Dyplomacja

Avatar docRobert
Właściciel
W tym miejscu należy wypowiadać się na temat prowadzonej polityki i prowadzić różne gierki na arenie międzynarodowej, zawierać sojusze, itp.

AKTUALNE UMOWY POLITYCZNE:

Wielka Brytania + Francja - sojusz obronny

Polska + Trzecia Rzesza - pakt o nieagresji

Polska + ZSRR - pakt o nieagresji

Polska + Trzecia Rzesza - wspólna administracja nad Wolnym Miastem Gdańsk

Trzecia Rzesza + Francja - układ w Locarno (potwierdzenie nienaruszalności zachodniej granicy niemieckiej)

Trzecia Rzesza + Włochy - sojusz oś Berlin - Rzym

Islandia + Dania - unia personalna

ZSRR + Rumunia - pakt o nieagresji

Litwa + Polska - zerwane relacje dyplomatyczne

Szwajcaria + reszta świata - Zadeklarowana wieczysta neutralność Szwajcarii od 1815r.

BLOKI POLITYCZNE:

Alianci:

- Wielka Brytania
- Francja
- Egipt
- Terytoria zależne od Francji i Wlk. Brytanii

Oś:
- Trzecia Rzesza
- Włochy

Komintern:
- ZSRR
- Republiki Socjalistyczne w ZSRR

Avatar docRobert
Właściciel
USTRÓJ POLITYCZNY W KRAJACH:

Kraje faszystowskie:

- Trzecia Rzesza
- Włochy
- Nacjonalistyczna Hiszpania

Kraje komunistyczne:
- ZSRR
- Republiki Socjalistyczne w ZSRR
- Hiszpania

Kraje demokratyczne, republiki:
- Francja
- Czechosłowacja
- Irlandia
- Szwajcaria
- Terytoria zależne od Francji
- Finlandia

Kraje demokratyczne, monarchie:
- Wielka Brytania
- Egipt
- Dania
- Islandia
- Norwegia
- Szwecja
- Luksemburg
- Belgia
- Holandia
- Rumunia
- Terytoria zależne od Wlk. Brytanii

Kraje autorytarne:

- Portugalia
- Austria
- Estonia
- Łotwa
- Litwa
- Polska
- Węgry
- Bułgaria
- Jugosławia
- Albania
- Grecja
- Turcja
- Irak
- Iran

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar docRobert
Właściciel: docRobert
Grupa posiada 152 postów, 16 tematów i 11 członków

Opcje grupy Teatr mocars...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Teatr mocarstw [PBF]