REGULAMIN

Avatar Dark_Dante
Moderator
REGULAMIN dla każdego członka grupy:
1. Każdy stosuje się do regulaminu jeja.pl.
2. Zasady mogą zostać uzupełniane „w locie”, wzorem kodeksu Alcatraz.
3. Zakazuje się tworzenia nowych tematów.
4. Reklamowanie innych grup bez zgody właściciela jest zakazane.
5. Należy stosować się do ogólnie przyjętych form kultury oraz netykiety, gramatyki i interpunkcji języka polskiego.
6. Zabrani się spamowania, trollowania, bezpodstawnych kłótni, obrażania innych. Należy także rozdzielić grę od życia, obrażenie jednego państwa w tematach związanych z grą nie jest równe obrażenia osoby, która owym państwem steruje.
7. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go.
8. Należy się szanować nawzajem, każdy ma prawo do własnego zdania.
9. Nie wolno publikować tematów i postów naruszających Polskie lub międzynarodowe Prawo.
10. Niedopuszczalne są sytuacje, w których użytkownik umyślnie stara się działać przeciw istnieniu czy poprawnemu działaniu grupy.
11. Kiedy ktoś odda swoje państw innemu graczowi, by następnie odejść z gry, nie może powrócić ponownie do gry, a dobrowolne oddanie nawet jednej prowincji osoby trzeciej takiemu graczowi jest zakazane. Jeśli jakiś gracz w wyniku wojen stracił wszystkie swoje prowincje, ale osoba niezaangażowana w zbrojny konflikt udzieliła mu zezwolenia na przemarsz części wojsk, taki gracz nadal jest w grze i może prowadzić wojnę partyzancką. W takiej sytuacji osoba trzecia może mu dobrowolnie oddać swoją/e prowincję/e.
12. Po utracie prowincji w wyniku wojny i odejściu z gry, nie tworząc rządu na uchodźctwie, lub odchodząc w trakcie trwania takich działań, gracz nie ma prawa powrócić po jakimś czasie i podjąć kolejnych działań.
13. GM ma decydujący głos w sprawach mających bezpośredni wpływ na rozgrywkę.
14. Długa nieaktywność w grze jest równoważna z odejściem.
15. Posiadanie więcej niż jednego konta na danego gracza, który je wykorzystuje w rozgrywce, jest równoznaczne z permanentnym zbanowaniem wszystkich kont.
16. W związku z multikontami Verte_Master każdy gracz, który chce dołączyć do rozgrywki, musi posiadać, co najmniej, drugi poziom profilu, pierwszy poziom Bywalca, pierwszy poziom Selekcjonera, jeden poziom Oceniacza i drugi poziom Jejowego zombie.

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku