Wiadomości [SEZON III]

Avatar MemicznyJanusz
Właściciel
Wszystkie wydarzenia i tym podobne mające wpływ na rozgrywkę.

Avatar MemicznyJanusz
Właściciel
5 kwietnia 1989

Koniec obrad Okrągłego Stołu!
Przedstawiciele, liderzy i obserwatorzy kościelni biorący udział w obradach Okrągłego Stołu ogłosili dzisiaj zakończenie rozmów oraz przedstawili wszystkie postanowienia, poniżej zamieszczamy pełną ich listę:
-utworzenie Senatu z liczbą 100 senatorów
-wybory do Sejmu
-utworzenie urzędu Prezydenta RP, wybieranego w wolnych wyborach na 5-letnią kadencję;
-zwiększenie roli Sejmu jako naczelnego organu państwa, likwidacja Rady Państwa
-zmiana prawa o stowarzyszeniach, która umożliwiła rejestrację NSZZ „Solidarność”, NSZZ RI „Solidarność”, NZS;
-większe kompetencje Trybunału Konstytucyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich
-dostęp opozycji do mediów (np. raz w tygodniu półgodzinna audycja w TVP, reaktywowanie „Tygodnika Solidarność”, powstanie dziennika opozycyjnego - Gazety Wyborczej);
-przyjęcie „Stanowiska w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych”
-Tymczasowe przejęcie władzy z rąk Rady Państwa przez 5-osobową Tymczasową Radę Narodową (2 przedstawicieli opozycji, 2 z PZPR i 1 przedstawiciel związków wyznaniowych w Polsce)
-Jak najszybsze odesłanie sił radzieckich stacjonujących na terenie Polski do ZSRR
Zdjęcie użytkownika MemicznyJanusz w temacie Wiadomości [SEZON III]

Niepokoje w radzieckich garnizonach na terenie Polski
Po podaniu do publicznej wiadomości informacji o wynikach Obrad w kilku radzieckich garnizonach i miastach,w których się znajdują doszło do krótkotrwałych starć ulicznych pomiędzy żołnierzami radzieckimi, mieszkańcami i zdezorientowanymi milicjantami. Podczas starć (zapewne pijani) żołnierze radzieccy ostrzelali cywilny autobus Autosan H9 zabijając dwie osoby (w tym kierowcę) i raniąc kolejne 10. Żołnierze Ci zostali następnie odeskortowani na teren garnizonu pod osłoną żołnierzy LWP, gdyż grożono ich linczem.
Zdjęcie użytkownika MemicznyJanusz w temacie Wiadomości [SEZON III]

Pogrzeb ofiar protestów z 1 kwietnia 1989
Gdy 1 kwietnia doszło w stolicy do poważnych protestów, które następnie przerodziły się w walki uliczne, milicja użyła broni palnej do spacyfikowania grupy młodych demonstrantów, którzy próbowali wedrzeć się do Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej. Zginęło wtedy 5 studentów oraz jeden pracownik zakładów przemysłowych Ursusa. Pogrzeby zamieniły się w polityczną demonstrację poparcia dla opozycji, jednak nie zostały stłumione przez MO, a były jedynie przez milicjantów obserwowane.
Zdjęcie użytkownika MemicznyJanusz w temacie Wiadomości [SEZON III]

Protesty w Chińskiej Republice Ludowej
Od kilku dni w wielu miastach ChRL trwają strajki i protesty związane z żądaniami demokratyzacji, rozwoju gospodarczego oraz zakończenia korupcji wśród władz Chin.
Zdjęcie użytkownika MemicznyJanusz w temacie Wiadomości [SEZON III]

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku