Kuryer Narodowy

Avatar CheekiBreekiPL
Oficjyalna gazeta comiesięczna Porozumienia Narodowego dla wszystkich obywateli Polskich mówiąca o wydarzeniach z zeszłego miesiąca i propagująca szczytne idee. Redaktorem naczelnym jest Michał Drzewiński, dawny legionista. Ów nasz Kuryer będzie wydawany w ięzykach następujących: Polskim, Angielskim, Francuskim, Czeskim, Węgierskim, Słowackim, Niemieckim, Rusku i w Litewskim.

Avatar CheekiBreekiPL
Zamieszczamy oficjalnie postulaty i programy naszego Porozumienia Narodowego:


Nowa Polska : Republika parlamentarna
Granice : Oprócz obszarów, które obecnie pod swą własnością ma Rzeczpospolita Polska, planujemy rozszerzyć ją o tereny od wieków należące do Polski, tj. Pomorze, Prusy Wschodnie, Śląsk, Wielkopolska, Galicja, Ruś Czerwona, etc. .
Odbudowa kraju :
Wspólnymi siłami wszystkich mieszkańców odbudujemy ten kraj i uczynimy z niego potęge. Będą też zbierane pieniądze na budżet, z którego pomocą odbuduje się wpierw większe miasta i gospodarstwa, aby ekonomia ruszyła i przynosiła regularne zyski. Zaraz potem z pieniędzy postawi się resztę kraju na nogi.
Reforma rolna:
Partycja ogromnych folwarków, dzieląc je na równe areały dla każdego chłopa. Odszkodowania będą wypłacone póżniej. Wprowadzenie technik rolniczych z zachodu.
Robotnicy i fabryki - Wprowadzić Ministerstwo Pracy, który będzie dbać o rynek pracy, pilnować bezrobocia, starać się je wyeliminować, no i oczywiście na dbać o pracowników, ich warunki pracy, wynagrodzenie i ustalić zasady, jakimi będzie się w tym wypadku kierować.
Mniejszości : Nawiązując do najlepszych tradycji dawnej Rzplitej opowiadamy się za tolerancją wobec wszelkich grup etnicznych.
Opowiadamy się również za emigracją Niemców z terenów polskich do Niemiec, gdyż ten naród zagraża naszej niepodległości
Inne
-Rozwój oświaty i ułatwienie dostępu do uczelni dla uczniów pochodzenia chłopskiego
-Elektryfikacja i mechanizacja wsi
-Wprowadzimy jednolity kodeks prawny i inne tego typu dokumenty na cały kraj, eliminując przy tym problemy natury ustawowej.
-Dokonamy deportacji ludu niemieckiego z ziem Polskich, lecz to nie oznacza, że Niemcy będą do tego zmuszani, lecz jeżeli przysłużą się w odbudowie Polski, to dana rodzina będzie mogła zostać.
-Wprowadzimy 8 godzinny dzień pracy
-Wprowadzimy reformę walutową
-Zlikwidujemy bezrobocie i analfabetyzm
-Zbudujemy silną armię gotową na wojnę z bolszewicką Rosją lub z Niemcami
-Rozwój przemysłu ciężkiego
-Rozwój przemysłu wydobywczego
-Zmodernizowanie rolnictwa
-Obowiązkowa nauka w szkołach do klasy 6
-Prawa wyborcze dla kobiet

Avatar CheekiBreekiPL
Żelazna ręka Narodu !
Na ostatnim zjeździe Porozumienia Narodowego, wszyscy jednogłośnie zgodzili się na utworzenie jednostki paramilitarnej, która będzie broniła interestu Porozumienia, jak i całej Polski w walce przeciwko markistowskiemu motłochowi jak i innym wrogom ojczyzny. Tym samym, powstał Korpusy Obrony Narodowej (KON)
Oficjalny powodem jest chęć przystopowania rozszerzania się wpływów zdradzieckiego syndykalizmu jak i rusofilów z Białej Rusi oraz potrzeba bronienia obywateli i zabezpieczaniu ważnych miejsc (za równo partyjnych jak i państwowych) w razie jakich kolwiek napadów lub ataków, także w przypadku jeżeli nasza [krajowa] Policya Komunalna nie spisze się w owych zadaniach. Zapewniamy, że owa organizacja będzie używana tylko w celach samoobrony i będą tylko chroniły ważnych miejsc o powiązaniach wyżej wspomnianych, a w razie wybuchu wojny, ochotnicy z KON staną na warcie i będą w ramie w ramię walczyć z Wojskiem Polskim albo mu pomagać w chwilach wyjątkowych.


Na dole jest plakat zachęcający dołączenie do KON-u w związku z powstaniem bojówki syndykalistycznej.
Zdjęcie użytkownika CheekiBreekiPL w temacie Kuryer Narodowy

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku