KONSTYTUCJA 3 LUTEGO (REGULAMIN)

Avatar ZawiszaMikolow
Właściciel
TRZECIOLUTOWY ZAPIS KONSTYTUCYJNY

1. Wspaniałością tej grupy cecha jest znakoma, wżdy każda istota niczym hospodę własną traktował być winien w jej niezmierzonej ciekawości
2. Dzierżon władzy przywilej przez nieskończony w swej wspaniałości administracyjny przywódca (jest). Kooperacyjną asystę prowadzą wraz zeń dwaj książęta niczym lwy pruskie pilnujące by władz był wykonan. Trójca ich sakrum idealne tworzy
3. Drogą debatnią rozwiązan będzie spraw wspólnego dobra drogę głososkładu poprzez. Głos i potęga wykonańcza i decydująca w woli władców wciąż się jednak pokłada niczym kanarek w przytulnej klatce.
4. Wypowiedzenia wola ludowa, nieograniczna będąca w rękach podwładzy. Obraza celowa jest oficjalną uwłoką majestatu i czynnością pożądaną jest w kontekście negacji. Uwagi jakiejkolwiek maści tyczące swym orędziem i głosem władzę nadwyższą udostępnion są drogą wyłączną cenzury.
5.Upomnień druhowski jest odznaką złamania Konstytucji w stopniu mniejszym lub znikomszym od wyższego, tenże nieniższy karan będzie czynnością zwaną ban poprzez drogę wspólnej negocjacji niemedicyjnej temat na wręczenia tegoż właśnie (bana).
6. Hańbą się ten okrywa który swą aktywnością odjemną i niższą od standardu odznacza i dlań karą będzie uczuć niższości nadeń wyższymi swą powinnością działań
7. Jakiekolwiek formy krytyki wobec spełniania działań forumiennych i zadań powierznych zgłosić można drogą prywatnej korespondencji w kierunku ciała administracyjnego aczkolwiek zabronion bynajmniej nie jest też głos krytyki na forum ogólnym, tenże jednak winien być czyniony z powinnością osoby kulturalnej.
8. Dogrupne przyjęcie zależnością się kieruje odeń:
*punktów ilości doświadczenia
*rozpoznawalności wysokiej w formie innej od listownej gończej
*otrzymania reprymendy od jednego z grupy członków przyjętych
*ostatecznej decyzji trójcy idealnych

(Twórca przykazań: ZawiszaMikolow, autor tekstu konstytucji: enalion)

A dla osobników nie pojmujących piękna i znaczenia straropolszczyzny, mamy wersję uproszczoną do języka pospolitego:

KONSTYTUCJA 3 LUTEGO
1. Grupa ta jest najlepsza, najciekawsza i każdy ma obowiązek traktować tą grupę jak swój drugi dom i dbać o jej rozwój.
2. Władzę w grupie dzierży najważniejszy we wszechświecie właściciel grupy który władzę dostał od Boga, a asystuje mu dwóch wybranych przez lud moderatorów. Razem tworzą oni świętą trójcę.
3. Decyzje w grupie są podejmowane poprzez wspólną debatę, ale ostateczne decyzje należą do świętej trójcy.
4. Każdy ma prawo się wypowiadać, a wzajemne obrażanie się jest niepożądane, chyba że z podtekstem humorystycznym. Żarty i uwagi wobec świętej trójcy (w kontekście ich funkcji) są dozwolone tylko poprzez cenzurę.
5. Ban następuje w przypadku bardzo ostrego naruszenia konstytucji oraz zasad wzajemnego współżycia i jest wynikiem wspólnej decyzji świętej trójcy. Mniejsze wykroczenia karane przyjacielskim upomnieniem.
6. Aktywność jest mile widziana przez trójcę, a jej brak jest źródłem hańby.
7. Wszystkie zastrzeżenia do działania grupy mogą być zgłaszane przez prywatną wiadomość lub na forum grupy, ale tylko w kulturalny sposób.
8. Przyjęcie do grupy zależy od: ilości punktów doświadczenia, popularności i rozpoznawalności na portalu, aktywności na stronie, rekomendacji któregoś z członków oraz ostatecznego zaakceptowania przez członka trójcy.

Avatar darcus
Pierwsza poprawka do Konstytucji 3 Lutego, ustanowiona 10 marca 2016 roku, prawomocna na mocy referendum przeprowadzonego w dniach 04-07 marca 2016 roku: Jeżeli osobnik (zwany dalej "wichrzycielem"), uprzednio przyjęty do grupy Forum Dyskusyjne (zwanej dalej "grupą"), przejawia zachowania umniejszające jej poziomowi intelektualnemu, uwłaczające godności pozostałych członków, bądź w inny sposób łamiące niepisane zasady dobrych obyczajów, właściciel oraz moderatorzy grupy (zwani dalej "trójcą"), na wniosek własny, bądź pozostałych członków, są zobowiązani zorganizować w przeznaczonym do tego celu temacie referendum dotyczące usunięcia wichrzyciela z listy członków grupy. Wynik takowego referendum jest wiążący i prawomocny z chwilą zakończenia głosowania, a trójca jest zobowiązana podporządkować się wyrażonej poprzez referendum woli członków grupy.

Avatar ZawiszaMikolow
Właściciel
Druga poprawka do Konstytucji 3 Lutego, ustanowiona 16 sierpnia 2016 roku, prawomocna na mocy głosowania sejmikowego przeprowadzonego w pierwszych dniach serpnia 2016 roku:
W przypadku chęci odwołania moderatora możliwe jest referendum za pozbawieniem go funkcji, lub od razu za wyrzuceniem go z grupy. W przypadku moda do pozytywnego rozpatrzenia wyniku głosowania potrzebne jest 70% (zwykłych) głosujących lub większość wewnątrz sejmiku.

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar ZawiszaMikolow
Właściciel: ZawiszaMikolow
Grupa posiada 13195 postów, 320 tematów i 39 członków

Opcje grupy Forum dyskus...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Forum dyskusyjne - czyli miejsce rozmów luźnych i