Zapisy tur

Avatar docRobert
Właściciel
Tutaj będzie dodawany pełny zapis poszczególnych tur. Gracz powinien napisać turę zgodnie z poniższym wzorem:

Nazwa państwa: Nazwa kraju, którym gracz steruje.
Wydatki ogólne: Wszystkie działania i wydatki nie związane z handlem i armią, np. Budowa portu, postawienie kopalni w prowincji, 1000 pieniędzy na poprawę zadowolenia.
Zbrojenia: Informacje o rekrutacji nowych oddziałów lub budowie obiektów wojskowych. Należy podać ich ilość i koszty, jakie ze sobą niosą.
Ruchy armii: Należy przedstawić swoją strategię wojskową i co gracz robi ze swoimi jednostkami. Można wysłać przez pw, jeśli ktoś nie chce zdradzić tajnych ruchów. Najlepiej w formie mapki.
Polityka: Należy przedstawić wszystkie zagrywki polityczne, jakie podjęło państwo.
Handel: Należy zawrzeć tutaj wszystkie umowy handlowe jakie zostały podjęte i ich skutki np. 50 stali od Rzeszy za 40 paliwa i 25 węgla od ZSRR za 100 pieniędzy.
Badania: Wymienić badania, jakie się prowadzi. Wiele technologii musi być badane przez więcej niż jedną turę i ma swoje koszty, które są zależne od wielkości przedsięwzięcia.
Podsumowanie: Wykaz wszystkich wydatków i dochodów w formie rozpiski np.:
+ 200 pieniędzy w ramach akcji xyz
+ 35 drewna
+ 10 aluminium za 30 węgla od Węgier
- 30 stali na oddział szturmowy
Itd.

Avatar docRobert
Właściciel
/-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-/

TURA PIERWSZA - 1 LIPCA 1936r.

Początek rozgrywki.

- Pierwsi gracze zostali dodani.
- W Hiszpanii wybucha wojna domowa.

Możecie wydawać rozkazy.

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar docRobert
Właściciel: docRobert
Grupa posiada 152 postów, 16 tematów i 11 członków

Opcje grupy Teatr mocars...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Teatr mocarstw [PBF]