Jednostki

Avatar docRobert
Właściciel
Tutaj będą wszystkie podstawowe jednostki.

Jednostki podkreślone wymagają badań!

PIECHOTA:

Strzelcy - podstawowa formacja zbrojna. Nie posiadają dużej siły bojowej. Uzbrojeni są w prostą, często przestarzałą broń. Na ich wyposażeniu znajduje się prosty karabin (nie automatyczny), czasem także pistolet, 1 - 2 granatów odłamkowych, zapas amunicji, sprzęt pierwszej pomocy, bagnet lub scyzoryk. Nieliczni posiadają pistolety maszynowe i granaty dymne. Brak bardziej wyrafinowanej broni sprawia, że nie nadają się tylko do walki z bardziej opancerzonymi oddziałami.
Oddziały karne - formacja składająca się z więźniów i przeciwników politycznych, którzy siłą zostali wcieleni do walki. Są to oddziały najgorszej jakości, które wyposażone są w przestarzałą broń, której inne oddziały już nie potrzebują. Mają znikomą wartość bojową i przewagę osiągają dzięki liczebności. Najlepiej używać ich jako przynęta lub mięso armatnie.
Poborowi - oddziały zrekrutowane z obywateli, którzy na czas wojny zostali wcieleni do armii. Ich sprzęt jest praktycznie taki sam, jak strzelców, jednak są od nich słabsi, gdyż nie posiadają dużego wyszkolenia. Sprawdzają się w działaniach zaczepnych i jako pierwsza linia ataku na pozycję wroga. Po odpowiednim szkoleniu mogą się przekształcić w lepsze jednostki.
Ochotnicy - zwykli ludzie, którzy dobrowolnie zgłosili się do armii na czas zagrożenia. Praktycznie nie posiadają wyszkolenia i wyposażeni są w podstawową broń, więc nie sprawdzają się w walce z oddziałami opancerzonymi i fortyfikacjami. Nadają się jako jednostki do obrony lub samobójczych ataków.
Oddziały szturmowe - zwykłe oddziały przesskolone do działań ofensywnych. Posiadają zwykłą wartość bojową, więc są powszechnym typem wojska o umiarkowanej sile. Uzbrojeni są w karabin półautomatyczny, pistolet, czasem w pistolet maszynowy, podstawowy pancerz, dwa granaty ręczne, jeden granat dymny, bagnet lub szablę, zestaw narzędzi polowych, zapas amunicji do prowadzenia dłuższej walki. Część posiada ładunki wybuchowe, strzelby, parę sztuk amunicji przeciwpancernej lub pistolet na wybuchowe flary. Najlepiej nadają się do ataku na nieokopane pozycje wojsk i jako dobre wsparcie. Średnio radzą sobie ze zdobywaniem fortyfikacji, czy niszczeniem pojazdów.
Snajperzy - oddział strzelców wyborowych, których zadaniem jest eliminacja pojedyńczych celów ze znacznej odległości. Znaczy to tyle, że mogą dokonywać ataku dystansowego bez otrzymywania strat (jak każda jednostka dystansowa). Sami snajperzy mają nikłe szanse na pokonanie jakieś jednostki, ale zadają dotkliwie straty i świetnie spisują się w roli wsparcia. Słabo bronią się w otwartym terenie, ale ich siła wzrasta wielokrotnie, gdy bronią jakieś fortyfikacji.
Elitarni szturmowcy - Zaawansowana formacja najlepiej wyszkolonych żołnierzy. Ci wyrafinowani żołnierze specjalizują się w zdobywaniu fortyfikacji i przełamywaniu linii obronnych. Są bardzo kosztowni, ale ta cena ma swoje odbicie w ich umiejętnościach. Dobrze sprawdzają się podczas wszelkiego rodzaju ataków, ale najlepiej zapewnić im odpowiednie wsparcie, by nie stracić ich na polu walki. Średnio radzą sobie z jednostkami pancernymi i dystansowymi. Dysponują prawie najlepszym uzbrojeniem. Wyposażeni są w pancerz, pełny ubiór wojskowy, karabin szturmowy, karabin długodystansowy, pistolety maszynowe, granatniki, flary, granaty odłamkowe, zapalające i hukowe, ładunki wybuchowe, zapas amunicji do dość długiej walki i zapasy. Niektórzy posiadają miotacze zapalające, karabinek przeciwpancerny, zestaw zaopatrzenia, kilka min przeciwpiechotnych a nawet przenośne stanowisko KM.
Piechota z pistoletami maszynowymi - oddziały wyposażone w pistolety maszynowe i bardziej zaawansowane karabiny. Mają większe przeszkolenie bojowe, więc dobrze sprawdzają się w roli niedrogich jednostek do ataku na pozycję wroga. Na ich wyposażeniu znajduje się pistolet maszynowy (często też karabin półautomatyczny), pistolet, 2 - 3 magazynki, bagnet, granat dymny, granat odłamkowy, lekki pancerz. Niektórzy mogą posiadać strzelby (shotguny), dodatkową liczbę granatów, pistolet na różne flary i podstawowy sprzęt polowy.
Piechota z karabinami maszynowymi - znacznie lepiej uzbrojone oddziały, wyposażone w karabin maszynowy i inną broń czybkostrzelną. Dobrze sprawdzają się podczas obrony pozycji i jako jednostka uderzeniowa. Poza bronią maszynową posiadają pistolet lub pistolet maszynowy, szablę do walki, średni pancerz, zapas amunicji i sprzętu na dłuższy czas, granaty odłamkowe, zapalające, burzące i przeciwpancerne. Niektórzy posiadają granatnik, karabin zapalający lub przeciwpancerny a nawet stanowisko LKM.
Oddziały ciężkozbrojne - grupy żołnierzy wyposażone w broń średniej klasy, ale gruby pancerz i odporne na obrażenia. Dość wolna i ma małą skuteczność w ataku, ale zato świetnie spisują się w obronie z powodu dużego pancerza i wytrzymałości, który pozwala im przetrwać wiele ataków. Dość drodzy i wymagają specjalnych badań.
Piechota przeciwpancerna - oddziały specjalizujące się w walce z jednostkami opancerzonymi. Wyposażeni są w różnorodny sprzęt do niszczenia pojazdów. Od granatów przeciwpancernych do wyrzutni rakiet. Ponadto posiadają pistolety maszynowe, karabiny półautomatyczne i innego rodzaju wyposażenie do walk z piechotą. O ile jest to świetne rozwiązanie do walki z czołgami, o tyle używanie ich do starć z piechotą jest marnotrawstwem sprzętu.
Karabinierzy - średniej jakości oddziały, które w głównej mierze pełnią funkcję reprezentacyjne i symboliczne. Są to oddziały, które niegdyś cieszyły się sławą, ale wychodzą już z użycia. Wyposażeni są w zwykły karabin (niuautomatyczny) lub w karabin półautomatyczny, szablę, ozdobny mundur, kilka bomb, rewolwer, i podręczny sprzęt z niewielkim zapasem amunicji.
Piechota desantowa - oddziały przesskolone specjalnie do przeprowadzania desantu na wrogie prowincje. Duża siła przebicia podczas ataku sprawia, że jest to jednostka, która powinna jako pierwsza atakować plaże nieprzyjaciela. Dobrze sprawdzają się w obronie zdobytych przyczółków, ale radzą sobie słabo podczas walk w głębi lądu. Wyposażeni są w karabiny szturmowe lub pistolety maszynowe, pistolet lub pistolet na flary, granaty odłamkowe, granaty przeciwpancerne, niektórzy są wyposażeni w broń przeciwpancerną, podstawowy mundur, przenośne stanowiska KM, i specjalne zaopatrzenie do prowadzenia ciężkich walk.
Saperzy - nie jest to oddział dedykowany do bezpośrednich walk. Zadaniem saperów jest dokonywanie wszelakich prac polowych. Służą do budowy stanowisk bojowych, podstawowych fortyfikacji i naprawy niektórych jednostek. Mimo wszystko, nie jest to formacja bezbronna. Wyposażeni są w karabin (niuautomatyczny), pistolet, sprzęt pierwszej pomocy i granat odłamkowy lub przeciwpiechotny.
Inżynierowie - jednostka, o takim samym przeznaczeniu, jak saperzy. Są oni jednak silniejsi i wymagani do bardziej zaawansowanych prac polowych. Służą do budowy bardziej kosztownych obiektów i stanowisk a także lepiej naprawiają uszkodzone oddziały. Wyposażeni są dodatkowo w pistolety maszynowe i granaty zapalające.
Piechota z bronią zapalającą - specjalny rodzaj piechoty wyposażony we wszelką broń zapalającą. Idealne sprawdzają się do zdobywania miast (a raczej ich niszczenia), niszczenia umocnień i przeciwko jednostkom zmotoryzowanym. Rodzaj broni jaką się posługują, sprawia, że kompletnie nie nadają się do walki w otwartym terenie i z jednostkami o dużym zasięgu, ale do plądrowania prowincji już się nadają. Wyposażeni są w karabin półautomatyczny, miotacz ognia, miotacz zapalający, wyrzutnię pocisków zapalających, kilka granatów ogniowych, dwa granaty przeciwpiechotne, pistolet, pistolet na flary, podręczne wyposażenie, specjalny mundur i różnego rodzaju pociski do ww. broni. Niektórzy mogą również posiadać karabin na amunicję zapalającą lub moździerz do podpalania celów.
Piechota z bronią wybuchową - jednostka wymagająca specjalnych badań. Drugi specjalny typ piechoty, który tym razem wyposażony został we wszelkiego rodzaju broń wybuchową, powodującą duże zniszczenia. Jednostka idealnie nadaje się do starć z jednostkami pancernymi, ale używanie jej przeciw zwykłym jednostkom jest marnotrawstwem zasobów. Posiadają niszczycielską broń, dobrą do niszczenia budowli, ale jest to broń kosztowna i wymagająca dużych nakładów zaopatrzeniowych. Wyposażeni są w pistolety maszynowe, granaty przeciwpancerne, odłamkowe, zapalające, dymne i przeciwpiechotne, granatnik, ładunki wybuchowe, wyrzutnie pocisków wybuchowych, wyrzutnie rakiet, itd.
Zwiadowcy - zadaniem tej jednostki jest dokonywanie zwiadu i badanie okolicznych prowincji. Jednostka jest słaba (na poziomie poborowych), ale pozwala wykryć ruchy wroga w prowincjach do okoła jednostki lub wykryć poczynania wroga w dwóch prowincjach oddalonych o jedno pole od jednostki. Posiadają podstawowe wyposażenie. Karabin (niuautomatyczny), pistolet, granat przeciwpiechotny i kilka niezbędnych przedmiotów.
Sabotażyści - specjalna jednostka, która działa za linią wroga. Jednostka ta specjalizuje się w zadawaniu szkód wewnętrznych lub wszczynaniu powstań (albo w każdych działaniach partyzanckich). Oddziałów tych nie można zrekrutować! Można je co najwyżej wynająć, ale najczęściej pojawiają się same jako efekt prowadzonej polityki. Specjalizują się w działaniach partyzanckich i unikają otwartych walk, toteż ciężko jest ich wyeliminować. Ich uzbrojenie bywa skrajnie różne, więc i ich zdolności bitewne są różne. Czasem mogą wygrywać niekorzystne bitwy a czasem ponoszą sromotną klęskę.
Oddziały wsparcia - oddziały dedykowane do pomocy podczas działań innych jednostek. Same w sobie mają znikomą wartość bojową, ale ich obecność zwiększa siłę wszystkich innych jednostek na tej samej pozycji. Do walki mają jedynie w prosty karabin i pistolet, ale przenoszą rozmaite zaopatrzenie, które jest potrzebne innym oddziałom.

ARTYLERIA:

Moździerze - niewielkie, przenośne wyrzutnie o małym zasięgu. Łatwe w obsłudze i tanie w produkcji. Mają niewielką siłę ognia. Najlepiej spisują się w formie wsparcia dla piechoty i jako pomoc w zdobywaniu umocnień.
Ciężkie moździerze - Większa wersja moździerzy o większej sile ognia. Cięższe i droższe w konstrukcji, ale zapewniające dużo lepsze wsparcie dla piechoty.
Lekka artyleria - Działa o kalibrze do 90mm. Artyleria lekka ma dużą szybkostrzelność, ale niewielką donośność i siłę wybuchu pocisków. Niewielka siła ognia, ale duża mobilność i praktyczność sprawia, że dobrze sprawdza się we wspieraniu ataków i prowadzeniu ostrzału na nieufortyfikowane pozycje wroga.
Średnia artyleria - Działa o znacznie większej mocy i sile ognia. Idealne do niszczenia umocnień, przygotowywania artyleryjskiego przed atakiem piechoty oraz eliminacji wszelkich wrogich pojazdów. Są to działa zdolne do przeprowadzania ostrzału dysyansowego. Mogą ostrzelać sąsiadującą prowincję bez wykonywania ruchu.
Ciężka artyleria - Działa o dużym zasięgu i kalibrze, który zaczyna się od 100mm. Mała szybkostrzelność jest rekompensowana potężną siłą ognia. Jedna celna seria może dokonać wielkich zniszczeć pośród piechoty i umocnień oraz zniszczyć praktycznie każdy pojazd. Dość powolna i toporna, ale mogąca zadać ciężkie straty wszelkim przeciwnikom. Ciężka artyleria także posiada możliwość ostrzelania sąsiadującej prowincji, czyli dokonania bezpiecznego ataku z dystansu.
działa przeciwlotnicze
artyleria burząca
artyleria superciężka
działa obronne
artyleria taborowa
działo lądowe
superdziało

POJAZDY:

ciężarówki wojskowe
lekki transporter
motocykle
jeepy i pojazdy terenowe
piechota mobilna
piechota zmechanizowana
tankietki
okręty lądowe
pojazdy z bronią przeciwpancerną
lekkie czołgi
średnie czołgi
ciężkie czołgi
superciężkie czołgi
czołgi szturmowe
pancerki
mobilne fortece (gigantyczne czołgi)
transporter opancerzony
amfibie i pojazdy wielozadaniowe

WOJSKA RAKIETOWE, ITP.

oddziały z wyrzutniami rakiet
bateria rakietowa
wyrzutnia pocisków fragmentacyjnych
ciężarówka z wyrzutnią rakiet
wyrzutnia rakiet średniego zasięgu
wyrzutnia pocisków kierowanych
wyrzutnia rakiet dalekiego zasięgu
pocisk międzykontynentalny
stanowisko ciężkich rakiet
eksperymentalne stanowisko rakietowe
wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych
latające bomby
wyrzutnia broni chemicznej
wyrzutnia toksycznego gazu

LOTNICTWO:

samoloty dwupłatowe
lekkie samoloty
sterowce
samoloty zwiadowcze
myśliwiec
małe bombowce
myśliwiec nurkujący
zaawansowane samoloty śmigłowe
ulepszone myśliwce
lekki bombowiec
bombowiec
ciężki bombowiec
latająca superforteca
samolot z bronią rakietową
samolot z zaopatrzeniem
samoloty szturmowe
super ciężki bombowiec
prototypowy samolot odrzutowy
odrzutowiec
prototypowy helikopter
śmigłowiec bojowy

MARYNARKA WOJENNA:

trałowiec
korweta
fregata
barka desantowa
okręt desantowy
niszczyciel
krążownik
okręt liniowy
pancernik
lekki lotniskowiec
lotniskowiec
kanonierka
okręt podwodny
podwodny niszczyciel

STANOWISKA BOJOWE:

stanowiska karabinów maszynowych
stanowisko CKM
stanowisko przeciwpancerne
zasieki przeciw piechocie
zasieki przeciwczołgowe
pole minowe
pole min morskich
blokada brzegowa
stanowisko dział polowych
stanowisko lekkich pojazdów wojskowych

JEDNOSTKI SPECJALNE:

samoloty kamikadze
pociski załogowe
stanowisko rakiet V2
broń biologiczna
komandosi
weterani
lotniskowiec podwodny
podwodny transportowiec
bomba atomowa
“brudna bomba”
latająca baza dla samolotów
oddziały elitarne

JEDNOSTKI INNE I PORZĄDKOWE:

kawaleria
jazda szturmowa
spadochroniarze
gwardia narodowa
oddziały porządkowe
oddziały medyczne
oficer
generał
szpieg
partyzanci

Avatar docRobert
Właściciel
KOSZTY:

Pierwsza liczba, to koszt jednorazowy a druga wartość, to koszt stały.

STRZELCY (1000 jednostek)
pieniędze - 100 (10)
jedzenie - 20 (5)
stal - 20
guma - 10
drewno - 15
miedź - 5
odzież - 10 (2)
półprodukty - 5
amunicja - 10 (5)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 2
medykamenty - 5
dobra cywilne - 5

ODDZIAŁY KARNE (2000) jednostek
pieniędze - 80 (5)
jedzenie - 20 (5)
stal - 15
guma - 5
drewno - 15
odzież - 10 (2)
półprodukty - 5
amunicja - 10 (4)
broń - 8
medykamenty - 5
dobra cywilne - 5

POBOROWI (1000 jednostek)
pieniądze 90 (8)
jedzenie - 20 (5)
stal - 20
guma - 10
drewno - 10
miedź - 8
odzież - 10 (2)
półprodukty - 5
amunicja - 10 (5)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 1
medykamenty - 5
dobra cywilne - 5

OCHOTNICY (1500 jednostek)
pieniędze - 100 (5)
jedzenie - 20 (5)
stal - 20
guma - 5
drewno - 20
miedź - 5
odzież - 8 (1)
półprodukty - 5
amunicja - 10 (5)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 2
medykamenty - 6
dobra cywilne - 4

ODDZIAŁY SZTURMOWE (1000 jednostek)
pieniędze -180 (10)
jedzenie - 25 (5)
stal - 25
guma - 10
drewno - 15
miedź - 5
cynk - 5
odzież - 15 (2)
półprodukty - 7
amunicja - 10 (5)
broń - 15
sprzęt wojskowy - 2
medykamenty - 5
dobra cywilne - 6

SNAJPERZY (50 jednostek)
pieniądze - 200 (10)
jedzenie - 15 (5)
stal - 20
tworzywa sztuczne - 5
guma - 10
drewno - 10
miedź - 10
cynk - 5
odzież - 10 (1)
półprodukty - 10
amunicja - 15 (5)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 4
medykamenty - 2
dobra cywilne - 8

ELITARNI SZTURMOWCY [Wymaga badań] (200 jednostek)
pieniądze - 500 (25)
jedzenie - 30 (10)
stal - 50 (5)
paliwo - 10
tworzywa sztuczne - 10
guma - 25
drewno - 20
miedź - 20
cyna - 10
cynk - 5
odzież - 20 (4)
aluminium - 25
półprodukty - 15
amunicja - 30 (10)
broń - 25
sprzęt wojskowy - 10
medykamenty - 10
dobra cywilne - 15 (2)
materiały wybuchowe - 5 (1)

PIECHOTA Z PISTOLETAMI MASZYNOWYMI (1500 jednostek)
pieniądze - 140 (15)
jedzenie - 20 (5)
stal - 20
guma - 10
drewno - 15
miedź - 5
odzież - 15 (2)
półprodukty - 6
amunicja - 10 (5)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 2
medykamenty - 5
dobra cywilne - 5

PIECHOTA Z KARABINAMI MASZYNOWYMI [Wymaga badań] (1000 jednostek)
pieniądze - 200 (17)
jedzenie - 25 (8)
stal - 30
tworzywa sztuczne - 5
guma - 15
drewno - 15
miedź - 10
odzież - 20 (2)
aluminium - 10
półprodukty - 10
amunicja - 20 (7)
broń - 15
sprzęt wojskowy - 4
medykamenty - 5
dobra cywilne - 10

ODDZIAŁY CIĘŻKOZBROJNE [Wymaga badań] (800 jednostek)
pieniędze - 250 (20)
jedzenie - 30 (10)
stal - 40 (5)
tworzywa sztuczne - 5
guma - 15
drewno - 20
miedź - 20
cyna - 15
cynk - 10
ołów - 5
odzież - 20 (4)
aluminium - 30
półprodukty - 15
amunicja - 15 (5)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 2
medykamenty - 8
dobra cywilne - 10 (1)

PIECHOTA PRZECIWPANCERNA (500 jednostek)
pieniędze - 250 (5)
jedzenie - 25 (10)
stal - 25
paliwo - 10 (2)
guma - 30
drewno - 10
miedź - 20
ołów - 10
sole mineralne - 15
odzież - 15 (2)
aluminium - 25
półprodukty - 10
amunicja 35 (10)
broń - 15
sprzęt wojskowy - 8
medykamenty - 10
dobra cywilne - 8
materiały wybuchowe - 10 (4)

KARABINIERZY (750 jednostek)
pieniędze - 130 (5)
jedzenie - 20 (10)
stal - 20
guma - 15
drewno - 30
odzież - 25 (2)
półprodukty - 8
amunicja - 10 (5)
broń - 8
sprzęt wojskowy - 2
medykamenty - 4
dobra cywilne - 5
dobra luksusowe - 1

PIECHOTA DESANTOWA (500 jednostek)
pieniędze - 200 (10)
jedzenie - 30 (10)
stal - 20
guma - 15
drewno - 25
miedź - 5
odzież - 20 (3)
aluminium - 15
półprodukty - 10
amunicja - 20 (5)
broń - 8
sprzęt wojskowy - 5
medykamenty - 8
dobra cywilne - 8

SAPERZY (400 jednostek)
pieniędze - 180 (10)
jedzenie - 20 (10)
stal - 15
guma - 20
drewno - 30
miedź - 10
ołów - 5
odzież - 20 (2)
aluminium - 5
półprodukty - 8
amunicja - 10 (3)
broń - 7
sprzęt wojskowy - 2
medykamenty - 5
dobra cywilne - 5

INŻYNIEROWIE (250 jednostek)
pieniędze - 225 (15)
jedzenie - 30 (10)
stal - 20
tworzywa sztuczne - 5
guma - 15
drewno - 35
miedź - 15
cynk - 10
odzież - 25 (2)
aluminium - 10
półprodukty - 10
amunicja - 10 (5)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 3
medykamenty - 7
dobra cywilne - 10

PIECHOTA Z BRONIĄ ZAPALAJĄCĄ (1000 jednostek)
pieniędze - 200 (10)
jedzenie - 30 (5)
stal - 20
paliwo - 15 (3)
guma - 20
drewno - 10
miedź - 10
ołów - 5
odzież - 20 (3)
aluminium - 10
półprodukty - 10
amunicja - 20 (5)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 3
medykamenty - 5
dobra cywilne - 8
materiały wybuchowe - 10 (2)

PIECHOTA Z BRONIĄ WYBUCHOWĄ [Wymaga badań] (600 jednostek)
pieniędze - 250 (10)
jedzenie - 20 (8)
stal - 25
paliwo - 10 (2)
tworzywa sztuczne - 5
guma - 14
drewno - 5
miedź - 10
ołów - 5
odzież - 18 (2)
aluminium - 15
półprodukty - 10
amunicja - 20 (5)
broń - 12
sprzęt wojskowy - 4
medykamenty - 5
dobra cywilne - 8
materiały wybuchowe - 10 (5)

ZWIADOWCY (250 jednostek)
pieniędze - 110 (5)
jedzenie - 25 (5)
stal - 20
guma - 15
drewno - 25
miedź - 10
ołów - 5
odzież - 20 (3)
aluminium - 5
półprodukty - 8
amunicja - 15 (4)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 1
medykamenty - 4
dobra cywilne - 4

SABOTAŻYŚCI (250 pieniędzy)
pieniędze - 150 (10)
jedzenie - 20 (5)
stal - 25
paliwo - 10 (3)
guma - 20
drewno - 30
miedź - 10
ołów - 10
odzież - 15 (3)
aluminium - 10
półprodukty - 10
amunicja - 20 (5)
broń - 12
sprzęt wojskowy - 2
medykamenty - 5
dobra cywilne - 4
materiały wybuchowe - 10 (2)

ODDZIAŁY WSPARCIA (500 jednostek)
pieniędze - 200 (10)
jedzenie - 25 (10)
stal - 20
paliwo - 15 (1)
guma - 25
drewno - 35
miedź - 10
ołów - 5
odzież - 20 (2)
aluminium - 5
półprodukty - 8
amunicja - 30 (10)
broń - 15
sprzęt wojskowy - 4
medykamenty - 10
dobra cywilne - 10
materiały wybuchowe - 5

ARTYLERIA:

moździerze
ciężkie moździerze
lekka artyleria
średnia artyleria
ciężka artyleria
działa przeciwlotnicze
artyleria burząca
działa szturmowe (haubice)
artyleria superciężka
działa obronne
artyleria taborowa
działo lądowe
superdziało

POJAZDY:

ciężarówki wojskowe
lekki transporter
motocykle
jeepy i pojazdy terenowe
piechota mobilna
piechota zmechanizowana
tankietki
okręty lądowe
ciężarówki z karabinami maszynowymi
pojazdy z bronią przeciwpancerną
pojazdy z działkiem małego kalibru
lekkie czołgi
średnie czołgi
ciężkie czołgi
superciężkie czołgi
czołgi szturmowe
pancerki
mobilne fortece (gigantyczne czołgi)
transporter opancerzony
amfibie i pojazdy wielozadaniowe

WOJSKA RAKIETOWE, ITP.

oddziały z wyrzutniami rakiet
pojedyńcza wyrzutnia rakiet
bateria rakietowa
działo rakietowe
wyrzutnia pocisków rozpryskowych
ciężarówka z wyrzutnią rakiet
wyrzutnia rakiet średniego zasięgu
wyrzutnia pocisków kierowanych
wyrzutnia rakiet dalekiego zasięgu
pocisk międzykontynentalny
stanowisko ciężkich rakiet
eksperymentalne stanowisko rakietowe
wyrzutnia rakiet przeciwlotniczych
latające bomby
wyrzutnia broni chemicznej
wyrzutnia toksycznego gazu

LOTNICTWO:

samoloty dwupłatowe
lekkie samoloty
sterowce
samoloty zwiadowcze
myśliwiec
małe bombowce
myśliwiec nurkujący
zaawansowane samoloty śmigłowe
ulepszone myśliwce
lekki bombowiec
bombowiec
ciężki bombowiec
latająca warownia
latająca superforteca
samolot z bronią rakietową
samolot z zaopatrzeniem
samoloty szturmowe
super ciężki bombowiec
samolot z bronią zapalającą
prototypowy samolot odrzutowy
odrzutowiec
prototypowy helikopter
śmigłowiec bojowy

MARYNARKA WOJENNA:

TRAŁOWIEC (5 jednostek)
pieniądze - 200 (5)
jedzenie - 15 (5)
stal - 40
paliwo - 25 (5)
guma - 50
drewno - 60
miedź - 20
nikiel - 5
odzież - 5
materiały budowlane - 15
aluminium - 20
maszyny - 4
półprodukty - 10
części zamienne - 4
części elektroniczne - 1
amunicja - 10 (4)
broń - 10
sprzęt wojskowy - 5
dobra cywilne - 10
materiały wybuchowe - 10

