Artyzm

Avatar Nanook
Właściciel
Piękńejsze niźli
artystuw artyzmy
inteligentuw dźeła
elitystuw dekrety

ńeba błękitnego obłoki
dżew pąki źelone
saren po łąkah
hasańa
----
natura
podpisuje śę
pod pięknem

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Nanook
Właściciel: Nanook
Grupa posiada 864 postów, 125 tematów i 28 członków

Opcje grupy Niesamowicie...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Niesamowicie Nudny Świat Nanooka