak staje się państwem zezwalającym na wyznawanie religii oraz tolerancyjnym religijnie. Publiczne wyznawanie religii, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi (za praktykowanie wyznania, które na przykład wymagają ofiar z ludzi, będą stosowane kary więzienia oraz pracy przymusowej), bądź mienia publicznego, jest dozwolone i nie będzie karane prawnie. Duchowni będą jednak egzekwowani z wydatków niezbędnych, i po odjęciu tej sumy, 70% dochodu z datków (z wyłączeniem wydatków niezbędnych) będzie płacone państwu w formie podatku. Duchownych obowiązują takie same prawa jak i obowiązki co ludzi nieduchownych.
- Wprowadzamy dofinansowanie dla przedsiębiorców krajowych, zakładających własne, małe firmy. Pozwala ono na sprawniejsze rozkręcenie firmy. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przedstawienie w Urzędzie Pracy kosztorysu oraz biznesplanu, a także podpisanie zobowiązania o uczciwym oraz godnym traktowaniu pracowników. Później, już po otrzymaniu dofinansowania, a dokładniej od 8-12 miesięcy po, firmę nawiedza bez zapowiedzi Inkwizytor. Ma on za zadanie określić prawidłowe bądź nieprawidłowe wykorzystanie dofinansowania. W wypadku nieprawidłowego wykorzystania, przedsiębiorca ma tydzień na usprawiedliwienie nieprawidłowości, a Urząd Pracy ma rozpatrzyć usprawiedliwienie. Jeśli rozpatrzenie będzie negatywne, wtedy przedsiębiorca zostaje skazany na odrobienie dofinansowania w pracach przymusowych. Jeśli rozpatrzenie będzie pozytywne, wtedy przedsiębiorca może działać dalej. Wizyta Inkwizytora ponawia się drugi raz, w okresie od 20-24 miesięcy po zaciągnięciu dofinansowanie. Opodatkowanie małych firm wynosi 70% od dochodu, z wyłączeniem wydatków niezbędnych. Na dofinansowania w tej turze przeznaczam 100 000 dolarów.

Działania:
- Przeprowadzamy tajne badanie wśród społeczeństwa, mające dowieść z czego wynika problem bezrobocia - Z braków miejsc pracy, czy z niechęci do pracy, przez osoby bezrobotne?

Badania:
- Projekt McSocialism. Chcemy opracować tanie, wysoko kaloryczne pożywienie, które małym nakładem pracy oraz pieniędzy mogłoby zaspokoić potrzeby żywieniowe grupy ludzi przynajmniej dwukrotnie większej, niż dotychczas podstawowa żywność zaspokajała. Przeznaczamy na to 50 000 dolarów.
- Projekt Obelix. Chcemy opracować możliwie tani pojazd służący do neutralizacji wrogich pojazdów pancernych oraz opancerzonych. Najbardziej zależy nam na silnej broni głównej, zdolnej do penetracji pancerza czołgu podstawowego. Pojazd ten ma być budowany jedynie w dolarach oraz SB. Przeznaczamy na to 50 000 dolarów.

Werbunek:
- Piechota (10 000 szt.) - 100 000$

Handel:
+ 20 SC
- 20 SB

Podsumowanie:
- 300 000$
+ 20 SC
- 20 SB

Avatar Kadzio
Właściciel
Czysto laickie społeczeństwo wraz z zezwoleniem na wyznawanie wiary, o dziwo... pozostało laickie. Składki z dochodów duchownych nieznacznie zwiększyły wpływy do skarbu państwa.
Dofinansowania weszły w życie, ale nie minęło wystarczająco dużo czasu żeby mówić o jakichkolwiek efektach.
Państwo przeprowadziło obowiązkową i anonimową ankietę w swoich urzędach gminy. Frekwencja wyniosła 37 proc. i za jej wynikiem wychodzi że: 67 proc. osób zaznaczyło odpowiedź - Brak chęci do podjęcia pracy, 33 proc. za powód podało brak miejsc pracy.

Badania:
- McSocialism - opracowano wysokokaloryczne jedzenie, o których była mowa. Dalsza dystrybucja i budowa fabryk, sieci dystrybucji oraz transportu to inwestycja rzędu 300 000$ w porywach do 650 000$.
- Projekt Obelix - projekt ze względu na ograniczenia finansowe i technologiczne został anulowany przez zarządcę spółki. Jako sensowny koszt opracowania pojazdu i opłacenia robotników i inżynierów zaproponował 240 000$, jednak z góry zaznacza, że jego pracownicy będą potrzebowali na to nieco więcej czasu.

Avatar Radiotelegrafista
Teszlak, Teszlak, ludowej współpracy pieśń, ta piękna pieśń, na ustach naszych wybrzmiewa dziś...

Reformy:
-
Działania:
-

Badania:
- Chcielibyśmy ropocząć nowatorskie badania nad leczeniem miażdżycy. Próbować nowych rozwiązań oraz sposobów. Przeznaczymy na to 84 000 $ (jak na razie).
- W przyszłej turze będzie kontynuowany McSocialism
Inwestycje:
-
Werbunek:
- Piechota (1000 szt.) - 10 000$
- 1 x PKT-D (pojazd kontroli tłumu) - {6 000$, 10SB}
Handel:
+ 40 SC od Talii
- 40 SB dla Talii

Podsumowanie:
- 100 000$
+ 40 SC
- 50 SB

Tura WIP, jeśli nie zdążę to nie WIP.

Avatar Kadzio
Właściciel
Niewielka grupa studentów rozpoczęła prace nad lekiem miażdżycy. Środowisko naukowe jest za razem oburzone niekonsekwencją przywódców. Wskazują na prowadzenie dwóch programów jednocześnie: McSocialism i leku na miażdżycę, zauważając, że powodzenie jednego wyklucza powodzenie drugiego. Nawołują do porzucenia projektu McSocialism.

Avatar Radiotelegrafista
Teszlak, Teszlak, ludowej współpracy pieśń, ta piękna pieśń, na ustach naszych wybrzmiewa dziś...

Reformy:
- Od dzisiaj, 25% dofinansowań dla ludności, oraz dotacji, będzie dawane za okazaniem papieru, który można uzyskać w urzędzie pracy. Papier ten otrzymuje się w urzędzie, za okazaniem chęci znalezienia pracy. Kolejno, na papierze muszą znaleźć się pieczątki z różnych miejsc pracy, informujące o tym, że dana osoba pracuje/stara się o pracę, czyli wysyła zapytania do lokalów, składa papiery, ogólnie wyraża chęci do pracy.
Działania:
- 20 000$ dla Ligii Narodów
List do środowiska naukowego:
Celem projektu McSocialism jest opracowanie taniego pożywienia, które szybko oraz skutecznie mogłoby zaspokoić potrzeby pokarmowe człowieka. Owszem, nadmierne spożywanie mogłoby doprowadzić do otyłości, a w konsekwencji miażdżycy, jednak właśnie dlatego opracowujemy metody leczenia miażdżycy, które mogłyby posłużyć nie tylko mieszkańcom Teszlaku. Chcielibyśmy rozpromować te metody na całym świecie, pomagającym setkom milionów ludzi.
Badania:
- Chcielibyśmy ropocząć nowatorskie badania nad leczeniem miażdżycy. Próbować nowych rozwiązań oraz sposobów. Przeznaczymy na to kolejne 120 000 $ (jak na razie).
- Wydajemy 650 000$ na dokończenie programu McSocialism, jego produkcję oraz dystrybucję.
Inwestycje:
-
Werbunek:
- 1 x PKT-D (pojazd kontroli tłumu) - {6 000$, 10SB}
Handel:
- Brak
Podsumowanie:
- 796 000$
- 10 SB

Avatar Kadzio
Właściciel
Dochodzi to patologicznych aktów, gdzie za sprawą łapówkarstwa, znajomości itd. osoby nawet niezainteresowane pracą otrzymują pieczątki od pracodawców. Są jednak też uczciwi ludzie, którzy decydują się na podjęcie pracy po wprowadzeniu 25% dofinansowań na np. budowę domu czy zakup konsoli PolyStation 4.
Środowisko dalej wydaje się nie być usatysfakcjonowane zapewnieniami władz. Domagają się mimo wszystko zatrzymania projektu i zajęcia się zdrowszymi planami, na przykład śniadania w szkole.
Prace nad lekiem na miażdżycę trwają.
Sfinalizowano budowę sieci dystrybucji i fabryk oraz podpisano kontrakty z odpowiednimi dostawcami.
Na południowych polach zbóż i kukurydzy farmerzy zgłaszają dziwne znaki w zbożu i kukurydzy.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Kadzio
Właściciel: Kadzio
Grupa posiada 780 postów, 18 tematów i 14 członków

Opcje grupy [Najlepszy P...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie [Najlepszy PBF] Countryland ― Apocalypse