Ilustrowany Biuletyn Chrześcijański

Avatar
Lutherek
Biuletyn ten, jest oficjalną gazetą koalicji Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Redaktorem naczelnym jest Hieronim Górzalski, były członek Błękitnej Armii Józefa Hallera. Nasza gazeta będzie wydawana w kilku językach, w tym: Angielskim, Polskim, Białoruskim, Ukraińskim, Niemieckim, Czeskim, Jidysz, Rosyjskim i w Litewskim. Niedługo pierwsze wiadomości!

Avatar
Lutherek
Witam panów i panie!
Dzisiaj 245 rocznica bitwy pod Chocimiem! W tym dniu, 245 lat temu, połączone wojska polsko-litewskie, ze wsparciem Tatarów, pod dowództwem Jana Sobieskiego, wtedy hetmana wielkiego koronnego, rozgromiły tureckie wojska Husejna Paszy. Cześć i chwała bohaterom!
Zdjęcie użytkownika Lutherek w temacie Ilustrowany Biuletyn Chrześcijański
Poniżej zamieszczamy postulaty i program Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej.

Nowa Polska : Republika/Monarchia parlamentarna
Granice : Oprócz obszarów, które zajmujemy, w naszych planach jest objęcie władzy nad, takimi regionami, jak :
-Śląsk
-Ruś Czerwona
-Wołyń
-Polesie
-Pomorze Gdańskie
-Prusy
-Królewiec południowy
-Nowa Marchia
-Podlasie
-Grodzieńszczyzna
-Galicja
Reforma rolna :
-odebranie majątków rosyjskim wojskowym i ich sympatykom
-rozmowy z kościołem o zmniejszenie obszaru majątku do 100 tys. ha
-nauka rolników nowych metod uprawy roli
-mechanizacja rolnictwa
-utworzenie Rzecznika Praw Chłopskich i Robotniczych
Odbudowa kraju : Masowa mobilizacja obywateli, a szczególnie tych obywateli, którzy mają inną narodowość niż polska.
Robotnicy i fabryki : Jak wyżej jest napisane, rzecznik, oprócz niego, podniesienie norm BHP oraz skrócenie czasu pracy.
Mniejszości : Wymiana obywateli innej narodowości, na polską Polonię z innych państw. Jeśli Białoruś i Ukraina, uzyskają niepodległość, to dobrowolna wymiana obywateli, jeśli Ukraina i Białoruś się nie wyzwolą, uruchomimy lekką autonomię.
Inne :
-rozbrojenie Niemców, stacjonujących w Polsce
-zablokowanie możliwości powrotu wojsk z Ober-Ostu, przez granicę Polski
-oficjalne wspieranie Józefa Hallera i hallerczyków
-wspieranie białoruskich organizacji wyzwoleńczych w Rosji
-wspieranie ukraińskich organizacji wyzwoleńczych w Rosji
-wspieranie Róży Luksemburg, by przedłużyć wojnę domową w Niemczech
-wspieranie środowisk "białych", eserowskich, mienszewickich oraz zwolenników carstwa w Rosji
-ściąganie polskich wojskowych z całego globu
-rozwój transportu kolejowego i samochodowego, poprzez udzielanie dodatkowych funduszy polskimfirmom
-ubezpieczenia zdrowotne dla robotników i rolników
-rozbudowa polskich uniwersytetów
-otwarcie liceów "ludowych" na wsiach
- W przypadku zdobycia dostępu do morza, stworzymy Ministerstwo Marynarki Morskiej i Polityki Kolonialnej, która będzie odpowiedzialna za rozwój polskiego okrętnictwa oraz za próby stworzenia, upragnionych przez wielu Polaków, kolonii.
-rozpoczęcie rozmów z Wielką Brytanią i Francją na temat oddania 10% byłych kolonii niemieckich
-rozpoczęcie rozmów z Liberią, które mają doprowadzić do objęcia Liberii protektoratem
-rozpoczęcie rozmów z Francją w kwestii oddania Madagaskaru, powołując się między innymi na roszczenia Maurycego Beniowskiego "polskiego króla Madagaskaru"
-rozpoczęcie rozmów o podziale byłych, kurlandzkich kolonii, między Polskę, a Łotwę, które były pod jurysdykcją polskiego lennika, Jakuba Kettlera
-ponowne otwarcie "uniwersytetów latających" oraz zwiększenie ilości takich uniwersytetów poprzez budowanie nowych.
-zwiększenie liczby miejsc w pociągach. Powiększenie taboru i wydłużenie składów na liniach, z których korzystają pasażerowie dojeżdżający do pracy i szkoły.
-dzieci i młodzież w wieku szkolnym będą korzystać z darmowego i dostosowanego do ich potrzeb transportu na terenie województwa.
-"Pół godziny, dla rodziny" - skrócenie o pół godziny czasu pracy rodzicom dzieci do 11. roku życia.
- uczniowie będą mieć przynajmniej jeden ciepły posiłek w szkole. Niezależnie od statusu majątkowego ich rodziców.
-powołanie specjalnych gminnych organów, zrzeszających obywateli, którzy przyjmowaliby propozycje mieszkańców i debatowali nad ewentualnymi poprawkami oraz decydowaliby, czy propozycja idzie "wyżej"
-osoby, które walczyły o niepodległość Polski, zostaną upamiętnione, poprzez utrwalenie w nazwach obiektów publicznych, typu np. ulice
-PLAN DŁUGOTERMINOWY
-wojewódzkie fundusze wsparcia lokalnych inicjatyw sportowych. Zwiększenie nakładów na promocję sportu rekreacyjnego i amatorskiego.
-Rozmowy z osobami, które nie ukończyły 18. lat życia, rozmowy te będą o obowiązkach, zachęcaniu do wolontariatu, pracy społecznej, a potem – udziału w wyborach do władz wszystkich szczebli.
utworzenie stanowiska Rzecznika Praw Osób Niepełnoletnich
-powołanie Sejmu Młodzieży, który raz na kwartał, zbierałby się i rozmawiał o różnych zagadnieniach politycznych. Dolną granicą wstępu jest 15 lat, natomiast górną - 17 lat. W przypadku wybitnych osiągnieć, na Sejm Młodzieży mogą się również dostać 14 latkowie
-w razie odzyskania Galicji, rozbudowa przemysłu naftowego.
-nadanie kobietom równych praw, co ludziom co mężczyznom

Avatar
Lutherek
Maurycy Beniowski, czyli "polski król Madagaskaru"
Maurycy Beniowski to Polak, urodzony na Słowacji, w miejscowości Vrbové, 20 września 1746, zmarły na Madagaskarze, 23 maja 1786, z powodu odniesionych ran w walce z Francuzami. Uczestnik konfederacji barskiej, czym przypłacił zesłaniem na Kamczatkę, skąd zorganizował ucieczkę do Francji. Po czasie spędzonym na Zachodzie, udał się na Madagaskar. 10 października 1776 roku, w wieku 31 lat, został obwołany przez ludność tubylczą, ich władcą. Później, tułał się na różnych dworach europejskich, po czym został pułkownikiem austriackim, gdzie nie zagrzał jednak długo miejsca. Wrócił na Madagaskar, gdzie zginął w potyczce z Francuzami.

Avatar
Lutherek
RUCH MŁODYCH PATRIOTÓW!
Dzisiaj, po spotkaniu najwyżej postawionych działaczy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, podjęta została decyzja o utworzeniu młodzieżówki pod nazwą "Ruch Młodych Patriotów". Do młodzieżówki, mogą należeć osoby w wieku 15-18 lat. Młodzieżówka skupia młodzież, która prezentuje poglądy prawicowe, oraz w mniejszym stopniu, centroprawicowe.

Avatar MemicznyJanusz
Właściciel
Siła niepodległej Polski leży w koloniach!
Bracia i Siostry, obywatele polscy
Jak wiecie, świat zdominowany jest przez wielkie imperia kolonialne, które prowadzą własną, ogólnoświatową politykę i czerpią ze swych kolonii jakże wielkie zyski, pora, żeby i odrodzona Rzeczypospolita dołączyła do tego prestiżowego grona! Polska, dzięki ekspansji ludnościowej, oraz ciężkiej pracy na rzecz zwycięstwa Ententy powinna pójść za przykładem innych państw, oraz dołączyć do grona państw światowych! Nasze zasługi na rzecz zwycięstwa w Wielkiej Wojnie powinny zostać nagrodzone! Niech przedstawiciele wielkich państw Ententy wezmą sobie do serca nasze słowa, niech przywódcy tychże państw pójdą po rozum do głowy i oddadzą Polsce chociaż te marne 10% byłych kolonii niemieckich, o które Polska ta tak krwawo i ofiarnie walczyła!
Bracia i Siostry, my, Wasza koalicja, jako jedyna stara się o to, aby niepodległa Polska dołączyła do tego prestiżowego grona! Tylko my chcemy, aby Rzeczypospolita rozwijała się od nowa, jeszcze lepiej niż wcześniej! Podnieśmy wszyscy razem ręce, transparenty i sztandary i wykrzyknijmy w górę piękne hasło: Siła Polski leży w koloniach!

