Media

Avatar MrCC4
Właściciel
Co się działo przed i w trakcie akcji PBF'a
Uzupełniane w miarę postępu graczy

Avatar MrCC4
Właściciel
Firmy zajmujące się ochroną ludzi:

ONZ Spacetravel - Wysyłanie na orbitę statków z specjalnych podziemnych hangarów. Działa w krajach członkowskich ONZ. Przykładowy statek:


Federacja Ogólnoświatowa - Budynki przeciwatomowe. Działa w Europie, Azji, Afryce i Australii oraz Bostonie


Zakon - Schrony w kościołach. Działa w Polsce i Izraelu

Avatar MrCC4
Właściciel
Historia, czyli jak do tego doszło i co było potem? (Uzupełniana w miarę postępów)
2018 r.
Zagęszczenie nastrojów na arenie światowej powoduje ciągłe zagrożenie wojną atomową. ONZ, USA i UE wysuwają Rosji, Chinom i Korei Północnej ultimatum. Rozbroją swoje atomówki albo nałożone zostanie embargo i sankcje. Kraje się nie zgadzają, chociaż Rosja "rozbraja" atomówki i termojądrówki. W rzeczywistości to atrapy
Ufundowanie Federacji
2019 r.
06/02
ONZ, UE i USA nakładają sankcje na Chiny i Koreę Północną. Niezadowolenie narasta
08/04
Korea Północna atakuje Koreę Południową. USA i UE stają po stronie Korei Płd, a Rosja i Chiny po stronie Korei Płn
11/04
Laos i Wietnam stają po stronie Korei Płn
Rosja wycofywuje się z wojny
Tajwan staje po stronie Korei Płd
20/07
Większość krajów Afrykańskich (Oprócz RPA, Maroka i Egiptu) staje po stronie Korei Płn
Ufundowanie Zakonu
30/07
Korea Płn zdobywa Koreę Płd
01/08
ONZ wzywa do zakończenia wojny
Strona Korei Płn zostaje nazwana Koalicją, a Korei Płd Centrum
Indie, pozostałe kraje Europejskie (oprócz Szwajcarii), Australia i Rosja stają po stronie Koalicji
Pakistan, Uzbekistan i reszta krajów -stan staje po stronie Centrum
Wojna Koreańska staje się trzecią wojną światową
Japonia wchodzi w stan izolacji; wraz z Szwajcarią potajemnie wspomaga Koalicję
15/10
Centrum wysyła atomówkę w stronę Kalifornii
Rozpoczyna się wojna atomowa
16/10
ONZ Spacetravel jest ufundowane; Wysyła pierwszy statek na orbitę
2020
Świat jest zniszczony wojną atomową. Ocalałe kraje to: Japonia, RPA, Brazylia, Izrael i Szwajcaria
2021
Szwajcaria jest zniszczona radiacją z krajów sąsiedzkich
Pojawiają się pierwsze mutanty
2022/2121
Powietrze przerzedza się z radioaktywności
Mutanty są coraz straszliwsze
Upada jedna placówka Federacji: C-003085 i osiem hangarów ONZ Spacetravel: H-22, H-35, H-75 i VIPH-82
2122
Początek PBF'a

Avatar MrCC4
Właściciel
Poziomy skażeń
Zielony - Skażenia brak/ nie zagraża ono życiu, nie pojawiają się mutanty
Ciemnozielony - Pojawiają się mutanty, skażenie nie zagraża życiu
Żółty - Długotrwałe przebywanie bez odpowiedniej aparatury zagraża życiu
Pomarańczowy - Długotrwałe przebywanie na zewnątrz budynków jest śmiertelne
Ciemnopomarańczowy - Przebywanie do 24 h z odpowiednią aparaturą nie zagraża życiu, powyżej już tak
Czerwony - Strefy maksymalnego skażenia, przebywanie poza budynkami przystosowanymi do tego zagraża życiu praktycznie natychmiastowo
Czarny - Strefy maksymalnego skażenia zamieszkałe przez gigantyczne mutanty

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku