Gospodarka

Avatar docRobert
Właściciel
To najważniejszy element w państwie. Jeśli chce się cokolwiek osiągnąć, nie obejdzie się bez zaplecza produkcyjnego. Od gospodarki żależy funkcjonowanie kraju.

Oto mapa gospodarcza:(w razie niejasności należy przybliżyć albo zapytać)

Co ta mapa mówi? Otóż jest to rozmieszczenie wszystkich aktualnych budynków w poszczególnych prowincjach na mapie. Gospodarka państwa właśnie opiera się na tych budynkach. Legenda:Kilka podstawowych informacji:

1. Położenie poszczególnych obiektów odwzorowuje prawdziwe realia (np. huty znajdują się tam, gdzie są aktualnie w prawdziwym świecie).

2. Każda prowincja może pomieścić maksymalnie 2 obiekty.

3. Rozmaite budynki mogą być potrzebne do kilku akcji np. huta może produkować stal, ale też i aluminium.

4. Każdy budynek może wykonywać tylko jedną akcję w tym samym czasie. Oznacza to, że np. huta nie może wytwarzać stali i brązu jednocześnie.

5. Budowa budynku trwa 4 tury (jest to wartość podstawowa i może ulec zmianie w zal. od sytuacji).

6. W razie zniszczenia budynku, część materiałów zostanie odzyskana.

7. Położenie wielu budynków jest ściśle związane z aspektami geograficznymi. Nie wszystkie budynki mogą być zbudowane w dowolnym miejscu. Oczywiste jest, że port może powstać tylko w prowincji nadmorskiej a kopalnia tylko w miejscu występowania surowców mineralnych.

CZAS NA OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW:

Obszary miejskie - Gęsto-zaludnione obszary o zwartej zabudowie i różnorodnej specjalności. Chyba nie muszę tłumaczyć, czym jest miasto. Każde miasto stanowi źródło potencjalnych rekrutów, pieniędzy i pomniejszych dóbr cywilnych. Miasto samo w sobie posiada wysokie właściwości obronne i może stanowić miejsce przetrzymania do 2 jednostek (nie będzie dodatkowych kosztów utrzymania).
Koszt jednego miasta: 15000 pieniędzy, 1000 stali, 500 drewna, 80 węgla, 500 jedzenia, 300 gumy, 150 tworzyw sztucznych, 40 miedzi, 50 innego metalu, 500 materiałów budowlanych, 80 półproduktów, 50 części, 150 dóbr cywilnych, 50 maszyn
Dochody: 100 pieniędzy, 10 dóbr cywilnych
Koszty: 25 energii elektrycznej, 50 jedzenia, 10 węgla, 5 dóbr luksusowych, 5 materiałów budowlanych
Stolica - Centrum kraju, najważniejsza prowincja. Może być tylko jedna w danym kraju. Nie da się jej bezpośrednio zbudować, ale można przekształcić miasto w stolicę, gdy straci się pierwotną. Jest to prowincja, która w pewnym sensie sprawuje kontrolę nad innymi.
Dochody: Jak miasto
Koszty: Jak miasto
Sady, plantacje - Specjalny obszar uprawny, który zajmuje się wytwarzaniem specjalnych produktów z roślin, jak np. winogrona, oliwki, cytrusy, len, włókna roślinne, chmiel, itp.
Koszt budowy: 500 drewna, 800 pieniędzy, 100 stali, 100 materiałów budowlanych, 20 węgla, 40 soli mineralnych, 40 dowolnego metalu, 50 gumy, 50 koni, 20 maszyn
Dochody: 50 jedzenia, 2 dobra luksusowe, 10 odzieży,
Koszty: 5 drewna
Elektrownia - bardzo ważny budynek zajmujący się wytwarzaniem energii elektrycznej. Zapewnia prąd, który jest niezbędny do funkcjonowania większości innych budynków. By wytworzyć elektryczność, należy spalić jakieś paliwo kopalne.
Koszt budowy: 300 stali, 200 materiałów budowlanych, 50 tworzyw sztucznych, 100 gumy, 50 aluminium, 400 pieniędzy, 30 miedzi, 50 innych metali, 20 maszyn, 30 półproduktów, 20 części
Dochody: Do 250 jednostek prądu elektrycznego
Koszty:
1 węgiel = 8 jednostek
1 ropa naftowa = 10 jednostek
1 paliwo = 12 jednostek
1 guma = 2 jednostki + strajki ekologów
1 drewno = 4 jednostki
1 uran = 25 jednostek (wymaga badań)
Obiekt hydrotechniczny - co tu więcej mówić, zwykły obiekt hydrotechniczny. Może być zbudowany tylko na określonym terenie.
Koszty budowy: 100 stali, 500 pieniędzy, 300 materiałów budowlanych, 100 drewna, 300 surowców skalnych, 50 gumy, 50 aluminium, 50 miedzi, 25 maszyn, 10 części, 30 półproduktów, 20 innych metali
Dochody: Do 100 jednostek prądu elektrycznego, 20 jedzenia
Koszty: 5 surowców skalnych,
Hodowla zwierząt - obiekt podobny do zwykłej farmy z tą różnicą, że źródłem jedzenia są zwierzęta. Hodowla daje więcej jedzenia, niż farma, ale jest od niej droższa.
Koszt budowy: 500 pieniędzy, 500 jedzenia, 400 drewna, 200 stali, 100 materiałów budowlanych, 20 węgla, 20 koni, 20 półproduktów, 20 maszyn, 50 dowolnego metalu, 40 gumy, 30 soli mineralnych
Dochody: 100 jedzenia, 2 dobra luksusowe
Koszty: 5 energii elektrycznej, 5 drewna
Stadnina (konie)- budynek, którego zadaniem jest hodowla koni. Konie są potrzebne do rekrutacji części wojsk. Jeśli konie nie są potrzebne, to można je przerobić na jedzenie.
Koszt budowy: 1000 pieniędzy, 300 jedzenia, 400 drewna, 100 stali, 50 gumy, 20 dowolnego metalu, 20 węgla/paliwa, 10 maszyn, 150 materiałów budowlanych, 10 półproduktów, 20 dóbr cywilnych
Dochody: 20 koni
2 konie = 5 jedzenia
Koszty: 10 jedzenia, 10 drewna
Rafineria - jeśli nie najważniejszy, to jeden z najważniejszych budynków. Rafineria jest niezbędna do wyprodukowania najważniejszych surowców. Od produkcji paliwa po tworzywa sztuczne. Duża liczba możliwości i ważność produkowanych dóbr sprawia, że najlepiej posiadać ich kilka i używać ich bez przerwy.
Koszty budowy: 1000 pieniędzy, 500 stali, 100 miedzi, 50 aluminium, 100 drewna, 50 tworzyw sztucznych, 50 węgla, 10 metali szlachetnych, 70 innego metalu, 40 maszyn, 50 półproduktów, 30 części
Dochody:
1 ropa naftowa = 1 paliwo
3 węgla = 1 paliwo (wymaga badań)
3 ropa naftowa = 2 tworzywa sztuczne
Koszty: 15 energii elektrycznej
Zakłady chemiczne - drugi bardzo istotny budynek. Zajmuje się poddawaniem różnych substancji obróbce chemicznej.
Koszt budowy: 800 pieniędzy, 400 stali, 100 miedzi, 100 aluminium, 200 materiałów budowlanych, 50 surowców skalnych, 100 drewna, 50 tworzyw sztucznych, 20 innego metalu, 20 części, 10 półproduktów, 40 maszyn, 10 metali szlachetnych/dóbr cywilnych
Dochody:
2 paliwa = 1 tworzywo sztuczne
1 ropa naftowa = 1 guma
5 węgla + 1 sole mineralne = 4 guma
5 surowce skalne = 1 sole mineralne
2 tworzywa sztuczne = 1 odzież
2 sole mineralne = 1 materiał wybuchowy
Koszty: 15 energii elektrycznej,
Zakłady budowlane - istotą tego budynku jest produkcja materiałów do produkcji innych budynków.
koszt budowy: 700 pieniędzy, 300 drewna, 400 stali, 1000 rezerw ludzkich, 100 węgla, 50 gumy, 40 tworzyw sztucznych, 50 dowolnego metalu, 20 maszyn, 40 półproduktów, 70 surowców skalnych
Dochody:
1 stal + 2 drewna + 2 surowce skalne = 4 materiały budowlane
5 stali + 2 miedzi + 2 tworzywa sztuczne + 1 aluminium = 2 maszyny
3 stal + 2 aluminium + 2 miedzi + 1 guma + 1 surowce skalne + 1 drewno = 2 maszyny
4 stali + 2 drewna + 3 surowce skalne + 2 miedzi + 1 inny metal = 3 półprodukty
4 stali + 1 drewno + 1 guma + 3 surowce skalne + 2 miedzi + 1 inny metal = 3 półprodukty
3 stali + 2 tworzywa sztuczne + 2 inne metale + 2 surowce skalne + 2 aluminium + 1 miedź = 3 półprodukty
3 stali + 3 gumy + 2 surowce skalne + 2 drewna + 1 inny metal + 1 aluminium/miedź = 3 półprodukty
2 stali + 1 maszyna + 3 drewna + 3 surowce skalne + 1 inny metal = 4 półprodukty
1 maszyna + 3 stali + 2 tworzywa sztuczne + 2 materiały budowlane + 1 metal szlachetny + 1 miedź = 5 półprodukty
Koszty: 5 energii elektrycznej
Kopalnia - to chyba najważniejszy budynek. Bez niego w żaden sposób nie można pozyskać naturalnych surowców a zatem produkcja czegokolwiek jest mocno ograniczona. Kopalnia, z oczywistych powodów, może być zbudowana tylko na prowincji posiadającej złoża naturalne (patrz mapa). To, ile kopalnia przyniesie zysku zależy od jej ulepszenia i wielkości złoża danego surowca.
Koszt budowy: 550 pieniędzy, 400 jedzenia, 200 stali, 500 drewna, 50 węgla, 60 tworzywa sztucznego, 40 innego metalu, 20 aluminium, 400 materiałów budowlanych, 100 surowców skalnych, 50 odzieży, 50 półproduktów, 10 maszyn, 20 części, 10 dóbr cywilnych
Dochody:
5 - 30 odpowiedniej rudy
5 surowców skalnych
Koszty: 10 energii elektrycznej, 10 jedzenia, 1 część
Kopalnia odkrywkowa - nieudany projekt. Miała służyć do wydobywania określonych surowców, ale pomysł został anulowany.
Platforma wiertnicza - budynek, o takim samym działaniu jak kopalnia, tyle że służy do wydobycia ropy naftowej.
Koszt budowy: 300 stali, 500 pieniędzy, 50 gumy, 80 drewna, 10 tworzyw sztucznych, 30 maszyn, 200 materiałów budowlanych, 70 miedzi/aluminium, 20 półproduktów, 40 innego metalu, 10 części, 50 jedzenia
Dochody:
5 - 30 ropy naftowej
Koszty: 5 energii elektrycznej, 5 stali, 1 część
Zakłady maszynowe - jak nazwa wskazuje, w tej fabryce produkowane są maszyny, ale także półprodukty i części.
Koszt budowy: 800 pieniędzy, 500 stali, 400 materiałów budowlanych, 300 drewna, 200 gumy, 150 tworzyw sztucznych, 100 aluminium/miedzi, 140 innych metali, 20 metali szlachetnych, 40 półproduktów, 20 maszyn, 40 części, 60 węgla
Dochody:
5 stali + 2 miedzi + 2 tworzywa sztuczne + 1 aluminium = 2 maszyny
3 stal + 2 aluminium + 2 miedzi + 1 guma + 1 surowce skalne + 1 drewno = 2 maszyny
4 stali + 2 drewna + 3 surowce skalne + 2 miedzi + 1 inny metal = 3 półprodukty
4 stali + 1 drewno + 1 guma + 3 surowce skalne + 2 miedzi + 1 inny metal = 3 półprodukty
3 stali + 2 tworzywa sztuczne + 2 inne metale + 2 surowce skalne + 2 aluminium + 1 miedź = 3 półprodukty
3 stali + 3 gumy + 2 surowce skalne + 2 drewna + 1 inny metal + 1 aluminium/miedź = 3 półprodukty
2 stali + 1 maszyna + 3 drewna + 3 surowce skalne + 1 inny metal = 4 półprodukty
1 maszyna + 3 stali + 2 tworzywa sztuczne + 2 materiały budowlane + 1 metal szlachetny + 1 miedź = 5 półprodukty
3 stali + 1 węgiel + 1 inny metal + 2 półprodukty + 1 tworzywa sztuczne = 2 części
3 stali + 2 guma + 1 inny metal + 1 materiały budowlane = 2 części
2 półprodukty + 2 materiały budowlane + 1 węgiel/drewno + 3 tworzywa sztuczne + 2 miedzi = 5 części
1 maszyna + 1 półprodukt + 2 aluminium + 1 sole mineralne = 4 części
2 tworzywa sztuczne + 1 inny metal + 1 maszyna = 3 części
1 maszyna + 2 gumy + 2 aluminium/miedzi + inny metal = 3 części
1 maszyna + 1 półprodukt + 2 metali szlachetnych + 3 aluminium + 1 inny metal + 2 sole mineralne = 8 części
Koszty: 15 energii elektrycznej, 5 odzieży, 1 część
Pola uprawne - podstawowy obiekt produkujący żywność, pola mogą być zbudowane na sprzyjającym gruncie i generują umiarkowane ilości jedzenia.
Koszt budowy: 400 pieniędzy, 500 jedzenia, 400 drewna, 150 stali, 80 materiałów budowlanych, 20 węgla, 30 koni, 15 półproduktów, 10 maszyn, 50 dowolnego metalu, 40 gumy, 40 soli mineralnych
Dochody: 75 jedzenia, 5 odzieży
Koszty: 10 drewna, 5 soli mineralnych
Fabryki wojskowe - zadaniem tych zakładów jest produkcja wszelakich jednostek lądowych i broni. Długość produkcji zależy od stopnia zaawansowania produkowanej jednostki.
Koszt budowy: 1200 pieniędzy, 500 stali, 100 tworzyw sztucznych, 150 paliwa, 350 materiałów budowlanych, 250 drewna, 200 gumy, 100 miedzi, 80 aluminium, 10 metali szlachetnych, 30 innych metali, 500 jedzenia, 20 koni, 50 odzieży, 50 surowców skalnych, 40 maszyn, 50 półproduktów, 60 części, 10 dóbr cywilnych
Dochody:
1 stal + 1 sole mineralne = 2 amunicji
1 miedź + 1 sole mineralne = 2 amunicji
1 stal/miedź + 2 sole mineralne = 2 amunicji
1 stal/miedź + 2 węgla + 1 paliwo = 2 amunicji
2 inny metal + 2 sole mineralne = 3 amunicji
2 stal/miedź + 2 sole mineralne + 1 paliwo/węgiel = 5 amunicji
1 półprodukt + 1 część + 2 amunicji + 1 drewno + 1 stal/miedź = 1 sprzęt wojskowy
2 półprodukty + 2 drewna + 4 stali + 1 tworzywo sztuczne + 2 miedzi/aluminium + 2 amunicji = 2 sprzęt wojskowy
2 półprodukty + 1 maszyna + 1 część + 3 stali + 1 inny metal + 2 materiały budowlane + 3 drewna + 3 amunicji + 3 odzieży + 1 guma = 8 sprzęt wojskowy
możliwość produkcji jednostek lądowych
Koszty: 10 energii elektrycznej, 10 jedzenia, 5 stali
Fabryki zaopatrzenia - te zakłady są ściśle związane z fabrykami wojskowymi, gdyż ich zadaniem jest produkcja sprzętu i zapasów dla zrekrutowanych/zbudowanych oddziałów.
Koszt budowy: 1000 pieniędzy, 500 stali, 100 tworzyw sztucznych, 100 paliwa, 350 materiałów budowlanych, 390 drewna, 200 gumy, 100 miedzi, 80 aluminium, 10 metali szlachetnych, 30 innych metali, 500 jedzenia, 30 koni, 60 odzieży, 50 surowców skalnych, 30 maszyn, 50 półproduktów, 40 części, 10 dóbr cywilnych, 40 węgla
Dochody:
1 stal + 1 sole mineralne = 2 amunicji
1 miedź + 1 sole mineralne = 2 amunicji
1 stal/miedź + 2 sole mineralne = 2 amunicji
1 stal/miedź + 2 węgla + 1 paliwo = 2 amunicji
2 inny metal + 2 sole mineralne = 3 amunicji
2 stal/miedź + 2 sole mineralne + 1 paliwo/węgiel = 5 amunicji
1 półprodukt + 1 część + 2 amunicji + 1 drewno + 1 stal/miedź = 1 sprzęt wojskowy
2 półprodukty + 2 drewna + 4 stali + 1 tworzywo sztuczne + 2 miedzi/aluminium + 2 amunicji = 2 sprzęt wojskowy
2 półprodukty + 1 maszyna + 1 część + 3 stali + 1 inny metal + 2 materiały budowlane + 3 drewna + 3 amunicji + 3 odzieży + 1 guma = 8 sprzęt wojskowy
Koszty: 15 energii elektrycznej, 5 paliwa, 15 drewna,
Fabryki cywilne - różnego rodzaju zakłady, których zadaniem jest wytwarzanie różnego rodzaju sprzętu, produktów potrzebnych zwykłym obywatelom w codziennym życiu. Dobra wytwarzane przez te fabryki służą zaspokajaniu potrzeb obywateli, więc bez nich kraj miałby spore problemy.
Koszt budowy: 500 stali, 300 drewna, 150 materiałów budowlanych, 50 węgla, 50 tworzyw sztucznych, 100 paliwa, 50 półproduktów, 80 dowolnego metalu, 20 soli mineralnych, 20 maszyn, 20 części, 200 jedzenia
Dochody:
1 sole mineralne + 3 jedzenia + 1 odzież + 2 drewna = 1 dobra cywilne
2 stali + 3 drewna + 2 tworzywa sztuczne + 2 jedzenia + 1 półprodukt = 2 dobra cywilne
3 drewna + 1 maszyna + 3 gumy + 1 półprodukt + 1 miedź = 3 dobra cywilne
2 tworzywa sztuczne + 1 część + 2 drewna + 1 miedź/inny metal = 2 dobra cywilne
3 drewna + 2 stali + 1 półprodukt + 3 jedzenia + 1 odzież = 2 dobra cywilne
Koszty: 10 energii elektrycznej, 10 drewna, 1 część
Baza wojskowa - jedynym zadaniem tego budynku jest przechowywanie jednostek. Jednostki znajdujące się w bazie nie generują kosztów. Jedna baza może pomieścić 5 jednostek (ulepszona nawet 8).
Koszt budowy: 400 stali, 700 pieniędzy, 400 drewna, 100 materiałów budowlanych, 200 surowców skalnych, 200 gumy, 200 jedzenia, 150 paliwa, 100 węgla, 50 miedzi/aluminium, 50 innego metalu, 10 maszyn, 40 części, 20 dóbr cywilnych, 40 półproduktów, 10 dóbr luksusowych, 50 odzieży, 80 amunicji, 50 sprzętu wojskowego
Dochody: przechowuje do 5 (a nawet 8) jednostek
Koszty: 5 energii elektrycznej, 5 paliwa, 2 części
Ośrodek badawczy - ośrodek badawczy umożliwia prowadzenie badań w różnych dziedzinach. Większa ich liczba pozwala na szybsze wdrażanie nowych rzeczy i pozwala na prowadzenie bardziej zaawansowanych badań.
Koszt budowy: 1500 pieniędzy, 450 stali, 100 drewna, 100 tworzyw sztucznych, 100 gumy, 150 paliwa, 350 materiałów budowlanych, 400 jedzenia, 100 aluminium, 80 miedzi, 120 innego metalu, 60 metali szlachetnych, 50 półproduktów, 60 części, 20 maszyn, 20 dóbr cywilnych, 10 dóbr luksusowych, 10 uranu
Dochody: 1 dobro luksusowe/sprzęt wysokiej technologii
Koszty: 15 energii elektrycznej, 5 paliwa, 10 jedzenia, 1 maszyna, 1 część
Port - służy do budowy i przechowywania jednostek morskich a także handlu i przesyłania towarów. Może być zbudowany tylko w nadmorskiej prowincji. Jeden port może pomieścić do 10 jednostek morskich.
Koszt budowy: 500 pieniędzy, 500 stali, 350 materiałów budowlanych, 400 surowców skalnych, 120 paliwa, 80 jedzenia, 30 węgla, 100 gumy/tworzyw sztucznych, 100 drewna, 70 miedzi, 60 aluminium, 20 soli mineralnych, 50 innego metalu, 35 półproduktów, 15 maszyn, 35 części, 20 dóbr cywilnych, 30 odzieży
Dochody: 20 jedzenia
Koszty: 5 energii elektrycznej, 5 materiałów budowlanych, 5 paliwa, 1 maszyna/część
Zakłady drzewne - najprościej mówiąc, jest to budynek eksportujący drewno. Może być zbudowany w prowincji, w której występują lasy.
Koszt budowy: 250 pieniędzy, 150 stali, 40 węgla, 200 materiałów budowlanych, 300 drewna, 50 gumy, 50 miedzi, 60 innego metalu, 30 aluminium, 20 odzieży, 30 soli mineralnych, 20 surowców skalnych, 20 koni, 20 maszyn, 15 półproduktów, 10 części/dóbr cywilnych
Dochody: 250 drewna
2 drewna = 1 węgiel
Koszty: 1 półprodukt
Huta - niezwykle istotny budynek, którego zadaniem jest przetwarzanie rudy metalu w użyteczne produkty.
Koszt budowy: 500 stali, 300 surowców skalnych, 150 węgla, 50 gumy, 100 materiałów budowlanych, 30 soli mineralnych, 100 drewna, 80 miedzi, 70 innego metalu, 40 półproduktów, 20 maszyn, 20 odzieży, 20 części, 10 dóbr cywilnych
Dochody:
5 rudy żelaza + 1 węgiel = 5 stali
2 drewna = 1 węgiel
1 miedź (ruda) = 1 miedź
3 boksyty = 2 aluminium
Koszty: 10 węgla
Fabryka dóbr luksusowych - specjalny zakład zajmujący się wytwarzaniem drogich dóbr wysokiej jakości, które nie są niezbędne, ale znacznie poprawiają nastroje obywateli. Jest to np. kawa, wino, biżuteria, drogie meble, cytrusy, itp.
Koszt budowy: 1000 pieniędzy, 250 stali, 300 drewna, 250 materiałów budowlanych, 50 tworzyw sztucznych, 100 gumy, 40 paliwa, 70 miedzi/aluminium, 80 metali szlachetnych, 80 innego metalu, 50 półproduktów, 30 maszyn, 50 odzieży, 40 części, 40 dóbr cywilnych, 300 jedzenia
Dochody:
4 jedzenia + 3 metale szlachetne + 1 odzież = 1 dobra luksusowe
4 jedzenia + 4 metale szlachetne + 1 półprodukt = 2 dobra luksusowe
4 jedzenia + 5 metali szlachetnych + 1 część + 1 półprodukt + 1 odzież = 4 dobra luksusowe
Koszty: 20 energii elektrycznej, 15 jedzenia
Zakłady wysokiej technologii - zaawansowane budynki zajmujące się produkcją sprzętu wysokiej technologii. Na początku rozgrywki nie występują na mapie gospodarczej.
Koszt budowy: 1500 pieniędzy, 600 stali, 500 materiałów budowlanych, 200 paliwa, 100 drewna, 100 tworzyw sztucznych, 400 jedzenia, 200 gumy, 100 miedzi, 250 innego metalu, 90 metali szlachetnych, 80 soli mineralnych, 30 uranu, 100 aluminium, 90 odzieży, 50 półproduktów, 50 maszyn, 80 części, 30 dóbr cywilnych, 20 dóbr cywilnych
Dochody:
2 części + 1 półprodukt + 2 metali szlachetnych + 4 innych metali + 3 gumy + 2 tworzywa sztuczne + 1 sole mineralne = 2 sprzęt wysokiej technologii
2 części + 1 półprodukt + 1 maszyna + 2 inny metal + 1 metal szlachetny + 3 tworzywa sztuczne + 2 sole mineralne + 2 aluminium = 3 sprzęt wysokiej technologii
Koszty: 20 energii elektrycznej, 20 jedzenia, 1 maszyna, 2 części
Zakłady lotnicze - fabryki przeznaczone do produkcji wszelkiego rodzaju jednostek powietrznych. Jeden zakład może pomieścić do 5 jednostek.
Koszt budowy: 700 pieniędzy, 350 stali, 300 materiałów budowlanych, 200 surowców skalnych, 200 drewna, 250 paliwa, 300 gumy, 40 tworzyw sztucznych, 70 miedzi, 60 aluminium, 90 innego metalu, 30 metali szlachetnych, 20 soli mineralnych, 40 półproduktów, 70 części, 20 maszyn, 40 odzieży
Dochody: możliwość produkcji jednostek lotniczych
Koszty: 5 energii elektrycznej, 10 paliwa,
Obozy pracy/jenieckie - są to specjalne miejsca, gdzie trafiają schwytani jeńcy i inni ludzie, których chcemy się pozbyć. Obóz mieści od 30000 do 60000 ludzi. Na początku rozgrywki nie występują na mapie (nawet w ZSRR i Niemczech).
Koszt budowy: 150 stali, 200 materiałów budowlanych, 400 drewna, 100 węgla, 50 gumy, 80 innego metalu, 20 odzieży, 100 jedzenia, 50 amunicji, 30 półproduktów, 20 części, 10 maszyn, 10 dóbr cywilnych, 30 koni
Dochody: zależy od wykorzystania więźniów
Koszty: 30 jedzenia, 15 drewna, 10 odzieży,
Niewykorzystane prowincje - prowincje, na których nie znajdują się żadne z ww. obiektów.
Nie generują więc praktycznie surowców.

Avatar docRobert
Właściciel
Gospodarka gotowa. Oceńcie, czy koszty i dochody się zgadzają.

Avatar korobov
Moim zdaniem Sowieci powinni już mieć gułagi.

Avatar Kuba1001
Może i czepiam się szczegółów, ale Konie to badziewna nazwa dla budynku, stajnie czy stadniny brzmią lepiej.

Avatar docRobert
Właściciel
Zmienione.

Avatar docRobert
Właściciel
/-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-/

TURA PIERWSZA - 1 LIPCA 1936r.

Początek rozgrywki. Możecie wydawać rozkazy.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar docRobert
Właściciel: docRobert
Grupa posiada 152 postów, 16 tematów i 11 członków

Opcje grupy Teatr mocars...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Teatr mocarstw [PBF]