KORWETA (3 jednostki)
pieniądze - 280 (10)
jedzenie - 20 (10)
stal - 70
paliwo - 40 (5)
tworzywa sztuczne - 5
guma - 50
drewno - 80
miedź - 30
cyna - 10
ołów - 20
nikiel - 10
odzież - 20
materiały budowlane - 20
aluminium - 40
maszyny - 4
półprodukty - 10
części zamienne - 5
części elektroniczne - 1
amunicja - 25 (5)
broń - 25
sprzęt wojskowy - 5
medykamenty - 3
dobra cywilne - 15
materiały wybuchowe - 10

FREGATA (3 jednostki)
pieniądze - 350 (15)
jedzenie - 35 (10)
stal - 100
paliwo - 50 (10)
tworzywa sztuczne - 5
guma - 70
drewno - 100
miedź - 30
cyna - 10
ołów - 20
nikiel - 10
odzież - 30
materiały budowlane - 25
aluminium - 50
maszyny - 5
półprodukty - 15
części zamienne - 8
części elektroniczne - 4
amunicja - 50 (10)
broń - 30
sprzęt wojskowy - 10
medykamenty - 4
dobra cywilne - 25
materiały wybuchowe - 10

BARKA DESANTOWA (5 jednostek)
pieniądze - 200 (5)
jedzenie - 10 (5)
stal - 40
paliwo - 30 (5)
guma - 50
drewno - 70
miedź - 30
ołów - 10
odzież - 20
materiały budowlane - 15
aluminium - 20
maszyny - 3
półprodukty - 8
części zamienne - 5
amunicja - 10 (4)
broń - 5
sprzęt wojskowy - 2
medykamenty - 2
dobra cywilne - 5

OKRĘT DESANTOWY (1 jednostka) [Wymaga badań]
pieniądze - 400 (10)
jedzenie - 50 (10)
stal - 125
paliwo - 75 (10)
tworzywa sztuczne - 10
guma - 75
drewno - 150
miedź - 40
cyna - 20
cynk - 10
ołów - 20
mangan - 10
nikiel - 10
odzież - 25
materiały budowlane - 20
aluminium - 50
maszyny - 5
półprodukty - 10
części zamienne - 10
części elektroniczne - 2
amunicja - 50 (10)
broń - 35
sprzęt wojskowy - 15
medykamenty - 5
dobra cywilne - 20
materiały wybuchowe - 15

NISZCZYCIEL (2 jednostki)
pieniądze - 500 (15)
jedzenie - 50 (10)
stal - 180 (5)
paliwo - 100 (15)
tworzywa sztuczne - 10
guma - 100
drewno - 200
miedź - 40
ołów - 40
mangan - 10
chrom - 10
odzież - 30
materiały budowlane - 30
aluminium - 70
maszyny - 10
półprodukty - 20
części zamienne - 15
części elektroniczne - 5
amunicja - 60 (15)
broń - 45
sprzęt wojskowy - 10
medykamenty - 5
dobra cywilne - 25
dobra luksusowe - 2
materiały wybuchowe - 20

KRĄŻOWNIK (1 jednostka) [Wymaga badań]
pieniądze - 500 (15)
jedzenie - 50 (10)
stal - 200
paliwo - 150 (10)
tworzywa sztuczne - 15
guma - 100
drewno - 225 (5)
miedź - 40
cyna - 30
cynk - 30
mangan - 15
nikiel - 15
odzież - 30
materiały budowlane - 40
aluminium - 60
maszyny - 10
półprodukty - 15
części zamienne - 15
części elektroniczne - 8
amunicja - 70 (15)
broń - 40
sprzęt wojskowy - 12
medykamenty - 7
dobra cywilne - 40
dobra luksusowe - 2
materiały wybuchowe - 20

OKRĘT LINIOWY (1 jednostka) [Wymaga badań]
pieniądze - 700 (20)
jedzenie - 75 (15)
stal - 250 (5)
paliwo - 150 (15)
tworzywa sztuczne - 40
guma - 175 (5)
drewno - 250 (5)
miedź - 50
cyna - 20
ołów - 40
nikiel - 20
chrom - 15
odzież - 25
materiały budowlane - 40
aluminium - 80
maszyny - 15
półprodukty - 20
części zamienne - 20
części elektroniczne - 10
amunicja - 80 (10)
broń - 50
sprzęt wojskowy - 20
medykamenty - 8
dobra cywilne - 40
dobra luksusowe - 5
materiały wybuchowe - 25

PANCERNIK (1 jednostka) [Wymaga badań]
pieniądze - 750 (15)
jedzenie - 80 (15)
stal - 250 (10)
paliwo - 180 (20)
tworzywa sztuczne - 50
guma - 180 (5)
drewno - 280 (10)
miedź - 50
cyna - 30
cynk - 20
ołów - 40
mangan - 20
nikiel - 25
odzież - 50
materiały budowlane - 40
aluminium - 90
maszyny - 15
półprodukty - 20
części zamienne - 20
części elektroniczne - 15
amunicja - 80 (10)
broń - 65
sprzęt wojskowy - 25
medykamenty - 10
dobra cywilne - 45
dobra luksusowe - 10
materiały wybuchowe - 25

LEKKI LOTNISKOWIEC (2 jednostki)
pieniądze - 600 (10)
jedzenie - 70 (10)
stal - 200
paliwo - 175 (10)
tworzywa sztuczne - 20
guma - 150
drewno - 250 (5)
miedź - 30
cynk - 40
ołów - 30
mangan - 20
nikiel - 20
chrom - 15
odzież - 30
materiały budowlane - 30
aluminium - 60
maszyny - 10
półprodukty - 15
części zamienne - 15
części elektroniczne - 5
amunicja - 45 (5)
broń - 40
sprzęt wojskowy - 15
medykamenty - 8
dobra cywilne - 30
dobra luksusowe - 2
materiały wybuchowe - 20

LOTNISKOWIEC (1 jednostka) [Wymaga badań]
pieniądze - 900 (20)
jedzenie - 100 (15)
stal - 300 (10)
paliwo - 300 (15)
tworzywa sztuczne - 50
guma - 200 (5)
drewno - 290 (5)
miedź - 50
cyna - 30
cynk - 30
ołów - 50
mangan - 25
nikiel - 25
chrom - 25
odzież - 40
materiały budowlane - 50
aluminium - 100
maszyny - 25
półprodukty - 20
części zamienne - 15
części elektroniczne - 15
amunicja - 100 (15)
broń - 75
sprzęt wojskowy - 30
medykamenty - 15
dobra cywilne - 50
dobra luksusowe - 10
materiały wybuchowe - 25
sprzęt wysokiej technologii - 5

KANONIERKA (2 jednostki)
pieniądze - 450 (10)
jedzenie - 35 (5)
stal - 160
paliwo - 100 (10)
tworzywa sztuczne - 20
guma - 120
drewno - 200 (5)
miedź - 35
cyna - 25
ołów - 40
chrom - 25
odzież - 30
materiały budowlane - 25
aluminium 50
maszyny - 10
półprodukty - 15
części zamienne - 15
części elektroniczne - 8
amunicja - 60 (10)
broń - 30
sprzęt wojskowy - 12
medykamenty - 5
dobra cywilne - 15
materiały wybuchowe - 20

OKRĘT PODWODNY (1 jednostka)
pieniądze - 700 (10)
jedzenie - 80 (10)
stal - 250 (5)
paliwo - 150 (10)
tworzywa sztuczne - 35
guma - 125
drewno - 70
miedź - 30
cynk - 30
ołów - 40
mangan - 20
nikiel - 15
chrom - 10
odzież - 20
materiały budowlane - 20
aluminium - 75
maszyny - 10
półprodukty - 8
części zamienne - 12
części elektroniczne - 8
amunicja - 45 (5)
broń - 20
sprzęt wojskowy - 10
medykamenty - 5
dobra cywilne - 20
materiały wybuchowe - 10

PODWODNY NISZCZYCIEL (1 jednostka) [Wymaga badań]
pieniądze - 950 (20)
jedzenie - 80 (15)
stal - 300 (5)
paliwo - 300 (15)
tworzywa sztuczne - 45
guma - 200 (5)
drewno - 80 (5)
miedź - 50
cyna - 40
cynk - 30
ołów - 25
mangan - 20
nikiel - 15
odzież - 40
materiały budowlane - 60
aluminium - 100
maszyny - 30
półprodukty - 20
części zamienne - 25
części elektroniczne - 15
amunicja - 100 (15)
broń - 70
sprzęt wojskowy - 35
medykamenty - 10
dobra cywilne - 50
dobra luksusowe - 25
materiały wybuchowe - 15
sprzęt wysokiej technologii - 10

STANOWISKA BOJOWE:

stanowiska karabinów maszynowych
stanowisko CKM
stanowisko przeciwpancerne
zasieki przeciw piechocie
zasieki przeciwczołgowe
pole minowe
pole min morskich
blokada brzegowa
stanowisko dział polowych
stanowisko lekkich pojazdów wojskowych

JEDNOSTKI SPECJALNE:

samoloty kamikadze
pociski załogowe
stanowisko rakiet V2
broń biologiczna
komandosi
weterani
lotniskowiec podwodny
podwodny transportowiec
bomba atomowa
“brudna bomba”
latająca baza dla samolotów
oddziały elitarne

JEDNOSTKI INNE I PORZĄDKOWE:

kawaleria
jazda szturmowa
spadochroniarze
gwardia narodowa
policja wojskowa
oddziały porządkowe
oddziały medyczne
oficer
generał
szpieg
partyzanci

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku