Surowce

Avatar docRobert
Właściciel
Budowa/rekrutacja czegokolwiek jak i normalne funkcjonowanie państwa wymaga odpowiednich surowców. W zasadzie na ich ilości opiera się cała gospodarka kraju. Nie wszystkie zasoby są dostępne dla danego kraju. Część zasobów można wydobyć, część wytworzyć a niektóre trzeba wyprodukować z innych surowców. Każdy kraj dysponuje swoimi własnymi zasobami, których produkcja zależy od tego, ile i jakie budowle znajdują się w danym kraju, ale zależy też od samego położenia na mapie, gdyż większość surowców (chodzi tu o zasoby mineralne) występuje tylko w określonych miejscach.
Oto mapa występowania surowców mineralnych:Legenda:(w przypadku wątpliwości, co do występowania surowców, można zadawać pytania)
Rozmaite surowce mają wiele zastosowań i są niezbędne do budowy obiektów, produkcji innych surowców, rekrutacji i utrzymania armii a także zachowania stabilności w kraju.

Złoto i srebro łączą się w metale szlachetne.
Cynk, cyna, ołów, nikiel, chrom i mangan łączą się w inne metale.

Odnosząc się do mapy, ciemne odcienie oznaczają duże zasoby i dają 140 - 150 danego surowca. Blade odcienie oznaczają niewielkie złoża i dają 60 - 80 danego surowca. Wartości te odnoszą się do węgla, żelaza i ropy naftowej. Dla pozostałych surowców ciemne odcienie dają 90 - 110 a jasne odcienie 40 - 60 danego surowca.

Położenie zasobów na mapie odzwierciedla ich rozmieszczenie w prawdziwym świecie.

Uwaga! Aby móc pozyskiwać zasoby mineralne należy posiadać na danej prowincji kopalnię.


Oczywiście surowce mineralne to nie wszystko. Oto pełna lista wszystkich zasobów dostępnych podczas rozgrywki:

- Jedzenie
- Ruda żelaza
- Stal
- Węgiel
- Ropa naftowa
- Paliwo
- Tworzywa sztuczne
- Drewno
- Miedź
- Inne metale
- Uran
- Metale szlachetne
- Materiały budowlane
- Boksyty
- Aluminium
- Sole mineralne
- Surowce skalne
- Prąd elektryczny
- Konie
- Półprodukty
- Amunicja
- Sprzęt wojskowy
- Dobra cywilne
- Sprzęt wysokiej technologii

Avatar docRobert
Właściciel
Relacje między zasobami:

5 rud żelaza + 1 węgiel = 5 stali

1 ropa naftowa = 1 paliwo

3 węgla = 1 paliwo

2 drewna = 1 węgiel

3 ropa naftowa = 2 tworzywa sztuczne

2 paliwa = 1 tworzywo sztuczne

1 miedź (ruda) = 1 miedź

1 stal + 2 drewna + 2 surowce skalne = 4 materiały budowlane

3 boksyty = 2 aluminium

5 surowce skalne = 1 sole mineralne

2 konie = 5 jedzenia

4 stali + 2 drewna + 3 surowce skalne + 2 miedzi + 1 inny metal = 3 półprodukty

4 stali + 1 drewno + 1 guma + 3 surowce skalne + 2 miedzi + 1 inny metal = 3 półprodukty

3 stali + 2 tworzywa sztuczne + 2 inne metale + 2 surowce skalne + 2 aluminium + 1 miedź = 3 półprodukty

3 stali + 3 gumy + 2 surowce skalne + 2 drewna + 1 inny metal + 1 aluminium/miedź = 3 półprodukty

2 stali + 1 maszyna + 3 drewna + 3 surowce skalne + 1 inny metal = 4 półprodukty

1 maszyna + 3 stali + 2 tworzywa sztuczne + 2 materiały budowlane + 1 metal szlachetny + 1 miedź = 5 półprodukty

1 stal + 1 sole mineralne = 2 amunicji

1 miedź + 1 sole mineralne = 2 amunicji

1 stal/miedź + 2 sole mineralne = 2 amunicji

1 stal/miedź + 2 węgla + 1 paliwo = 2 amunicji

2 inny metal + 2 sole mineralne = 3 amunicji

2 stal/miedź + 2 sole mineralne + 1 paliwo/węgiel = 5 amunicji

1 półprodukt + 2 amunicji + 1 drewno + 1 stal/miedź = 1 sprzęt wojskowy

2 półprodukty + 2 drewna + 4 stali + 1 tworzywo sztuczne + 2 miedzi/aluminium + 2 amunicji = 2 sprzęt wojskowy

3 półprodukty + 3 stali + 1 inny metal + 2 materiały budowlane + 4 drewna + 3 amunicji + 2 sole mineralne = 8 sprzęt wojskowy

1 sole mineralne + 3 jedzenia + 1 stal + 2 drewna = 1 dobra cywilne

2 stali + 3 drewna + 2 tworzywa sztuczne + 2 jedzenia + 1 półprodukt = 2 dobra cywilne

3 drewna + 2 sole mineralne + 1 półprodukt + 1 miedź = 3 dobra cywilne

2 tworzywa sztuczne + 1 półprodukt + 2 drewna + 1 miedź/inny metal = 2 dobra cywilne

3 drewna + 2 stali + 1 półprodukt + 3 jedzenia + 1 miedź/inny metal = 2 dobra cywilne

4 jedzenia + 3 metale szlachetne + 1 tworzywo sztuczne = 1 dobra luksusowe

4 jedzenia + 4 metale szlachetne + 1 półprodukt = 2 dobra luksusowe

4 jedzenia + 5 metali szlachetnych + 2 półprodukty + 1 sól mineralna = 4 dobra luksusowe

2 półprodukty + 2 metali szlachetnych + 4 innych metali + 3 tworzywa sztuczne + 1 sole mineralne + 1 miedź/stal = 2 sprzęt wysokiej technologii

2 półprodukty + 2 inny metal + 1 metal szlachetny + 3 tworzywa sztuczne + 2 sole mineralne + 2 aluminium + 2 drewna = 3 sprzęt wysokiej technologii

Oczywiście wszystko musi zostać wykonane w odpowiednim zakładzie.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar docRobert
Właściciel: docRobert
Grupa posiada 152 postów, 16 tematów i 11 członków

Opcje grupy Teatr mocars...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Teatr mocarstw [PBF]