Stalkerska Sieć Informacyjna

Avatar Troler151
Wnosi podanie o rozejm z każdą frakcją.

Avatar Vader0PL
Informuję Czapę, że odebranie terenów należących do Wolności zostanie potraktowane jako zdrada i wypowiedzenie wojny, jeżeli nie odda on terenów.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Tereny nigdy nie należały do Wolności i nie były z nich pobierane korzyści. A w razie aktu agresji Czapa jest w stanie dołączyć do Koalicji Wysypiska.

Avatar Vader0PL
Ignorant.
Policzę się z nim później.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Najemnicy rezygnują z działań wojennych.

Powinność
Sojusz:
- Dezerterzy
- Bandyci
- Samotnicy

Rozejm:
- Najemnicy

Wojna:
- Monolit
- Świadomość-Z
- Wolność
- Czyste Niebo
- Naukowcy

Dezerterzy
Sojusz:
- Powinność
- Samotnicy
- Bandyci

Rozejm:
- Koalicja Wysypiska
- Najemnicy

Wojna:
- UNFOR
- Naukowcy
- Czyste Niebo
- Wolność

Wolność
Sojusz:
- Naukowcy
- Czyste Niebo

Rozejm:
- Najemnicy

Wojna:
- Monolit
- Świadomość-Z
- Powinność
- Samotnicy
- Bandyci
- Dezerterzy

Monolit
Sojusz:
- Świadomość-Z

Wojna:
- Wolność
- Najemnicy
- Powinność

Samotnicy
- Całkowita neutralność wobec wszystkich OBIETNICA ZŁAMANA

Sojusz
- Bandyci
- Dezerterzy
- Powinność

Rozejm
- Koalicja Wysypiska
- Najemnicy

Wojna:
- UNFOR
- Wolność
- Czyste Niebo
- Naukowcy

Najemnicy
Rozejm:
- Samotnicy
- Bandyci
- Powinność
- Dezerterzy
- Czyste Niebo
- Naukowcy
- Wolność

Wojna:
- Monolit
- Świadomość-Z

Czyste Niebo
Sojusz:
- Wolność
- Naukowcy

Rozejm:
- Najemnicy

Wojna:
- UNFOR
- Dezerterzy
- Bandyci
- Samotnicy
- Powinność

Bandyci
Sojusz:
- Dezerterzy
- Samotnicy
- Powinność

Rozejm:
- Koalicja Wysypiska
- Najemnicy

Wojna:
- UNFOR
- Wolność
- Czyste Niebo
- Naukowcy

Naukowcy
Sojusz:
- Wolność
- Czyste Niebo

Rozejm:
- Najemnicy

Wojna:
- Bandyci
- Samotnicy
- Dezerterzy
- Powinność

TURA XXXXVII

Avatar Vader0PL
Poinformować sojuszników Powinności, że utracili zachodnią linię frontu.

Ich szanse maleją, więc radzę jeszcze się zastanowić nad działaniami wojennymi wymierzonymi w Czyste Niebo, Naukowców i Wolność.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja Wysypiska może zawiesić swoje porozumienie z sojusznikami Powinności co do darmowych tranzytów i odda dwa bezpłatne przerzuty wojsk dla Wolności jeśli ta odda pole A9 na Barze w ręce Koalicji Wysypiska.

Avatar Vader0PL
Dobrze. Umowa stoi

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Frakcje zaczynają się wahać widząc braku konsekwencji w r*chach Powinności.

Avatar Vader0PL
Poinformować ich, że Powinność już im nie pomoże.
Wolą ich wykorzystać, samemu siedząc w norach.

Mają ostatnią szanse na wycofanie się z wojsk.
Oczywiście, podlegać będzie rozejm, w którym Wolność podyktuje im warunki tymczasowej zgody.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Czyste Niebo, Naukowcy, Samotnicy, Dezerterzy i Bandyci są zainteresowani przerwaniem walk między sobą.

TURA L

Avatar Vader0PL
Umowa polega na tym, że Bandyci, Dezerterzy, Samotnicy, Naukowcy i Czyste Niebo przestaną prowadzić działania wojenne między sobą i wycofają oddziały do swoich baz.

Walka na Barze pozostanie między Powinnością, mutantami i Wolnością.

Zaoszczędzi to frakcjom kryzysu, gdyż ich fundusze są na wykończeniu.

Przypominam Najemnikom o tym, że rozejm zostanie zerwany, jeżeli nie wprowadzą pokoju.


//Daj odpowiedź teraz///

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Frakcje przystępują na taką propozycję.

Avatar Vader0PL
No to rozejm przyjęty.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Zawarto rozejmy.
- Koalicja Wysypiska nadal jest neutralna.

Powinność
Sojusz:
- Dezerterzy
- Bandyci
- Samotnicy

Rozejm:
- Najemnicy

Wojna:
- Monolit
- Świadomość-Z
- Wolność
- Czyste Niebo
- Naukowcy

Dezerterzy
Sojusz:
- Powinność
- Samotnicy
- Bandyci

Rozejm:
- Koalicja Wysypiska
- Najemnicy
- Wolność
- Czyste Niebo
- Naukowcy

Wojna:
- UNFOR

Wolność
Sojusz:
- Naukowcy
- Czyste Niebo

Rozejm:
- Najemnicy
- Samotnicy
- Bandyci
- Dezerterzy

Wojna:
- Monolit
- Świadomość-Z
- Powinność

Monolit
Sojusz:
- Świadomość-Z

Wojna:
- Wolność
- Najemnicy
- Powinność

Samotnicy
- Całkowita neutralność wobec wszystkich OBIETNICA ZŁAMANA

Sojusz
- Bandyci
- Dezerterzy
- Powinność

Rozejm
- Koalicja Wysypiska
- Najemnicy
- Wolność
- Czyste Niebo
- Naukowcy

Wojna:
- UNFOR

Najemnicy
Rozejm:
- Samotnicy
- Bandyci
- Powinność
- Dezerterzy
- Czyste Niebo
- Naukowcy
- Wolność

Wojna:
- Monolit
- Świadomość-Z

Czyste Niebo
Sojusz:
- Wolność
- Naukowcy

Rozejm:
- Najemnicy
- Dezerterzy
- Bandyci
- Samotnicy
- Powinność

Wojna:
- UNFOR

Bandyci
Sojusz:
- Dezerterzy
- Samotnicy
- Powinność

Rozejm:
- Koalicja Wysypiska
- Najemnicy
- Wolność
- Czyste Niebo
- Naukowcy

Wojna:
- UNFOR

Naukowcy
Sojusz:
- Wolność
- Czyste Niebo

Rozejm:
- Najemnicy
- Bandyci
- Samotnicy
- Dezerterzy
- Powinność

TURA LI

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Dezerterzy proszą Wolność o transport alkoholu.

Avatar Vader0PL
Pytamy się, ile chcą i ile są skłonni zapłacić.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Dwadzieścia sześć butelek piwa i sto butelek wódki. Dwa ruble od butelki piwa i pięć od wódki.

Avatar Vader0PL
Dobrze. przy ruchu naszych wojsk uwzględnimy to i postaramy się przetransportować towar.

Avatar Vader0PL
Oferuję 100 tyś. rubli K.Wysypiska w zamian za darmowe przechodzenie przez ich tereny (na zawsze).
Warunek u Wolności jest jeszcze jeden: K.Wysypiska konfiskuje im broń i oddaje dopiero przy przechodzeniu na kolejne terytorium. By nie było podejrzeń o zdradę i cios w plecy.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Dezerterzy potrzebują alkoholu natychmiast.

Koalicja Wysypiska nie zgadza się na taki zabieg.

Avatar Vader0PL
A jak podwyższymy kwotę?

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Koalicja może jedynie zgodzić się na kilka darmowych przejść. Nie na stałe tranzyty.

Avatar Vader0PL
Ile kosztuje 15 darmowych przejść?

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Mogą się zgodzić najwyżej na trzy.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Siedemdziesiąt tysięcy rubli.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Naukowcy i Czyste Niebo prosi o zezwolenie na skorzystanie z usług przewodnika Wolności.

Avatar Vader0PL
Dostają takowe.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Powinność została ostatecznie pokonana przez Wolność a ich dowódcy dostali się do niewoli.

Avatar Vader0PL
Dobra, wprowadzaj następną edycję.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Jutro ostatnia tura i zakończenie Drugiej Edycji.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
TURA LXII

Koniec Drugiej Edycji

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Trzecia Edycja

Wycofujący się Monolit, a wraz z nim uciekający naukowcy ze Świadomości-Z, przedarli się na Prypeć. Frakcja praktycznie nie istnieje, lecz przy życiu utrzymali się najzdolniejsi uczeni oraz wojowniczy żołnierze. Razem postawili pierwszy Mózgozwęglacz na przejściu z Czerwonego Lasu do Prypeci. Skutecznie odcięli się od Zony oraz najazdów Wolności.

Rok 2012. Wolny stalker o przezwisku „Striełok” dotarł do niego cało i następnie go wyłączył. Rzesza stalkerów rzuciła się na północ, licząc na nieskończone pola artefaktów, dotarcie do Spełniacza Życzeń, przejęcia nowych terenów lub by rozwikłać zagadkę powstania Zony.

UNFOR, dotychczas jedynie blokujący Zonę, wyczuł okazję i natychmiast posłał swoich ludzi w głąb Strefy. Powołał akcję „Tor Wodny” i wysłał pięć śmigłowców grupy Ogończa do Elektrowni. Nad rejonem Zatonu, Jupitera i wschodnich przedmieściach Prypeci, utracono kontakt z grupą wypadową.
Żaden ze śmigłowców nie wrócił do bazy.
UNFOR wysłał do Zony swoich tajnych agentów, podszyli się pod zwykłych stalkerów i próbują odszukać ocalałych z operacji. Agenci przemierzają Strefę i dołączają do frakcji, by przy okazji swojej misji zebrać informacje o lokalnych grupach i obyczajach.

Do Zony zaczęły tłumnie przybywać różne osobistości, od zwykłych rzezimieszków po byłych zawodowych żołnierzy. Każdy liczy na bogactwo i przynależność do jednej z większych grup.

Takiej plagi stalkerstwa rząd nie odnotował od czasów powstania Zony.

Resztki sił stłumionych frakcji uciekły na północ licząc na odbicie się od dna. Korzystając z zamieszania zdążyli ugrać coś dla siebie.

Wraz z różną maścią typowych „kotów” zdarzały się także osoby pełne ducha bojowego, lub takie, które świetnie znały się na swoim fachu. Jedne bardziej znane, inne mniej. Ale wszystkie równo oddane sprawie.

Zona odpowiedziała niemal natychmiast. Przez pierwszy tydzień emisja wychodziła dosłownie jedna za drugą. Potem nieco się uspokoiło lecz emisje, już dużo słabsze ale nadal śmiertelnie niebezpieczne, pojawiają się dość często. To niespotykane w Zonie aczkolwiek szybko stało się codziennością, a we wszystkich rejonach powstało całe mnóstwo kryjówek dla wszystkich, którzy nie zdążą dobiec do starych zabudowań czy innych bezpiecznych miejsc.

Jednak emisje miały też swoje dobre strony, anomalie rodziły coraz droższe artefakty, a niedostępne dotychczas miejsca miały swoje bezpieczne ścieżki.

Mimo to chordy mutantów zajęły wiele terenów przez ciągłe walki zwaśnionych frakcji. Inne miejsca popadły w całkowitą ruinę przez brak wolnych stalkerów. Zona jest w gorszym stanie niż kiedykolwiek wcześniej.

Dawne urazy w większości poszły w niepamięć. Lecz te najgorsze grzechy nadal oczekują pokuty. Wojny ciągle trwają.


Powinność, całkiem rozbita, przedarła się do Prypeci i zadekowała się na stadionie. Strasznie osłabiona często ściera się z niedobitkami Monolitu w walki o resztki zasobów.

Czyste Niebo, na spółkę z Wolnością i Naukowcami, stało się jedną z regionalnych potęg. Nadal skupia się na prowadzeniu badań lecz może też wystawić imponującą armię.

Monolit, zniszczony przez Wolność, zdołał uciec do Prypeci. Świadomość-Z ustawiła Mózgozwęglacz, lecz został wyłączony i frakcja znowu jest zagrożona. Zdołała przebić się do obu części Prypeci i samej Elektrowni, a teraz za wszelką cenę stara się nie dopuścić do przedarcia się innych frakcji na teren Elektrowni i samego Sarkofagu.

Bandyci niemal upadli, kiedy UNFOR wyprowadził pancerny zagon na Dolinę Mroku. Obrona w budynkach jednak umożliwiła im przetrwanie. Frakcja została tak bardzo osłabiona, że wiele ich niegdysiejszych terenów wpadły w ręce Koalicji Wysypiska a sami musieli się na to zgodzić, nie będąc w stanie wystawić armii zdolnej do odbudowania swojej potęgi.

Najemnicy nie wykonali swojego zadania, przez co ich klient zerwał kontakt. Jednak do Zony zawitała nowa grupa, nawiązała z nimi kontakt i przedstawiła następnego klienta. Cele są bardzo podobne. I ściśle tajne.

Naukowcy nadal badają Zonę i próbują wydrzeć jej sekrety, lecz okazało się to dość trudne, gdy UNFOR odciął całą Zonę, nawet dla nich. Mimo wszystko będąc w korzystnym położeniu, w sojuszu z Wolnością i Czystym Niebem, nie przerwali swoich badań.

Samotnicy także nie mogli oprzeć się rosnącej w sile Koalicji Wysypiska. Utracili część terenów i zostali niemalże zamknięci na Agropromie. Jednak chęć szybkiego wzbogacenia się wygnała ich na północ Zony.

Wojsko odcięło się od rządu przez co wszyscy zostali uznani za dezerterów. Po operacji Tor Wodny rząd jednak musiał się do nich ponownie zwrócić o pomoc. Blokada została zniesiona a oni powrócili do łask oddziałów regularnej armii niestacjonującej w Zonie.

Wolność, będąca nieprzejednaną potęgą w Zonie, utraciła szacunek i zaufanie wolnych stalkerów. Wszędzie tam gdzie pojawiają się oddziały Wolności, znikają obozy stalkerów. Wielu z nich przeszło pod skrzydła Koalicji Wysypiska, jedynej siły, która będzie w stanie zwalczyć Wolność w jej kolejnych próbach podbijania coraz to nowych terenów Zony.

Koalicja Wysypiska, na początku zbieranina obdartusów i kotów, bardzo szybko urosła w siłę. Niepokojona jedynie przez słabo zorganizowane grupy bandytów i renegatów, przejęła dla siebie całe Wysypisko i zrobiła z niej jedną wielką bazę wypadową. Ich jednostki szybko rozeszły się na tereny przyległe i zaczęły pobierać myto od przekraczania swoich rejonów. Wchodzące w jej skład Opór, Grupa Biesa i Wyzwoliciele dzieliły się swoim doświadczeniem, przez co ich oddziały są teraz jednymi z najlepszych w Zonie. Nawet handlarze zawsze najpierw z nimi się dogadują a dopiero potem rozprowadzają swój towar.

Wyzwoliciele to grupa typowo szturmowa, może wziąć na siebie mocne uderzenie jak i zaatakować frontalnie.

Opór specjalizuje się w walkach partyzanckich.

Grupa Biesa to mobilny oddział, atakuje z flanek i szybko zmienia tak pozycje, jak i styl walki.

Pojedyncze ugrupowania nic nie znaczą i same zostaną szybko zniszczone. Lecz w grupie są nie do pokonania.

Na scenę wszedł także nowy gracz, niejacy Zbieracze. Przesiadują w Prypeci i strzelają do każdego, kto ma inne barwy niż oni. Ich kolorem jest żółty.Pojawili się także nowi najemnicy chcący zdobyć coś dla siebie.Komandos (4 500 rubli co turę) – 4 ludzi
Elitarna jednostka zrzucana do Zony na spadochronach. Mogą wylądować niezauważenie w każdej lokacji, niszczyć BTR’y oraz czołgi.

Jeep (10 000 rubli na stałe, 2 000 rubli co turę lub własne zbudowanie za 1 800 rubli, 2 ulepszenia broni, 3 ulepszenia pancerza, 4 wyspecjalizowane narzędzia i warsztat rzemieślniczy w bazie) – 1 pojazd, 4 użycia, 1 pojazd na 100 żołnierzy
Jeep marki Willys MB z amerykańskiego demobilu. Do Zony trafiły ocalałe sztuki oraz bardzo proste plany konstrukcyjne, dzięki czemu każdy rzemieślnik potrafi go zbudować ze złomu znalezionego w Zonie. Dzięki niemu można szybko przemieszczać się po mapach bez własnych terytoriów, jeśli jest wylany asfalt to występuje możliwość przerzucenia całości oddziału z jednego końca na drugi w ciągu jednej tury. Co cztery pojazdy trzeba dolać benzyny.

BTR naukowy (55 000 rubli na stałe lub 10 000 rubli co turę lub własne zbudowanie za 25 000 rubli, 10 ulepszeń pancerza, 2 wyspecjalizowane pancerze, 3 wyspecjalizowane narzędzia i 7 ulepszeń broni) – 1 pojazd
Chroni przed anomaliami a z bezpiecznego wnętrza można ostrzeliwać mutanty. Nie nadaje się do walk z ludźmi, działka trzeba było usunąć, żeby wstawić sprzęt pomiarowy. Nie chroni przed emisjami.

Benzyna (5 000 rubli lub 1 wyspecjalizowane narzędzie) – 2 użycia
Kanister benzyny do Willysa. Można kupić spoza Zony lub samemu rafinować przy użyciu wyspecjalizowanych narzędzi. Jeden kanister uzupełnia bak do dwóch przejazdów.

Kopacze (3 000 rubli i 2 ulepszenia pancerza) – 8 ludzi
Po wybuchu gorączki odkrywkowego kopania powstały całe masy stalkerów zajmujących się tylko przetrząsaniem śmieci i podziemi. Przeszukują śmieci sprawniej niż zwykli żołnierze lecz wymagają przy tym ochrony gdyż sami sobie nie radzą z wszelkimi zagrożeniami.

Myśliwi (10 000 rubli, 5 ulepszeń pancerza i 5 ulepszeń broni) – 5 ludzi
Stalkerzy zaprawieni jako myśliwi. Znają wszelkie mutanty Zony i doskonale radzą sobie w ich łowieniu i odstrzeliwaniu. Sami mogą organizować sprawne trasy patrolowe i pilnować wyznaczonych sektorów.

Poszukiwacze (15 000 rubli, 10 ulepszeń pancerza, 3 ulepszenia broni i 1 wyspecjalizowane narzędzie) – 5 ludzi
Stalkerzy znający na wylot wszelkie anomalie Zony a także potrafiący sobie radzić z ich nowymi typami, jeszcze nie zbadanymi przez innych. Wyłapują artefakty lub „karmią” anomalie śmieciami by wyprodukowała nowe. Wymagają minimalnej ochrony podczas poszukiwań.

Kartografowie (25 000 rubli, 3 ulepszenia pancerza i 2 ulepszenia broni) – 3 ludzi
Zespół dwóch badaczy oraz strzelca. Zapisują dokładne lokacje anomalii, bezpieczne ścieżki między nimi, średnią wartość częstotliwości pojawiania się artefaktów oraz ogólne mapy wszelkich terenów ze szczegółowymi danymi. Mając takie dane, nawet w jeszcze niezbadanych rejonach, może zminimalizować straty przez wypadki w anomaliach lub legowiskach mutantów.

Szpieg (10 000 rubli i jedno wyspecjalizowane narzędzie) – 1 człowiek
Specjalnie wyszkolony żołnierz mający za zadanie wkraść się w szeregi wroga i zdobyć dokładne informacje tak o armii, jak o jej rozmieszczenie. Im mniejsza armia wroga tym łatwiej go wykryć przez losową jednostkę. Może także walczyć na drugiej linii.

Kontrwywiad (17 500 rubli i dwa wyspecjalizowane narzędzia) – 2 ludzi
Specjalnie przeszkolone jednostki mające na celu wykrywać szpiegów wroga we własnej armii. Im mniejsza jest armia tym łatwiej wykryć wrogich spekulantów. Może także walczyć na drugiej linii.

Demagog (9 000 rubli) – 1 człowiek
Ekspert od propagandy. Swoimi słowami może przeciągnąć wrogie jednostki na swoją stronę lub zagrzać do walki sojusznicze oddziały.

Desperaci (6000 rubli i 4 ulepszenia broni) – 4 ludzi
Wszystko albo nic. Walczą do upadłego, morale nie ma dla nich znaczenia. Mogą także podsycić desperacje u swoich jednostek czyniąc z nich zdesperowanych żołnierzy zalewający wroga swą liczbą aby tylko przejąć cel lub zmusić wroga do ucieczki lub zabarykadowania się we własnym miejscu. Od zbyt wysokiego morale stracą swój zapał i zostaną zwykłymi żołnierzami.

Przewodnik Prypeć Wschód-baza (2 000 rubli przerzut jednorazowy lub 9 000 rubli na stałe)
Doświadczony stalker mogący zaprowadzić jednostki z bazy prosto do wschodniej części Prypeci.
Przewodnik Prypeć Centrum-baza (2 000 rubli przerzut jednorazowy lub 9 000 rubli na stałe)
Doświadczony stalker mogący zaprowadzić jednostki z bazy prosto do centralnej części Prypeci.

Przeszkolenie (3/4 ceny właściwej)
Teraz nawet z kota można zrobić eksperta. Trzeba jedynie zapłacić a fachowi nauczyciele już zrobią porządek z niedoświadczonymi załogami.

Przezbrojenie (500 rubli i zdobycie odpowiedniej broni)
Stalkerzy mają własnych handlowców i mogą odsprzedać mnóstwo wartościowej broni. Teraz nawet kot może obsługiwać RPG, wystarczy tylko go wyposażyć w daną broń i przeprowadzić skrócone szkolenie z obsługi.

Pion dowodzenia (20 000 rubli)
Dzięki pojawieniu się w Zonie licznych żołnierzy oraz dezerterów każdy może zdobyć odpowiednie doświadczenie. Lecz byli żołnierze, który po odbyciu służby wojskowej, weszli do Zony i od razu przyłączyli się do frakcji. Dzięki nim można stworzyć oddziały, które będą operować na zasadzie samodzielnych batalionów.

Dowódcy (15 000 rubli, wymagany 1 na 100 żołnierzy) – 1 żołnierz
Weterani i dezerterzy, którzy nie chcieli bawić się w tworzenie sztabów lecz zebrali garstkę ludzi i sami ruszyli do boju. Pod sprawną taktyką oddziały osiągają lepsze wyniki a z czasem mogą także awansować. W połączeniu z Pionem dowodzenia można stworzyć samoistną armię.

Alchemicy (3 500 rubli, 5 ulepszeń pancerza, 2 specjalistyczne pancerze) - 5 ludzi
Stalkerzy specjalizujący się w badaniu anomalii i ich artefaktów. Potrafią je odpowiednio wzbudzić wywołując uśpione efekty. Artefakty zmieniają swoje właściwości a anomalie robią się jeszcze bardziej niebezpieczne. Mogą także "karmić" anomalie śmieciami zdobytymi przez myśliwych lub kopaczy aby szybciej uzyskać artefakty. Wymagają ochrony innych oddziałów.

Agregat (8 000 rubli i jedno wyspecjalizowane narzędzie) - jedno na 1 000 żołnierzy lub na 9 pół
Agregat prądotwórczy. Dzięki niemu można zaopatrzyć bazę w prąd lub podpiąć do niego zasieki tworzące z nich przeszkodę jeszcze trudniejszą do pokonania. Wymaga jednego kanistra ropy na cztery tury.

Ropa (750 rubli) - dwa użycia
Można dolać do agregatu lub rafinować do benzyny przy użyciu specjalistycznego narzędzia i warsztaty rzemieślników. Jeden kanister ropy to dwa kanistry benzyny.

Mechanicy (5 000 rubli, dwa wyspecjalizowane narzędzia) - 4 ludzi
Stalkerzy po szkołach technicznych. Potrafią naprawić uszkodzone pojazdy lub wymontować z nich potrzebne rzeczy. Wymagają ochrony innych oddziałów.

CKM (10 000 rubli, dwa ulepszenia broni, jedna wyspecjalizowana broń) - 1 na trzech żołnierzy
Ciężki karabin maszynowy montowany standardowo na BTR'ach czy czołgach. Wymaga obsady trzech żołnierzy, im lepsze wstępne przeszkolenie tym lepiej będą sobie radzić podczas walk. Broń może przyszpilić wroga lub zniszczyć kilkucentymetrowe bloki betonu będące osłoną wroga. Można go zamontować na jeepie.

NATO'wskie racje (1 500 rubli) - jedno na 100 żołnierzy
Paczka prowiantu z kontyngentu. Zawiera szwajcarską czekoladę, francuskie wino, amerykańskie papierosy i inne łakocie. Bardzo poprawia morale.

Materiały budowlane (2 000 rubli) - jedno na sektor
Cement, cegły, stalowe płyty i pręty, worki z piaskiem. Wszystko co jest potrzebne, żeby zrobić profesjonalny posterunek czy blokadę na sektorze.

Skrzynka amunicji (5 000 rubli) - jedno na 100 żołnierzy
Amunicja półpłaszczowa, pełnopłaszczowa, odłamkowa, wybuchowa, zapalająca, znacznikowa, wybuchowa i smugowa. Pełen zestaw wszelkich kalibrów do zadań specjalnych.

Frakcyjne:

Powinność
Łowcy (8 000 rubli, 3 ulepszenia pancerza i 3 ulepszenia broni) – 5 ludzi
Myśliwi, którzy przeszli na stronę Powinności i odbyli dodatkowe szkolenie. Świetnie radzą sobie, tak w walce z mutantami, jak i z innymi stalkerami.

Czyste Niebo
Przewodnicy (6 000 rubli, 1 ulepszenie broni i 1 ulepszenia pancerza) – 2 ludzi
Zespół przewodnik-strzelec. Przez niegościnne warunki Bagien opracowali system tras o optymalnych warunkach przemarszu osobny dla każdego z typu jednostek. Żołnierze idą szybciej, bezpieczniej, dalej i przy stałych punktach ochronnych na wypadek emisji.

Monolit
Kapłan (12 000 rubli, 3 ulepszenia pancerza i 1 ulepszenie broni) – 1 żołnierz
Wyznawcy Monolitu ustanowili sobie kapłanów będących jednocześnie dowódcami. Są bardzo szanowani ale i strasznie niebezpieczni. Pod ich przewodnictwem żołnierze Monolitu idą do boju w szaleńczym zapale.

Bandyci
Renegaci (500 rubli, 1 ulepszenie broni i 1 ulepszenie pancerza) – 8 ludzi
Kiedy tylko Renegaci zostali wyrzuceni z Bagien przez Czyste Niebo postanowili się sprzymierzyć z Bandytami z Doliny Mroku. Ich walki były typowo partyzanckie, czasem trochę bardziej zaczepne. Beznadziejnie uzbrojeni i w kurtkach ortalionowych lub płaszczach bo „promieniowanie i kule im nie straszne”. Typowe mięso armatnie, nawet nie znają za dobrze realiów Zony.

Najemnicy
Skorpiony (3 000 rubli co turę lub 12 000 rubli i 8 ulepszeń broni, 5 ulepszeń pancerza) – 6 ludzi
Na scenie pojawił się nowy gracz. Biznesmeni wreszcie się dogadali i Najemnicy mają wspólnych szefów, na dodatek dostali uzupełnienia w postaci morderczych oddziałów. Niestety, są oni weteranami walk gdzie, mimo wszystko jako prywatna armia z ramienia prywatnej osoby, nadal współpracowali z US Army przez co w Zonie są niemal bezradni na terenach z dużą liczbą anomalii i mutantów.

Naukowcy
Docent (8 000 rubli i 5 ulepszeń pancerza) – 1 człowiek
Jest to naukowiec dobrze znający warunki Zony. Poprzez prowadzenie badań nad truchłami mutantów lub oddziaływaniem anomalii jest w stanie opracować szczegółowe dane i dostać z tego względu dotacje lub inne środki na rzecz przebywających w Zonie Naukowców. Jednak nie jest żołnierzem i nawet najmniejsze niebezpieczeństwo jest w stanie momentalnie go zabić.

Samotnicy
Czarnobylcy (15 000 rubli, 7 ulepszenia broni i 5 ulepszeń pancerza) – 5 ludzi
Nieliczni stalkerzy, którzy dotarli do Prypeci a nawet i pod samo CzAES. Zaprawieni w bojach i znający Zonę na wylot. Dodatkowo mogą korzystać z każdego dostępnego wyposażenia i radzić sobie w każdych warunkach. Częściowo odporni na promieniowanie psioniczne.

Wojsko
Specnaz (15 000 rubli, 7 ulepszeń broni, 7 ulepszeń pancerza, 1 wyspecjalizowany pancerz i 1 wyspecjalizowana broń) – 7 ludzi
Doskonali żołnierze, rosyjski Specnaz wkracza na ukraińską ziemię by zrobić w Zonie porządek. Weterani wielu frontów potrafiący dostosować się do każdej sytuacji i korzystać z szerokiego wachlarza uzbrojenia oraz taktyk. Jednakże słaba znajomość Zony może pogorszyć ich wartość bojową na terenach ogarniętych większą ilością anomalii. Posiadają szeroki zakres uzbrojenia.

Wolność
Strażnicy Wolności (12 000 rubli, 7 ulepszeń pancerza, 3 ulepszenia broni) – 5 ludzi
Po odbywaniu przymusowego turnusu na Barierze i odpychaniu gonów mutantów oraz araków Monolitu i zombie żołnierze się wprawili w walkach. Doskonale radzą sobie z ochroną terenów lecz nieprzyzwyczajeni do ofensywy mogą się gubić we własnych działaniach podczas szturmów.

Koalicja Wysypiska

Opór
Partyzanci (3 000 rubli) – 3 ludzi
Jednostki przeszkolone w walkach typowo partyzanckich, ciągłe spory z armią rządową odpowiednio ich przygotował do walk na tyłach wroga. Luźna taktyka pozwala dostosować się do doktryn innych frakcji i wykorzystać je przeciwko nim.

Wyzwoliciele
Oddział uderzeniowy (5 000 rubli i jedno ulepszenie broni) – 6 ludzi
Typowe oddziały szturmowe, zawsze na pierwszej linii. Biorą na siebie główny ogień dając innym czas na wykorzystać swoich zalet i odwet na wrogu.

Grupa Biesa
Czarty (4 000 rubli) – 4 ludzi
Mobilna jednostka przeznaczona do oskrzydlania wroga i nękania go ciągłymi atakami z różnych stron.


Dziel i rządź!

Duża Ziemia drży w posadach. Czyżby Zona miała się wylać na ulice okolicznych miast? A może zwaśnione frakcje się dogadają i zduszą Zonę w zarodku?
Sam zdecyduj, jak Zona będzie wyglądać!

Avatar Modziaczek
Przyjmuję sojusz od każdego kto się zgłosi xDDDDDDDDDDDDDDD

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Rozpoczęły się pierwsze walki.
- Naukowcy zdradziecko zaatakowali Najemników.
- Nikt nie odpowiedział an wezwanie Bandytów.

Wolność

Wojna:
- Powinność

Powinność

Wojna:
- Wolność

Naukowcy

Wojna:
- Najemnicy

Najemnicy

Wojna:
- Naukowcy

TURA IV

Avatar Modziaczek
Proponuję sojusz najemnikom!!!

Avatar Vader0PL
Zaproponować Micharlosowi, Naukowcom i Czystemu Niebu.

Do każdej frakcji, oprócz K.Wysypiska- proponuję wspólny atak na K.Wysypiska.
Powód- Jest to frakcja zagrażająca innym. Ma wystarczające środki, by nas każdego atakować po kolei, a następnie zagarnąć Zonę dla siebie.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Żadna z frakcji nie odpowiedziała.
- Wojsko zdradziecko zaatakowało Koalicję Wysypiska, tracą szacunek wolnych stalkerów.
- Wszelkie sojusze zawiązane z Wolnością będą traktowane jako akt agresji skierowany na Koalicję Wysypiska i odpowiedzialne za to frakcje będą musiały ponieść konsekwencje.

Wolność

Wojna:
- Powinność

Powinność

Wojna:
- Wolność

Naukowcy

Wojna:
- Najemnicy

Najemnicy

Wojna:
- Naukowcy

Wojsko

Wojna:
- Koalicja Wysypiska

Koalicja Wysypiska

Wojna:
- Wojsko

TURA V

Avatar Vader0PL
Wysłać każdemu z dowódców K.Wysypiska dickbutta na kartce papieru, by nie zauważyli ataku na ich tereny.
(Jeżeli to zawiedzie, to ci Dante zrobię emisje w pokoju ;-;).

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Przez swój zdradziecki atak, agresywną ekspansję i wzmożone zapędy terytorialne wolni stalkerzy utracili wszelki szacunek do Wolności.
- Koalicja Wysypiska poszukuje sojuszników do zwalczenia Wolności oferując pokaźne nagrody.
- Najemnicy są zainteresowani podpisaniem rozejmu z Naukowcami.
- Koalicja Wysypiska oferuje rozejm Wojsku.
- UNFOR prosi wszystkie frakcje o pomoc oferując w zamian sowite nagrody.
- Zbieracze po raz pierwszy wystąpili publicznie i potępili działania Wolności.

Wolność

Wojna:
- Powinność
- Koalicja Wysypiska

Powinność

Wojna:
- Wolność

Naukowcy

Wojna:
- Najemnicy

Najemnicy

Wojna:
- Naukowcy

Wojsko

Wojna:
- Koalicja Wysypiska

Koalicja Wysypiska

Wojna:
- Wojsko
- Wolność

TURA VII

Avatar Modziaczek
Ja mogę sojusz z Koalicją! Pie**olę Centrum bo i tak widzę, że nie rozumiesz o co mi chodzi, a Koalicja coś potrafi.

Avatar Vader0PL
Modziaczek, co powiesz na taki układ:
Ja będę cię przerzucał do Centrum i na Wschód, a nawet na Jupiter. (Na zawsze).

W zamian ty dasz mi 5 tyś. Kotów + 30 tyś rubli.

Avatar Vader0PL
Przypominamy innym frakcjom krwawy bój o Bar, który zakończył się klęską Powinności.

Czy frakcje chcą wplątywać się w kolejne wojny z Wolnością, tylko po to, by dostać "pokaźną nagrodę" od K. Wysypiska, która może się okazać nożem w plecy?

Otwarcie proponuję Najemnikom, Czystemu Niebu, Naukowcom i Najemnikom sojusz, albo pakt o nieagresji.


Do UNFORU:
Co macie do zaoferowania i jakie są cele misji?

Avatar Modziaczek
Vader0PL pisze:
Modziaczek, co powiesz na taki układ:
Ja będę cię przerzucał do Centrum i na Wschód, a nawet na Jupiter. (Na zawsze).

W zamian ty dasz mi 5 tyś. Kotów + 30 tyś rubli.

Mogę ci dać 3 tysiące kotów, bo i tak mnie zdradzisz.

Avatar Vader0PL
3 tyś Kotów i ruble.

Avatar Modziaczek
Vader0PL pisze:
3 tyś Kotów i ruble.

Ale nigdy mnie nie zdradzisz!!!!!!!!

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Dark_Dante
Właściciel: Dark_Dante
Grupa posiada 6915 postów, 39 tematów i 21 członków

Opcje grupy [PBF] Total ...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie [PBF] Total War: S.T.A.L.K.E.R. - Ziemia to za mał