Zdjęcie użytkownika MemicznyJanusz w temacie Ilustrowany Biuletyn Chrześcijański

Avatar MemicznyJanusz
Właściciel
Sformowanie oddziałów ochronnych!
Na ostatnim spotkaniu, czołowi politycy ChZJN powołali do życia jednostkę o nazwie:Polskie Jednostki Odrodzenia Narodowego (PJON)
W oficjalnym oświadczeniu, jako powód powołania tejże jednostki podano utworzenie przez RKW paramilitarnych oddziałów "Руська кулак!" oraz chęć zabezpieczenia koalicji, wieców oraz naszych zwolenników w razie jakichkolwiek ataków. Zapewniamy, że nasze oddziały nie będą skierowane w stronę jakiejkolwiek agresji i jak wyżej pisze, będą jedynie ochraniały ważne spotkania

Na zdjęciu pierwszy pododdział sekcji żeńskiej PJON-u
Zdjęcie użytkownika MemicznyJanusz w temacie Ilustrowany Biuletyn Chrześcijański

Avatar
CarskiMonarchista
To my chcemy bronić przed wami!

Avatar
Lutherek
//pisz w offtopie

Avatar
CarskiMonarchista
//Przepraszam.

Avatar
Lutherek
NARODOWY SYNDYKALIZM - NIEMORALNA IDEOLOGIA
Syndykalizm, sam w sobie, jest dosyć kontrowersyjną ideologią, a w połączeniu z szowinizmem, to już jest kompletnie kontrowersyjny. Jednak tzw. "Narodowy Syndykalizm" jak to nazywa pan Warewski, jest ideologią, która jedynie co robi, to "wybija" się na antysemityźmie. Dosyć, że pan Warewski, widocznie nie zna się na geopolityce, mówiąc, że chce by Żydzi zamieszkali w Kenii, powołując się na próbę zawiązania "sojuszu" z brytyjskimi robotnikami. Jak wszyscy doskonale, w Wielkiej Brytanii, panuje monarchia parlamentarna z królem Jerzym V Windsorem na czele. Pan Warewski jest osobą niekompetentną, jak poseł do Sejmu Ustawodawczego, skoro nie zna się w najmniejszym stopniu na geopolityce. Nazywanie zwolennika PULIK-u "burżuazją i członkiem agentury żydowskiej" również jest żałosnym zachowaniem, niegodnym na kandydata na posła do Sejmu Rzeczypospolitej...

Avatar
Lutherek
Odezwa do narodu austriackiego oraz do Karla Rennera
Drodzy Austriacy! Drogi Karlu Rennerze!
Jak zapewne wiecie, a może jeszcze nie, dzisiaj do Bielska, Cieszyna i okolic wkroczyły takie jednostki, oddziały, bojówki, jak: Polska Organizacja Wojskowa, Straż Obywatelska, czy też nasza bojówka - Polskie Jednostki Ocalenia Narodowego. Wkroczyliśmy tam, gdyż uważamy te tereny za Polskie. Mamy nadzieję, że ten akt nie zniszczy naszych stosunków, szczególnie, że Austriacy zrobili dokładnie to samo, jednak na wiele, wiele większą skalę w 1772 roku oraz w 1795 roku, zabierając I Rzeczypospolitej w ramach, odpowiednio I rozbioru i III rozbioru, takie ziemie, jak: Całą południową Polskę po rzekę Zbrucz, z Lwowem, bez Krakowa, gdzie jeszcze dwa lata wcześniej, Austria zagarnęła Spisz oraz powiaty nowotarski, nowosądecki i czorsztyński. Natomiast w III rozbiorze, Austria zajęła: Lubelszczyznę, Małopolske wraz z Krakowem, część Podlasia oraz część Mazowsza. Powtarzam jeszcze raz - Mamy nadzieję, że zajęcie Bielska, Cieszyna i okolic, nie ochłodzi naszych relacji.

Avatar
GrandAutismo
O zamachu słów kilka
Drodzy rodacy ! Jak wiadomo w Warszawie wydarzył się atak na manifestację PeN wykonali ją najprawdopodobniej skrajni socjaliści i możliwe, że syndykaliści. Ogłosić chcemy, że te działania są potępiane przez całą koalicję i potwierdzają wcześniejsze przypuszczenia szanownego pana Adama Dresslera, który wiedział, że skrajna lewica nie jest wstanie promować swoich działań bez posłania nawet jednego człowieka do grobu/łóżka szpitalnego. Ogłaszamy także Solidarność z zranionymi działaczami ze strony PeNu oraz ich rodzinami. Na razie to są spekulacje lecz jak to wcześniej było napisane - Tę akcję zorganizowali skrajni socjaliści co udowadnia, że skrajna lewica to zwierzęta w mundurach i garniturach. Nigdy tego im nie wybaczymy

Avatar
GrandAutismo
Wywiad z Korneliuszem Gerszewskim
Witamy dzisiaj Korneliusza Gerszewskiego członka PULiK i działacza niepodległości, który brał udział w walkach przeciw Niemcom na Śląsku jako członek starego PJONu. Otrzymał też wiele nagród literackich za swoje pozycje książkowe w tym książki Science-fiction oraz książki komentujące sytuację polityczną.

