REGULAMIN

Avatar Dark_Dante
Właściciel
Zasady grupy:
1. Zabrania się kokszenia
2. Właściciel lub Moderator może usunąć użytkownika z grupy bez podawania przyczyny
Zasady grupy:
3. Poruszać można się jedynie w obrębie tematów
4. Zakaz tworzenie nowych tematów
5. Reklamowanie innych grup bez zgody Właściciela jest zakazane
6. Stosować się do zasad ortografii i interpunkcji języka polskiego
7. Stosować się do „Netykiety”
8. Przestrzegać obowiązującego prawa autorskiego
9. Nie wolno publikować niczego co by i naruszało Polskie lub międzynarodowe Prawo
10. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez członków grupy treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc w świecie rzeczywistym.
11. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez członków grupy treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwych, będących pomówieniami czy też celowo obraźliwych dla wywołania kłótni (tzw. trolling).
12. Niedopuszczalne są sytuacje, w których członek grupy umyślnie stara się działać przeciw istnieniu czy poprawnemu działaniu Grupy
13. Niedopuszczalne jest działanie przeciw innym Członkom Grupy z motywem trollingu, manipulacji lub wyrządzenia szkody fizycznej lub psychicznej
14. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z przestrzegania go
15. Należy się szanować nawzajem, każdy ma prawo do własnego zdania
16. Zasady mogą zostać uzupełniane w trakcie gry wzorem kodeksu Alcatraz

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar Dark_Dante
Właściciel: Dark_Dante
Grupa posiada 6915 postów, 39 tematów i 21 członków

Opcje grupy [PBF] Total ...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie [PBF] Total War: S.T.A.L.K.E.R. - Ziemia to za mał