Góða Tungl

Avatar Nanook
Właściciel
Słodki księżycu, suniesz przez niebo
łagodnie jak przez srebrne prześcieradło

Tak, jak pozwalają ci wszechmocni
po twojej niezmiennej ścieżce

Użycz swojego światła zmęczonym
krocz po palcach w każdym oknie
ale ukryj cierpiące serca w ciemności

Avatar Kadzio
bph
brzydkie plytkie h*jowe

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku