Magazyny Wojskowe

Avatar Dark_Dante
WłaścicielWolność - L14, lokacja startowa

Avatar Dark_Dante
Właściciel
TURA I

Avatar Vader0PL
Wolność
Wojna
Niech 6 z naszych ruszy na sektor K14 go przejmie.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Obszar został zajęty bez przeszkód.TURA II

Avatar Vader0PL
Wolność
Wojna
Nie można zamalować tego całego?
Niech 8 kotów przejmie kolejno sektory:
K13, K15, N13, N14, N15, L13, L15.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Wszystkie obszary zajęte.TURA III

Avatar Vader0PL
Wolność
Wojsko
Zająć M13, M14, M15,
Patrolować obszar na planie prostokąta, oto jego kąty:
I11, S11, I15, S15

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Tereny zajęte.
- Patrole wykonywane prawidłowo.
- Patrole zrobiły dokładne mapy "gorących plam" w okolicy swoich tras.TURA III

Avatar Vader0PL
Wolność
Wojsko
Zająć bezpieczne regiony, żołnierze mają tutaj dowolność.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Zajęto nowe obszary.
- Dwóch kotów zginęło podczas próby spenetrowania nieprzyłączonych obszarów.TURA V

Avatar Vader0PL
Wolność
Fundusze
Rekrutuję 2x Białe Zbroje
(łącznie 1020 rubli).

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Jednostki są gotowe.
- Korzystając z twoich nadwyrężonych dróg patroli grupa bandytów ukradła ci 200 rubli i uciekła gdzieś wgłąb rejonów.

TURA VI

Avatar Vader0PL
Wolność
Strategia
Patrolować nasze tereny, co najmniej raz na 3 dni.
Przejąć O15, H15, I15, J15.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Sektory zajęte poprawnie.
- Stalkerzy z Bariery proszą o natychmiastowe wsparcie w związku z falą mutantów prącą z Czerwonego Lasu.TURA VII

Avatar Vader0PL
Wolność
Strategia
Udzielamy jej natychmiast, trzy Białe Zbroje i dwóch Kotów.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Dwójka kotów oraz jeden z Białych Zbroi zginęli w trakcie odpierania fali mutantów.
- Stalkerzy dziękują za okazaną pomoc.
- Przy życiu pozostało tylko trzech doświadczonych stalkerów, wszyscy ranni, proszą o pomoc.

TURA VIII

Avatar Vader0PL
Wolność
Taktyka
Udzielić jej.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Szybko uporano się z ranami, stalkerzy dziękują za okazaną pomoc.

TURA IX

Avatar Vader0PL
Wolność
Taktyka
Za 2040 inwestuje w 4x Białe Zbroje.

Wojna
Białe Zbroje mają zająć pas od M8, DO M12.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Tereny zajęte.
- Oddziały gotowe.
- Na J7 stacjonuje kilku stalkerów.
- W pobliżu kręci się stado dzików.TURA X

Avatar Vader0PL
Wolność
Taktyka

Zając I8, J8, K8, L8.
Wysłać na to 5 Białych Zbroi, niech będą ostrożni.
Polowanie na dziki, Koci (reszta) i 3 Białe Zbroje mają zostawić dla nich pułapkę z granatami, a sami mają się zaczaić i resztę zastrzelić.

Wysłać trzy Białe Zbroje na J7, niech zachowają się pokojowo i porozmawiają ze stalkerami.
Zaproponować im połączenie sił z naszymi.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Tereny zajęte, brak strat.
- Stalkerzy powitali was przyjaźnie lecz nieufnie, odmówili współpracy.
- Podczas obławy zginął jeden kot, teren został oczyszczony.
- Wyleczeni stalkerzy z Bariery zaoferowali przyłączenie się lecz za wymóg postawili ciągłą ochronę Bariery.TURA XI

Avatar Vader0PL
Wolność
Taktyka

Zająć:
I9, I10, I11, I12, I13, I14.
Na to idą 4 Szturmowcy.
Tereny wewnątrz naszego (np. K10, J13) zbadać i zająć.
Idzie na to 8 Szturmowców.

Zachować ostrożność!

Dyplomacja
Spytać się stalkerów na J7, czy jest coś, za co możemy ich lekko przekonać do nas.

Zgadzamy się ochraniać barierę, wysyłamy tam jak na razie 3 Szturmowców.

2x Grupa Wypadowa (Łącznie 10 żołnierzy), opłacić ich i wysłać na ochronę bariery.
Będziemy im płacić co turę.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- "Gorące plamy" na I14 uniemożliwiły skuteczne przejęcie terenów.
- Szturmowcy są zmęczeni po zajęciu zbyt wielu terenów na raz.
- Przyłączono K13, L9, L10, L11, L12.
- Na J10 odkryto stare pole minowe.
- Stalkerzy proszą o usunięcie pijawek ze starego miasteczka oficerskiego.
- Oddziały dotarły do Bariery, trzech doświadczonych stalkerów dołączyło do twoich szeregów.
- Grupa wypadowa ruszyła ich śladem.TURA XII

Avatar Vader0PL
Wolność
Taktyka
Zgadzamy się, niech podadzą sektory.
Ostrzegamy jednak, że może dość do ostrzału z artylerii.

Niech Szturmowcy zajmą resztę terenów według starego rozkazu.
Oprócz I14 i J10.

Niech inni Szturmowcy (5 osób) przejmie 15 (od A do G).

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Mówią o D7 i B8.
- Zajęli J11, J12, J13, J14, K12 i K9.
- Nie zajęli C15 z powodu anomalii termicznych i F15 z powodu anomalii grawitacyjnych.TURA XIII

Avatar Vader0PL
Wolność
Taktyka
Opłacamy najemników, znowu.

Za 1000 bierzemy koty (Łącznie 40 ludzi).

2x Ostrzał baterii artyleryjskiej (750 rubli, jedna salwa na wybrany sektor)
Niech ostrzelają sektory D7 i B8.
Po ostrzale wszystkie Koty mają ruszyć tam i zająć te tereny.
Mają pozwolenie na dodatkowe zajęcie większości Starego Miasteczka Oficerskiego, o ile nie ma tam innych stalkerów.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Oddziały opłacone.
- Koty gotowe.
- D7 i B8 zostały zrównane z ziemią.
- Sektory zajęte.
- Po pijawkach nie ma śladu.TURA XIV

Avatar Vader0PL
Wolność
Sprawy dyplomatyczne
Poinformować stalkerów, że problem z Pijawkami został rozwiązany.

Wojsko
Opłacić najemników.

Za 2500 rubli tworzę kolejne oddziały Kotów.
Łącznie 100 nowych Kotów.
Zająć tereny:
(Zaznaczone czerwonymi kreskami):Są to łącznie 102 tereny.
Po pierwsze: Niech doświadczeni powiedzą Kotów, jak sobie radzić z tymi anomaliami i niebezpieczeństwami.
Po drugie: 143 Koty mają za zadanie przejąć te obszary. (71 par Kotów).
Każda para ma zająć co najmniej po jednym polu, a niebezpieczniejsze tereny mają robić po dwudziestu.
Zabezpieczać tereny z anomaliami.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Dołączyło do ciebie czterech doświadczonych stalkerów.
- Oddziały opłacone.
- Oddziały gotowe.
- Na D9 odnaleziono groby stalkerów, teren nei został zajęty.
- Na E12 znaleziono kilku stalkerów.
- Na F15 zginęło dwóch kotów i jeden doświadczony, inni nie chcieli się zbliżać, teren nie został zabezpieczony.
- Na O8 odnaleziono stare pole minowe.
- Na P9 odkryto anomalie chemiczne.
- Na R9 odnaleziono kilka zombie.
- Na R12 odkryto jamę kontrolera, dwóch kotów zaginęło.
- Podczas zajmowania I14 zginął kot w "gorących plamach".
- Podczas rozminowywania J10 zginęło dwóch kotów.
- Podczas przyłączania zginęło dwóch kotów na C15.TURA XV

Avatar Vader0PL
Wolność
Fundusze
Opłacam najemników.
Tworzę oddział Szturmowców Zwiadowczych ( (750 rubli, dwa ulepszenia broni) 5 ludzi)
Za 1000 rubli kupuję Kotów (40 kolejnych ^^)

Ruch Wojsk
110 Kotów
2 Doświadczeni
9 Szturmowców.
2 Szturmowców Zwiadowców.
To są wojska, które mają ruszyć w kierunku Baru.
Niech będą ostrożni.

Wojna
Niech pozostali Koci zajmą całą linię 7 i 6, mają ku pomocy Jednego Szturmowce Zwiadowcę i 5 Szturmowców. Nie mają przejmować terenów, na którym są inni stalkerzy, anomalie, czy poważne mutanty.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Najemnicy opłaceni.
- Zakupione oddziały są gotowe.
- Dzięki zabezpieczonym terenom oraz ich znajomości oddziały przeszły do A4 Baru.
- Dzięki bardziej zaznajomionym oddziałom koty nie poniosły strat i tereny zostały zajęte.
- Na E6 pojawiła się grupa najemników pod wodzą Wieprza, oferują sprzedaż wyposażenia.
- Na Barierę dotarł niejaki Czapa, oferuję przejęcia dowodzenia nad okolicznymi oddziałami i umocnienie bronionych pozycji.TURA XVI

Avatar Vader0PL
Wolność
Dyplomacja
Spytać się Wieprza, jaki to sprzęt.
Pytać się okolicznych stalkerów, czy ktoś zna Czape.

Wojna
Przejąć A, B, C i D. (taktyka taka sama, jak wcześniej).
Na D9 złożyć hołd poległym stalkerom.

Opłacić najemników.
Dyplomacja-2
Jaką popularnością cieszy się Wolność?

Avatar Vader0PL
Jeszcze jedno...
Ruch Wojsk
Niech stworzone przeze mnie oddziały (W barze) ruszą wraz z jednym z doświadczonych do Baru.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Oferuje amunicję, broń, pancerze, medykamenty i wyposażenie bojowe.
- Stalkerzy z C12 znajdą i bardzo cenią Czapę.
- Tereny zajęte.
- Hołd został złożony, morale nieco wzrosło.
- Twoi żołnierze pod wodzą doświadczonych od razu zajęli inne tereny lecz odmówili przejścia za Barierę.
- Na G4 odkryli obóz stalkerów.
- Na L4 przy zestrzelonym śmigłowcu odkryli spore pola anomalii grawitacyjnych.
- Najemnicy opłaceni.
- Wielu stalkerów chwali twoje postępowanie i pomoc innym lecz niepokoją ich twoje zapędy terytorialne.
- 40 szturmowców od razu przeszło na A4 Baru.TURA XVII

Avatar Vader0PL
Wolność
Dyplomacja
Ogłosić wszem i wobec, że Wolność zamierza walczyć o pokój, a ich żołnierze będą dbać o stalkerów i o barierę i pozbywać się mutantów.
Jako dowód czystych zamiarów pozwalamy innych stalkerom swobodnie poruszać się po naszych terenach.

Opłacić najemników.

Do G4 niech pójdą dwaj Szturmowcy, niech pokojowo porozmawiają ze stalkerami i niech się spytają, czy mogą w jakiś sposób pomóc.

Ruch Wojsk
Niech 20 Kotów ruszy na barierę, mają od teraz tam stacjonować... pod dowództwem Czapy. (Tajne- w razie jego zdrady wobec Wolności nasi mają wrócić do swoich).

Fundusze
Przemyślimy oferty najemników.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Stalkerzy radośnie przyjęli wieść o wolnych podróżach przez twoje terytorium.
- Najemnicy opłaceni.
- Stalkerzy nie potrzebują pomocy a twoich ludzi ugościli przyjaźnie.
- Czapa ucieszył się z twojej decyzji i od razu zaczął ulepszać fortyfikacje na Barierze.
- Zbliża się emisja.

TURA XVIII

Avatar Vader0PL
Wolność
Taktyka
Schronić się przed emisją.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Dzięki dobrej znajomości terenów wszyscy przetrwali emisję.
- Najemnicy pobrali swój żołd.
- Emisja się skończyła.

TURA XIX

Avatar Vader0PL
Wolność
Taktyka
Opłacić najemników, wrócić do patroli.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Linie patrolowe powróciły.
- Najemnicy opłaceni.
- Czapa prosi o dofinansowanie w celu rozbudowy umocnień na Barierze.

TURA XX

Avatar Vader0PL
Wolność
Finanse
2000 rubli ma zostać dostarczone czapie
Mają ruszyć cztery różne przesyłki po 500 rubli w każdej.
Szturmowcy na tym obszarze mają pilnować paczek.

Opłacić najemników.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Pieniądze dotarły bez problemu, Czapa zaczął przygotowywać umocnienia.
- Czapa zaproponował stworzenie oddziału składającego się jednie z okresowo zatrudnianych stalkerów, którzy w zamian za mały żołd sami będą osłaniać Barierę.
- Najemnicy opłaceni.

TURA XXI

Avatar Vader0PL
Wolność
Zgadzamy się, będziemy opłacać ten specjalny oddział.
Opłacić najemników

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Na Barierę zmierza wielu stalkerów chcąc się zaciągnąć i utrzymać Magazyny oraz resztę Zony w bezpieczeństwie.
- Najemnicy opłaceni.

TURA XXII

Avatar Vader0PL
Wolność
Taktyka
Liczba, doświadczenie, sprzęt?

Opłacić najemników.

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- W większości zgłosili się doświadczeni i kilku weteranów.
- Najemnicy opłaceni.

TURA XXIII

Avatar Vader0PL
Wolność
Opłacić najemników.
Przyjąć stalkerów w nasze progi.

51 tysięcy rubli na Szturmowców.
Łącznie 400 Szturmowców.
Nie zapomnij tego dodać :D

Avatar Dark_Dante
Właściciel
- Najemnicy opłaceni.
- Oddziały zostały utworzone, Bariera znajduje się pod kontrolą stalkerów.
- Szturmowcy gotowi.TURA XXIV

Avatar Vader0PL
Wolność
Opłacić najemników.

Niech 200 Szturmowców się przygotuje, może się okazać, że idą do Czerwonego Lasu.

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Dark_Dante
Właściciel: Dark_Dante
Grupa posiada 6915 postów, 39 tematów i 21 członków

Opcje grupy [PBF] Total ...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie [PBF] Total War: S.T.A.L.K.E.R. - Ziemia to za mał