Statystyki cnót [Archiwum]

Temat edytowany przez Hookey - 20 lutego 2019, 06:00

Avatar Omeg12
Przyznaję, te statystyki były debilnym pomysłem

Imię: Magnus Justynian
Gracz: Bilous1
Sfera: Krewlod

Odwaga: 20, 16, 22
Honor: 20
Poświęcenie: 10, 12
Współczucie: -10, -6, -4, -2
Pobożność: 0
Pokora: -5
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0, -2

Pozostawienie dołu z wodą: Współczucie +4
Natychmiastowa ucieczka przed nieznajomymi: Odwaga -4
Niechęć zużywania towarzyszom zapasów: Współczucie +2, Poświęcenie +2
Pomoc przy rozkładaniu namiotu: Współczucie +2
Kłamstwo na temat posiłku: Prawdomówność -2
Wyzywanie mrocznego głosu do walki: Odwaga +6


Imię: Vincent van Drake
Gracz: Angel_Kubixarius
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 5, 7, 11, 17
Honor: 0, 2
Poświęcenie: 0
Współczucie: 0, 6
Pobożność: 20, 24, 20, 14
Pokora: 0, 2, -2, -4
Sprawiedliwość: 0, 2
Prawdomówność: 0

Brak strachu przy spotkaniu z Decimem: Odwaga +2
Zdeklarowanie się jako człowiek: Pokora +2
Poddanie się sądowi: Pobożność +4, Sprawiedliwość +2
Brak strachu w Sali Sądu: Odwaga +4
Lekceważenie wobec Suwerena: Pobożność -4
Niewykorzystanie szansy na zabicie przeciwnika: Współczucie +6
Inspirowana przemowa o honorze: Honor +2
Targowanie się z Suwerenem: Odwaga +6, Pobożność -6, Pokora -4
Pełne natchnienia myśli o swojej misji: Pokora -1, -1


Imię: Hotsuto Hirai
Gracz: Gosc_Od_Pizzy
Sfera: Eden

Odwaga: -10
Honor: 0
Poświęcenie: 10
Współczucie: 20
Pobożność: 15
Pokora: 5
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0

Sranie ze strachu po usłyszeniu głosu z nieba: odwaga -10


Imię: Hazel Kirkland
Gracz: Vapen
Sfera: Asofeld

Odwaga: 0
Honor: 0
Poświęcenie: 0
Współczucie: 5
Pobożność: 0
Pokora: 10
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0


Imię: Alice Cheshire
Gracz: Coś na "A"
Strefa: Krewlod

Odwaga: 10, 14
Honor: 0
Poświęcenie: -10
Współczucie: -20
Pobożność: 0
Pokora: 0
Sprawiedliwość: -10
Prawdomówność: 0

Śmiały atak na uzbrojonego przeciwnika; Odwaga +4

Imię: Ian moone
Gracz: darcus
Sfera: Libria

Odwaga: 5
Honor: 0
Poświęcenie: 10
Współczucie: 0
Pobożność: -5
Pokora: 0
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0


Imię: Carl Monteranti
Gracz: Michaelpl03
Sfera: Wahalle

Głupota: 30, 40
Honor: 20, 24, 28
Poświęcenie: 20
Współczucie: -20, -16
Pobożność: 20
Pokora: 0
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 5

Chęć poddania się torturom: Odwaga +10. Odwaga zamienia się w głupotę.
Stanięcie do pojedynku: Honor +4
Niechęć dobicia przeciwnika: Honor +4, Współczucie +4


Imię: Władysław z Gniezna
Gracz: KrzyzBobr
Sfera: Wahalle

Odwaga: 20, 24
Honor: 10
Poświecenie: 20
Współczucie: 10
Pobożność: 10
Pokora: 0
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0

Dzielna walka na murze: Odwaga +4


Imię: Dawid Ullot
Gracz: MrStick
Sfera: Ishval

Odwaga: -5
Honor: 10, 0
Poświęcenie:0
Współczucie: 5
Pobożność: 0
Pokora: 0
Sprawiedliwość 0
Prawdomówność: 0

Samobójstwo: Honor -10


Imię: Ra
Gracz: darcus
Sfera: Otchłań

Odwaga: 10, 14
Honor: -10
Poświęcenie: -20, -25
Współczucie: -20
Pobożność: 10, 0, 2
Pokora: -30, -40, -44
Sprawiedliwość: -10
Prawdomówność: -10

Brak szacunku dla Suwerena; Pobożność -10, Pokora -10
Obrażanie potężnej istoty: Odwaga +4, Pokora -4
Złożenie czci Nergalowi: Poświęcenie -5, Pobożność +2


Imię: Wasilij Tolkov
Gracz: Bilous
Sfera: Wahalle

Odwaga: 30
Honor: 10
Poświęcenie: 20
Współczucie: 5, 10
Pobożność: -10
Pokora: 0
Sprawiedliwość; 10
Prawdomówność: 0, 4

Zwierzenie się Suwerenowi: Prawdomówność +4
Uwolnienie wilka z potrzasku: Współczucie +5


Imię: John Markson
Gracz: KrzyzBobr
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 20, 25
Honor: 0
Poświecenie: -10
Współczucie: -30
Pobożność: 0, -10
Pokora: 0
Sprawiedliwość: -10
Prawdomówność: 0

Próby wku*wienia Suwerena: Pobożność -10, Odwaga +5


Imię: Vergil Sparda
Gracz: Gaster
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 20
Honor: 20
Poświecenie: 0
Współczucie: -10
Pobożność: 0
Pokora: 0
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0

Wiara w boską sprawiedliwość: Pobożność +4, Sprawiedliwość +4


Imię: Werner von Schwarz
Gracz: Kuba
Sfera: Krewlod

Odwaga: 30
Honor: 0
Poświecenie: 10
Współczucie: -20
Pobożność: 0
Pokora: 0
Sprawiedliwość: 10
Prawdomówność: 0

Walka ze zmiennokształtnymi: Odwaga +10


Imię: Michał Kwiatkowski
Gracz: Michael
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 0, 2
Honor: 0
Poświęcenie: 0
Współczucie: 0
Pobożność: -10
Pokora: 5
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: -5

Zachowanie zimnej krwi po spotkaniu z dżinem: Odwaga +2


Imię: Nadine d'Acquin
Gracz: Abbei The Toy Maker
Sfera: Nieprzydzielona

Odwaga: 20
Honor: 0
Poświęcenie: 20
Współczucie: 30
Pobożność: 0
Pokora: 10
Sprawiedliwość: 10
Prawdomówność: 10


Imię: Wiliam Lankers
Gracz: andrex
Sfera: Krewlod

Odwaga: 30
Honor: 20
Poświęcenie: 30
Współczucie: 10
Pobożność: 0
Pokora: 0
Sprawiedliwość: 10
Prawdomówność: 10


Imię: Jintao Lee
Gracz: Stick
Sfera: Krewlod

Odwaga: 20
Honor: 20
Poświęcenie: 20
Współczucie: 20
Pobożność: 0
Pokora: -5
Sprawiedliwość: 10
Prawdomówność: 10


Imię: David Cowley
Gracz: mateox
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: -10, -6
Honor: 0
Poświęcenie: 0
Współczucie: 0
Pobożność: 0, -10
Pokora: 10
Sprawiedliwość: -10
Prawdomówność: -20. -22

Próba okłamania Decima: Prawdomówność -2
Pyskowanie Suwerenowi: Odwaga +4, Pobożność -10


Imię: Catharina
Gracz: Erotta
Sfera: Nieprzydzielona

Odwaga: 10
Honor: 10
Poświęcenie: 15
Współczucie: 10
Pobożność: 0
Pokora: 10
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0


Imię: Egon van Richenstein
Gracz: degant
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 20
Honor: 20
Poświęcenie: 15
Współczucie: 10
Pobożność: 30, 34
Pokora: -10, -12
Sprawiedliwość: 10
Prawdomówność: 10

Zachowanie w Przedsionku: Pobożność +4, Pokora -2


Imię: Jessica Jeffehicks
Gracz: paranormal
Sfera: Nieprzydzielona

Odwaga: 20
Honor: 10
Poświęcenie: 20
Współczucie: 20
Pobożność: 0
Pokora: 0
Sprawiedliwość: 5
Prawdomówność: 0


Imię: Jan z Konopnina
Gracz: Michał
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 20, 25
Honor: 20, 25
Poświecenie: 10
Współczucie: 0
Pobożność: 10, 5
Pokora: 0
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0

Wyzwanie Suwerena na pojedynek: Odwaga +5, Honor +5, Pobożność -5

Imię: Marco Khan
Gracz: Patrycja
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 10
Honor: -20
Poświecenie:-10
Współczucie: -10, -6
Pobożność: 0
Pokora: -5
Sprawiedliwość: -10
Prawdomówność: -10

Pomoc leżącemu człowiekowi: Współczucie +4


Imię: Fryderyk Pucybut
Gracz: pomidor
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 10
Honor: 10
Poświecenie: 0
Współczucie: 0
Pobożność: 0
Pokora: -5
Sprawiedliwość: 5
Prawdomówność: 0


Imię: Piotr Nowakowski
Gracz: Mati
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 0
Honor: 0
Współczucie: 0
Poświęcenie: 0
Pobożność: 0
Pokora: 5
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0


Imię: Alice Trumpet
Gracz: Undertaker
Sfera: Otchłań

Odwaga: 10
Honor: -10
Współczucie: -30
Poświęcenie: 0
Pobożność: 0
Pokora: -10
Sprawiedliwość: -20
Prawdomówność: -10


Imię: Gorg
Gracz: Lux
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 20, 22
Honor: 10
Współczucie: -5
Poświecenie; 10
Pobożność: 10
Pokora: 0, 2
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0, 2

Niechęć do usprawiedliwiania się przed Suwerenem: Odwaga + 2, Pokora +2, Prawdomówność +2


Imię: Jurij Horodycz
Gracz: Roman
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: 30
Honor: 20
Współczucie: 0
Poświęcenie: 10
Pobożność: 0
Pokora: 0
Sprawiedliwość: 5
Prawdomówność: 0


Imię: Dante Aligierii
Gracz: hejter
Sfera: Krewlod

Odwaga: 10
Honor: 0
Współczucie: -10
Pobożność: 10
Pokora: -5
Poświęcenie: 0
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0


Imię: Louis Vermond
Gracz: pomidor
Sfera: Nieprzydzielony

Odwaga: -5
Honor: 0
Współczucie: 0
Pobożność: 0
Pokora: 0
Poświęcenie: 0
Sprawiedliwość: 0
Prawdomówność: 0

Avatar Bilolus1
//Ja stwierdziłem że nic nie jadłem żeby nie zabierać ich zapasów czy nie jest to kolejne Współczucie ?//

Avatar Omeg12
Uznałem, że nie chciałeś jeść szczurów. Ale skoro tak twierdzisz...

Avatar
Konto usunięte
Dodasz też moje statystyki?

Avatar Angel_Kubixarius
Hmmm... to może tak, zawsze kiedy dostanè nowy -do pokory będę słuchał "to ja typ niepokorny..."

Avatar MrStick
Za co to -5 do odwagi?

Avatar Bilolus1
Chyba przydałoby się to lekko uzupełnić ;v .

Avatar
musztardan
Omeg12 pisze:

Sranie ze strachu po usłyszeniu głosu z nieba: odwaga -10

Jebłem

Avatar Omeg12
MrStick pisze:
Za co to -5 do odwagi?

Napisałeś, że twoja postać obawia się stale zamachu na jej życie.

Avatar KacperUE
za dużo się nawdychałem aromatu liści melisy... .-.

Avatar Omeg12
Ubolewam wraz z tobą

Avatar KacperUE
To tylko halucynacje...nic takiego się nie stało

Avatar
Michaelpl03
A poddanie się torturom nie powinno mu dodać sprawiedliwości?

Avatar
Konto usunięte
Zgaduje że jest za wcześnie żeby mnie dopisać

Avatar Bilolus1
Trochę czasu się tu nic nie zmieniało ;v .

Avatar
Michaelpl03
Za co mam prawdomówność -5? :V

Avatar Erotta
Statystyki mojej postaci też się pojawią..?

Avatar Omeg12
Większość przywołanych przez was problemów jest spowodowana moim lenistwem. Jako pewne usprawiedliwienie podaję fakt, iż jak dotąd żadne z was nie próbowało wyrżnąć wszystkich w zasięgu wzroku, ani nie odegrało Samarytanina.

Avatar
Michaelpl03
A moja prawdomówność na minusie? :V

Avatar Omeg12
Michaelpl03 pisze:
Introwertyk, przed przyjaciółmi zgrywający ekstrawertyka

Nie ma litości

Avatar Park_Jiminnie
Czy pojawią się też statystyki Jimina?

Avatar Omeg12
Tak, tylko jak zwykle mi się nie chce edytować.

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Hookey
Właściciel: Hookey
Grupa posiada 6114 postów, 22 tematów i 9 członków

Opcje grupy Plac budowy ...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Plac budowy [Na chwilę obecną]