Witam. Zacznijmy może od razu bez zbędnych rozpisów?
-Myślę, że to dobry pomysł.

Co pana skłoniło do zostania działaczem PULiK?
-Uważam, że idea państwa w miarę jednorodnego oraz zagwarantowanie proleteriatowi podstawowych dóbr i praw w duchu chrześcijańskim, demokratycznym oraz kapitalistycznym jest dla przekonująca..

Słyszeliśmy, że PULiK często atakuje radykalne partie jak np. PPNSA. Co pan generalnie sądzi o tego typu organizacjach?
-Radykalizm oraz rewolucja rzadko przynoszą pozytywy mógłbym zaryzykować stwierdzenie, że nigdy nie przynoszą suckesów. Pan Warewski jest bardzo nie kompetetny, ale nie możemy go ignorować szczególnie po tzw. Prowokacji Warszawskiej.

No to kontynuujmy. Ostatnio pojawił się nowy gracz na scenie politycznej - PRNEN. Mógłby pan opisać skrótowo co pan sądzi o ich ideach?
-Mieliśmy już wiele przypadków zbydlęcenia kiedy próbowaliśmy na siłę usuwać religię z państwa. Np. Przypadek ludobójstwa w Wandei oraz przypadki zgw*łcenia mniszek oraz ich zabójstw podczas rewolucji Francuskiej. Też najprawdopodobniej tamto państwo nie wiedzą kim jest Polak a kim Litwin. Nie jesteśmy szowinistami. Jesteśmy nawet temu przeciwni, ale mówienie, że Litwin czujący się Litwinem, mówiący po Litewsku oraz urodzony z Litewskiego łona, że jest Polakiem jest głupie. Powinniśmy nawiązać ścisłą współpracę z państwami dawnej Rzeczypospolitej, ale nie zniewalać ich! Już mieliśmy liczne przypadki kiedy to Polacy przyciskali inne ludy Rzeczpospolitej. Postawmy się na ich miejscu... Czy miło by było nam gdyby znów zaborcy odzyskali swoje dawne siły i znów nas by wcielono do ich państw? No raczej nie... Mógłbym tu pokazać tą samą sytuację z Rusinami i Litwinami. Powinniśmy dążyć do naszych pierwotnych granic. Granic od Rusi Czerwonej po Pomorze Słupskie. Od Grodna po Nową Marchię. Polska ma być Polską. Nie jakimś tworem Francuzików, którzy wpadli sobie na nowe oświecenie... Polska nie powinna się stać nową Rosją, nowymi Prusami lub nową Austrią.... Nie możemy niewolić innych ludów a jednocześnie nie możemy pozwolić im na to by nas niszczyli wewnętrznie. Polska powinna być jedno narodowa. A, że Kaszubów i Ślązaków możemy uznać za ludy Polskie to nasza partia nie będzie niszczyć ich zwyczajów! Siła Polski nie leży w wielkości granic! Nie w sojuszach! Lecz w narodzie Polaków! Polska nie musi mieć dużych granic by być potęgą! Powinniśmy się skupić na dobrobycie obywateli oraz wzroście ekonomicznym. Nie można mieć ciastka i go zjeść. Trudno zadowolić obywateli a przy okazji mieć państwo olbrzymie. Mieliśmy już wiele przypadków upadku imperializmu lub nie zadowolenia społecznego wynikającego z imperializmu. Rosja! Rzym! Austria! Ottomanii! Ile razy ludzkość musi się nauczyć by nie dążyć za wszelką cenę do wzrostu granicy?

Dziękujemy panu za użyczony nam wywiad, ale kończy nam się czas przeznaczony na ten wywiad, więc niestety muszę pana pożegnać! Do widzenia!

Avatar
Lutherek
ŻÓŁTE ZWIĄZKI ZAWODOWE
Zarząd Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej zadecydował o utworzeniu żółtych związków zawodowych, jako alternatywy dla tych socjalistycznych. Mają one dbać o dobro pracującego obywatela, bez socjalistycznej propagandy, jak to robią socjalistyczne związki zawodowe. Będą one oczywiście również dbały o dobro nie tylko pracowników wyznających jakąś odmianę chrześcijaństwa, ale również i żydowskich, czy też islamskich pracowników

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar MemicznyJanusz
Właściciel: MemicznyJanusz
Grupa posiada 2414 postów, 30 tematów i 20 członków

Opcje grupy Polityczne G...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Polityczne Gierki i Igraszki - Upadek PRL-u