język doksorokijski

Avatar introman
Alfabet:

W języku doksorokijskim używany jest alfabet łaciński bez znaków specjalnych oraz liter "q" i "x":
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, w, y, zWymowa:

Generalnie, słowa czyta się dokładnie tak, jak się je pisze. Żadnych liter w czytaniu się nie pomija ani nie przekształca. Od tej zasady są jednak dwa wyjątki:
* "v" zawsze czyta się jak "f"
* Wymawiając samogłoskę "e" w pozycji nieakcentowanej, należy zrobić szeroki uśmiech, zakrywając przy tym dolne zęby wargami. Tak wymawiane "e" brzmi trochę jak "i" lub "y".
W połączeniach samogłosek typu "aa", "ee", "ii", "oo", "uu", każdą samogłoskę wymawia się oddzielnieAkcentowanie:

W każdym doksorokijskim wyrazie, akcent pada na drugą sylabę (np. jekrobu - granica, pryuhudis - witam, autoslitje - autostrada, fiabl - koniec).
W niektórych wyrazach występuje podwójny akcent - akcentowana jest zarówno druga sylaba, jak i któraś z sylab końcówki wyrazu. Podwójny akcent występuje zwykle w nazwach krajów (Polessetp - Polska) i języków (doksorokblaoga - j. doksorokijski).Podstawowe zwroty:

ravyyjegu - dzień dobry (o każdej porze dnia)
pryuhudis - witam
taku - cześć (na powitanie)

yn … lub yn hovyjohog … - jestem … lub mam na imię …

hodojupa - uniwersalny zwrot na pożegnanie stosowany zarówno w sytuacjach bardzo formalnych, jak i nieformalnych

Avatar introman
Więcej podstawowych zwrotów:

pasysuag retejuz ynek - miło mi cię/Pana/Panią poznać (zarówno w sytuacjach oficjalnych jak i nieoficjalnych)
Absetp/Abjepy yn? - Z jakiego kraju/miasta jesteś? (zarówno w sytuacjach oficjalnych jak i nieoficjalnych)
yn (nazwa kraju/miasta+us) iztue - jestem z (nazwa kraju/miasta)
Części mowy:


RZECZOWNIK:

Liczbę mnogą rzeczownika tworzy się przez dodanie końcówki -je : blaogaje

W języku doksorokijskim rzeczownik odmienny jest przez 11 przypadków. W każdym przypadku rzeczownik przyjmuje inną końcówkę. Poniżej została zaprezentowana odmiana na przykładzie słowa blaoga (język)

Mianownik: blaoga
Dopełniacz: blaogaus
Celownik: blaogaum
Biernik typu I (kogo? co?): blaogaut
Biernik typu II*: blaogavi
Narzędnik typu I (z pomocą kogo? z pomocą czego?): blaogaug
Narzędnik typu II (z kim? z czym?): blaogaek
Miejscownik: blaogaoj
Ablatyw typu I (od kogo? od czego?): blaogaab
Ablatyw typu II (niż kto? niż co?): blaogaso
Wołacz: blaogaouo

* Biernik typu II wyraża odbieranie czegoś zmysłami, np. widzenie czegoś, słyszenie czegoś, smakowanie czegoś, a także przeczuwanie czegoś

W każdym rzeczowniku w wołaczu występuje podwójny akcent - na drugiej i na przedostatniej sylabie wyrazu: blaogaouo

Odmiana rzeczowników przez przypadki w liczbie mnogiej wygląda dokładnie tak samo jak w liczbie pojedynczej: blaogaje, blaogajeus, blaogajeum, blaogajeut itd.

Rzeczowniki w języku doksorokijskim nie mają rodzaju.
CZASOWNIK:

Bezokoliczniki zawsze kończą się na -juz : retejuz

Część czasowników odmienia się wg tzw. koniugacji męskiej (np. pryuhujuz - witać), inne wg. koniugacji żeńskiej (np. lajuhevujuz - śpiewać), a jeszcze inne wg. koniugacji ogólnej (np. oksovjuz - żyć).

Poniżej zaprezentowano odmianę czasownika we wszystkich trzech koniugacjach:

yn (ja) pryuhudis / lajuhevusis / oksovois
ars (ty) pryuhuhe / lajuhevuse / oksovoje
kut (on/ona/ono) pryuhuyt / lajuhevusyt / oksovot
ynje (my) pryuhuspujy / lajuhevucpujy / oksovojy
arsje (wy) pryuhuhojy / lajuhevucojy / oksovajy
kutje (oni/one) pryuhuotjy / lajuhevuotjy / oksovtyjy

Co ciekawe, istnieją takie czasowniki, które mogą być odmieniane według więcej niż jednej koniugacji - ich znaczenie będzie zmienne w zależności od użytego typu koniugacji (np. czasownik pryujujuz odmieniony wg koniugacji męskiej oznacza "witać", a wg odmieniony wg koniugacji żeńskiej, będzie oznaczał "ugaszczać").
PRZYMIOTNIK:

Doksorokijskie przymiotniki zawsze mają końcówkę -aj, np. poleaj - polski

Aby utworzyć liczbę mnogą przymiotnika, należy przed końcówką - aj wstawić -jy-, np. poljyaj - polskie

Przymiotniki nie są odmienne ani przez przypadki, ani przez rodzaje.

Wszystkie przymiotniki podlegają stopniowaniu:
stopień równy: pasysuaj
stopień wyższy: pasysuiaj
stopień najwyższy: pasysuajaj

Avatar introman
Części mowy c.d.

PRZYSŁÓWEK:

Doksorokijskie przysłówki zawsze mają końcówkę -ag, np. hodojupaag - zdrowo

Przysłówki nie są odmienne ani przez przypadki, ani przez liczby, ani przez rodzaje.

Wszystkie przysłówki podlegają stopniowaniu:
stopień równy: hodojupaag
stopień wyższy: hodojupanag
stopień najwyższy: hodojupaagagLICZEBNIK:

Liczebniki główne:

aso - 1
vico - 2
zygo - 3
jusfo - 4
fabzo - 5
cyaso - 6
byzucu - 7
zyfavyt - 8
aapve - 9
vitujmey - 10

vitujmey-asoeg - 11
vitujmey-vicoeg - 12
vitujmey-zygoeg - 13

vicovitujmey - 20
vicovitujmey-asoeg - 21
vicovitujmey-vicoeg - 22

zygovitujmey - 30

(Generalnie, zasada tworzenie liczb od 20 do 99 jest następująca:
* aby utworzyć cyfrę dziesiątek, należy liczbę dziesiątek postawić bezpośrednio przed słowem "vitujmey", np. jusfovitujmey - 40; aapvevitujmey - 90
* aby utworzyć cyfrę jedności, należy po dziesiątkach dać cyfrę jedności, oddzielając ją uprzednio od dziesiątek za pomocą pauzy. Ponadto, do liczby jedności należy zawsze dodać końcówkę "eg", np. jusfovitujmey-asoeg - 41; cyasovitujmey-aapveeg - 69)


tynjy - 100

tynjy aso - 101
tynjy vico - 102
tynjy vitujemy - 110
tynjy vicovitujmey-vicoeg - 122
tynjy cyasovitujmey-aapveeg - 169

vicotynjyje - 200
vicotynjyje vico - 201
vicotynjyje vicovitujmey-vicoeg - 222

cyasotynjyje vicovitujmey-aapveeg - 629
Liczebniki porządkowe:

Aby utworzyć liczebnik porządkowy, należy po ostatnim członie liczebnika głównego postawić myślnik, a po nim końcówkę -aj, np. vico-aj - drugi, byzucu-aj - siódmy, vitujmey-zygoeg-aj - trzynasty, vicotynjyje vicovitujmey-vicoeg-aj - dwieście dwudziesty drugi.

W języku doksorokijskim istnieją nawet przysłówki powstałe od liczebników. Tworzy się je w zasadzie identycznie jak liczebniki porządkowe, ale zamiast końcówki -aj, wstawia się końcówkę -ag, np. vico-ag.

Zarówno słowo vico-aj, jak i vico-ag można przetłumaczyć na język polski jako "drugi/druga/drugie/drudzy".

Avatar introman
SŁOWNIK (AKTUALIZOWANY NA BIEŻĄCO)

A
autostrada – autoslitje

C
cześć – taku (na powitanie), hodojupa (na pożegnanie)

D
do widzenia – hodojupa
droga – slitje (droga główna)
dzień dobry – ravyyjegu (formalne)

G
gościć – pryuhujuz [ż]
granica – jekrobu

J
ja - yn
język – blaoga

K
kraj – ssetp
koniec – fiabl

M
miejsce - jepy
mieszkaniec - iztue
my - ynje

P
państwo – ssetp
przyjemnie – pasysuag
przyjemny - pasysuaj

S
samochód – auto

Ś
śpiewać – lajuhevujuz [ż]

U
ugaszczać – pryuhujuz [ż]

W
witać – pryuhujuz [m]; witam – pryuhudis
wy - arsje

Z
zdrowie – hodojupa
zdrowo – hodojupaag
zdrowy – hodojupaaj

Ż
żyć - oksovjuz [o]Wykaz skrótów użytych w słowniku:
[m] - czasownik należy odmieniać wg koniugacji męskiej
[o] - czasownik należy odmieniać wg koniugacji ogólnej
[ż] - czasownik należy odmieniać wg koniugacji żeńskiej

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku