Ilustrowany Kuryer Codzienny

Avatar
Konto usunięte
Informacje z kraju i ze świata. Tu pojawiają się wszystkie najważniejsze wydarzenia mające wpływ na rozgrywkę.

Avatar
Konto usunięte
Ukazały się oficjalne mapy ukazujące ilość Polaków na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej. Mapy ukazują stosunek Polaków do Białorusinów, Ukraińców, Litwinów, Czechów, Słowaków, Rusinów, Łotyszów i Niemców, ale nie uwzględniają mniejszych mniejszości bez ambicji terytorialnych, czyli Żydów, Tatarów, Olędrów czy Ormian, więc 80% na Wileńszczyźnie odnosi się do 20% razem Litwinów i Białorusinów i nie oznacza, że Polacy stanowią tam tak ogromną większość.
Zdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer CodziennyZdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer CodziennyZdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer CodziennyZdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer CodziennyZdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer CodziennyZdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny//Nie zamierzam spierać się czy są to prawdziwe dane, bo historycy mają na ten temat różne zdania, ale takie dane są prawdziwe w tym PBF i koniec kropka. Nie oznacza to oczywiście, że partie mogą twierdzić, że Polaków jest gdzieś więcej albo mniej, ale takie będą dane realne

Avatar
Konto usunięte
11 listopad 1918 rok
KONIEC WOJNY!!!!!!

Dzisiaj około godziny 5 przedstawiciele Niemiec i Francji podpisali w wagonie kolejowym koło Compiegne nieopodal Paryża podpisali zawieszenie broni. Wchodzi ono w życie o godzinie 11:00. Na froncie zachodnim ucichły działa i karabiny, a cała Europa świętuje!
Zdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny
Władza przekazana komendantowi Piłsudskiemu!
Rada Regencyjna oraz Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej przekazały dzisiaj władzę wojskową nad Polską komendantowi Piłsudskiemu. Nowe władze Polski utworzą i umocnią niepodległe państwo w sprawiedliwych granicach i zapowiadają przeprowadzenie pięcioprzymiotnikowych wyborów parlamentarnych.
Zdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny
Cesarz Karol I rezygnuje z władzy. Austro - Węgry nie istnieją!
Cesarz dzisiaj zrezygnował władzy w wielkiej monarchii Habsburgów! Oznacza to koniec historii wiekowego mocarstwa i nowy rozdział w historii tej części Europy
Zdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny
Alzacja - Lotaryngia oddziela się od Niemiec
Bolszewickie rady w Alzacji - Lotaryngii ustanowiły oddzielenie się od Niemiec i niepodległość jako komunistyczna Alzacka Republika RadZdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny
Nowy rząd na Litwie
Augustinas Voldemaras powołał dziś pierwszy na Litwie niezależny od Niemiec rządZdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny

Avatar
Konto usunięte
12 listopada 1918
Kobiety otrzymują czynne i bierne prawo do głosowania w Niemczech i Austrii za pośrednictwem Rady Przedstawicieli Ludowych.

Zdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny
Rada Deputowanych Ludowych przyznała prawa polityczne Niemkom. Od dnia dzisiejszego Niemki mogą zarówno głosować jak i kandydować w wyborach do niemieckiego parlamentu.
Założona zostaje Bawarska Partia Ludowa
Część bawarskich konserwatywnych i katolickich polityków należących do Partii Centrum oraz Partii Narodowoliberalnej. Partia głosi konieczność zbudowania odrębnego państwa bawarskiego z południowych Niemiec, niezależnego od Berlina
Zdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny
Józef Piłsudski przejmuje władze cywilną
Wczoraj Rada Regencyjna przekazała pełnię władzy wojskowej Komendantowi Głównemu i Naczelnemu Wodzowi Wojsk Polskich Józefowi Piłsudskiemu i powierzyła mu misję stworzenia nowego rządu polskiegoZdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny
Powstaje Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawośławny
Hetman Ukrainy, przywódca Państwa Ukraińskiego Pawło Skoropradski uznał za legalny i obowiązujący na terenie nowego państwa, własny narodowy kościół prawosławny.
Zdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny
Austria ogłasza niepodległość i ustrój republikański
Dzień po rezygnacji cesarza Austria została ogłoszona państwem narodowym i republiką, pod nazwą Republika Niemieckiej Austrii. Prezydentem państwa został Karl Renner, przedstawiciel austriackiej lewicy, tak zwanego austromarksizmu.
państwo ogłasza zajęcie wszystkich w większości niemieckojęzycznych obszarów dawnej monarchii Habsburgów:
Zdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny
Strajki robotnicze w Szwajcarii
Szwajcaria, która była neutralna i mocno wzbogaciła się na ostatniej wojnie, ma sparaliżowany przemysł strajkami niezadowolonych, lewicowo nastawionych robotników. Rząd ogłosił, że nie będzie rozmawiał z buntownikami i wysłał wojsko do stłumienia protestówZdjęcie użytkownika Konto usunięte w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny

Avatar
Konto usunięte
Kuryer przeprowadził rozmowy z wieloma ludźmi we wszystkich regionach Polski. Z ankiet wynika, że:
-Na Pomorzu Słupskim na wsi najsilniejsza jest narodowa i chrześcijańska demokracja (około 50% poparcia), na drugim miejscu lista mniejszości niemieckiej (około 20%) i ludowcy z Piasta (około 20%). Resztę stanowią socjaliści, narodowi socjaliści i syndykaliści i federaliści z RZN (wszyscy około 2-3%). W największych miastach, jak Słupsk i Ustka zanotowano sięgające 30% poparcie dla różnych partii narodowej lewicy oraz będące na podsobnym poziomie poparcie endecji i chadecji, reszta zaś to Niemcy.
Na Pomorzu Gdańskim nieco silniejszą pozycję mają ludowcy, dysponujący około 28% poparcia, a wygrywa tu także endecja. Narodowa lewica utrzymuje się głównie w pośród polskiej części ludności Gdańska, Torunia, Grudziądza i Elbląga. Niemcy stanowią tu 30% ludności, zaś w Gdańsku jest ich większość i tu zapewne zdobędą najwięcej głosów.
Na Mazurach i Warmii 70% ludzi popiera ludowców, 15% listy niemieckie, a 15% to marginalne w tym regionie ugrupowania narodowe i socjalistyczne.
Wielkopolska to główny bastion endecji, liczącej tu na około 60-70% poparcia. W Poznaniu i Kaliszu jest duże zaplecze dla NSR, NZR oraz nowej partii PPNSA mogącej zdobyć tam do 40% poparcia. Marginalne są tam środowiska ludowe i socjalistyczne.
Mazowsze to główny bastion socjalistów i ludowej lewicy. PPS, SNN, PSL ,,Wyzwolenie" tworzące koalicję partii demokratycznych mają tu sięgające 60% poparcie. Endecja i Chadecja są tu dosyć słabe, popierane głównie w mniejszych miastach regionu. Pewne, niewielkie znaczenie mają narodowi socjaliści, głównie z NZR, bo NSR jest w byłym zaborze pruskim, a PPNSA ma swoje struktury rozwinięte praktycznie tylko w Warszawie.
Podlasie i Suwalszczyzna to najbardziej nierozwinięte narodowo regiony. Duża część Litwinów zagłosuje na PPS, który jest główną partią również dla Polaków regionu. RKW liczyć może na poparcie rzędu 10%, głównie od słabo rozwiniętej inteligencji białoruskiej w Grodnie i Białymstoku. Reszta Białorusinów zagłosuje na socjalistów białoruskich albo nie zagłosuje w ogóle.
Galicja zachodnia to siedziba i matecznik ludowców z Piasta. Liczą oni tu na poparcie około 50% ludności. Ruch Chłopsko Katolicki i związane z nim partie i ugrupowania konserwatywne, jak Podolacy, Centrum Konserwatywne i inne mają około 20% ludności. 20% to socjaliści, głównie PPS i SNN, a 5% partie narodowe, w tym narodowa lewica, reprezentowana tylko w zagłębiu staropolskim. W tym samym zagłębiu jest duża siła komunistów, którzy w całym regionie mają około 5% poparcia.
Górny Śląsk to główna siedziba chadecji. Ma tu ona około 30% poparcia. Silni są też komuniści, z 25% poparcia. 20% to socjaliści niepodległościowi. 5% ma tu endecja, a 10% PPNSA.
Na koniec Galicja Wschodnia. Najmniej polski najbardziej lewicowy region. Około 30% ludzi poprze ukraińskich nacjonalistów. 10% poparcia ma też tu RKW. Konserwatyści z RChK i ich otoczenie mają tu też około 20% poparcia. 30% ludzi zagłosuje tu listy komunistyczne. 5% dostaną Piastowcy, a 5% Komitet Stronnictw Demokratycznych.
Tak więc w skali kraju:
Narodowa Demokracja - 20%
Chrześcijańska Demokracja - 5%
Konserwatyści - 5%
Socjaliści - 20%
Narodowa Lewica - 15%
Ludowcy konserwatywni - 12%
Komuniści - 6%
Mniejszości - 7%

Avatar
Konto usunięte
13 listopada 1918
Wielka demonstracja PPS przeciw Radzie Regencyjnej

Polscy socjaliści przeprowadzają wielką demonstrację przeciw Radzie Regencyjnej - PPS domaga się natychmiastowego rozwiązania tej organizacji
Bójki w Warszawie
Doszło do dwóch bójek w stolicy. Pierwsza doszła na przemówieniu nowej partii PEN, gdzie doszło do szarpaniny i bójki, a druga, znacznie poważniejsza na przemówieniu lidera partii PPNSA, gdzie zastrzelony został jeden z jej członków. Milicja ludowa rozpoczęła śledztwo w obu sprawach
Austria nie uznaje polskich praw do Śląska
Austria nie uznaje praw Polaków do byłego austro - węgierskiego Śląska. Miasta takie jak Cieszyn, Bielsk czy Orawa są niemieckie i nie uznajemy polskich roszczeń do nich - stwierdził prezydent Republiki Niemieckiej Austrii
Kolejni monarchowie abdykują
Król Saksonii zrezygnował dziś z władzy w tym niemieckim królestwie. Część polskich konserwatystów widzi w tym szansę na powrót Wettynów do Polski i koronację Fryderyka Augusta III na naszego króla. Z kolei po dwóch dniach po rezygnacji z władzy w Austrii, król Węgier Karol I abdykował i w tym królestwie
Zachodnioukraińska Rzeczpospolita Ludowa uchwala tymczasową konstytucję
Władze ZURL, młodego ukraińskiego państwa w byłej monarchii Habsburgów uchwalają tymczasową ustawę zasadniczą. Państwo będzie republiką demokratyczną z powszechnie wybranymi władzami. Przywódcy podkreślają też swoje prawa do wszystkich zachodnich ziem ukraińskich, czyli między innymi takich miast jak Lwów, Przemyśl, Zamość, Stanisławów, Użhorod, Czerniowce czy Preszów.
Wojska Ententy zajmują Konstantynopol
Wojska brytyjskie, włoskie i francuskie przejęły dziś kontrolę nad osmańską stolicą. Nie wiadomo ile potrwa okupacja, ani czy miasto wschodnich cesarzy trafi znowu do Grecji, ale oznacza to bardzo słabą pozycję Osmanów w negocjacjach na traktat pokojowy
Rosja Sowiecka odrzuca traktat w Brześciu Litewskim
Rosja po klęsce Niemiec w wojnie postanawia odrzucić warunki narzucone jej przez ten kraj wiosną. Czy oznacza to bolszewicką wojnę o zawładnięcie nad Polską? Na razie wszechrosyjski komitet z Leninem na czele ogłosił kampanię o odzyskanie prowincji bałtyckich
Powstaje niemiecka organizacja Stalnhelm
Niemieccy weterani nacjonalistyczni powołują Związek Żołnierzy Frontowych (inna nazwa Stalowy Hełm), która ma być konserwatywno - monarchistyczno - nacjonalistyczną odpowiedzią żołnierzy kajzera na republikę w Niemczech
Szymon Petlura wolny
Hetman Pawło Skoropradski wypuścił z więzienia Szymona Petlurę - innego wojskowego i polityka Ukrainy, który natychmiast przybył do Białej Cerkwi i tam na nowo organizuje nowe władze Ukraińskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Avatar
Konto usunięte
14 listopada 1914:
Rada Regencyjna się rozwiązuje

Rada Regencyjna się rozwiązała i przekazała całą władzę na ręce Józefa Piłsudskiego, Polska jest pozbawiona rządu, ale zlikwidowane zostaje Królestwo Polskie, ale zmieniamy się na Rzeczpospolitą Polską
Estonia zakłada parlament
Władze Estonii ogłaszają powstanie Zgromadzenia Państwowego (Riigikogu) i wzywa do utworzenia demokracji
Czechosłowacja niepodległą republiką
Utworzone zostaje Rewolucyjne Zgromadzenie Narodowe, demokratyczny czechosłowacki parlament, a pierwszym prezydentem ogłoszony zostaje przewodniczący Czeskiej Rady Narodowej Tomasz Masaryk, Habsburgowie zostają zdetronizowani i pozbawieni praw do tronu czeskiego
Fryderyk II Badeński obalony, Republika Badenii ogłoszona
Ukraińska Akademia Nauk zostaje utworzona w Kijowie

Na Ukrainie utworzony jest rząd
Szymon Petlura obala Hetmana Pawła Skoropradskiego, który próbował włączył Ukrainę do Ententy, a następnie tworzy rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej
Partia Pracy w UK postanawia wycofać się z koalicji rządowej.
Kapitulacja wojsk niemieckich w Rodezji Północnej
Wielka Brytania wygrywa i zakańcza wojnę na froncie mezopotamskim z Imperium Osmańskim
Państwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców ogłasza zajęcie Słowenii

Tymczasowy rząd ludowy państwa SHS ogłosił, że tymczasowo zostanie stworzona administracja, która zajmie słowiańskie ziemie w Alpach należące do monarchii Habsburgów
Niepowodzenie negocjacji o miasto Arada
Negocjacje między węgierskim ministrem Oszkarem Jaszim a przedstawicielami Rumuńskiej Centralnej Rady Narodowej. Porażka Friedricha Neumanna przeforsowania pomysłu Demokratycznej Federacji Naddunajskiej ,,Szwajcarii wschodu", mającej na celu unię Węgier i Rumunii.
Nowa komuna w Japonii
Japoński pisarz Saneacu Muszanokodżi razem z towarzyszami zakłada w prefekturze Miyazaki miasto Kidżo nową komunę mającą działać jako utopia
Kończy się wielki strajk generalny w Szwajcarii
Strajk okupacyjny w Szwajcarii, który zaczął się 2 dni temu, mogący być próbą rewolucji komunistycznej został stłumiony przez wojsko szwajcarskie.

Avatar
Konto usunięte
Listopad 1918, druga połowa
18. 11.W Międzyrzecu Podlaskim żołnierze niemieccy zamordowali 22 żołnierzy POW broniących pałacu Potockich i co najmniej kolejne 22 osoby spośród ludności cywilnej.
Proklamowanie Republiki Węgierskiej.
17 powołanie rządu tymczasowego pod przewodnictwem Jędrzeja Moraczewskiego. W składzie PPS, PSL Wyzwolenie, Piast i Lewica, SNN, ZL, ZD, PPSD
18 powołanie Straży Kolejowej i proklamowanie niepodległości przez Łotwę
20 uznanie niepodległości Polski przez Niemcy i ogłoszenie programu przez rząd Moraczewskiego
21 ogłoszenie manifestu zapowiadającego reformę rolną i nacjonalizację niektórych gałęzi przemysłu
22 Dekretem Józefa Piłsudskiego został powołany urząd Naczelnika Państwa, najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej. Dekret ten ustalał ustrój republikańskiodrodzonej Polski
22 Wkroczenie wojsk francuskich do Strasburga
23 Jan Radtke został wybrany na pierwszego polskiego wójta Gdyni.
24 Założenie Komunistycznej Partii Węgier.
25 Wojwodina i Czarnogóra zostały przyłączone do Królestwa Serbii
26 Została zlikwidowana tzw. Republika Ostrowska w Ostrowie Wielkopolskim.
oraz Wielkie Zgromadzenie Serbskie uchwaliło w Podgoricy przyłączenie Czarnogóry do Serbii.
Wielkie Zgromadzenie Narodowe podjęło decyzje o detronizacji króla Czarnogóry Mikołaja I Petrowić-Niegosza oraz połączenie kraju z Serbią.
28 Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego oraz rozkaz o utworzeniu Marynarki Wojennej RP, której szefem został płk Bogumił Nowotny.
również
Powstał Tymczasowy Robotniczo-Chłopski Rząd Ukrainy z Jurijem Piatakowem na czele.
Teodor Teodorow został premierem Bułgarii.
29 listopada Armia Czerwona wkroczyła do Narwy
30 Rada Narodowa Pruskich Litwinów przyjęła Akt Tylżycki, oznajmiający o przyłączeniu północnej części Prus Wschodnich do Litwy.

Avatar
Konto usunięte
ODEZWA RZĄDU POLSKIEGO
Uprasza się, aby w celu zaprzestania dalszego chaosu na pograniczu młodej Polski nie tworzyć oddziałów paramilitarnych lub włączyć struktury tych już istniejących do milicji ludowej lub nowo tworzonego wojska polskiego. Dowódcy grup takich jak: POW, Organizacja Bojowa PPS, PJON, KON, bojówki syndykalistyczne, ruskie, Związek Bojowy NZR i inne stawiły się na najbliższych komendach milicji ludowej w celu wcielenia ich w struktury państwowe.

Avatar Burger2004_09
Moderator
WYNIKI ANKIETY WYBORCZEJ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW TERENÓW POLSKICH
Drogie czytelniczki i drodzy czytelnicy! Ostatnimi czasy wśród mieszkańców ziem polskich przeprowadzona została ankieta, mająca wykazać, na kogo oddaliby głos w zbliżających się wyborach do Sejmu Ustawodawczego.

Oto wyniki:

ChZJN - 33%
PSL Piast - 14%
KPRP - 4%
PPNSA - 6%
PRNEN - 1%
PPS - 13%
RKW - 3%
NPR - 8%
PSL Lewica/Wyzwolenie - 10%
RZN - 5%
MiP - 3%

Avatar
Konto usunięte
Zawieszenie broni w Galicji!!
Po krwawej kampanii listopadowej o Lwów polska delegacja pod wodzą generała Rozwadowskiego i delegacja zachodniej Ukrainy ogłaszają zatrzymanie walk na okres katolickiego i prawosławnego adwentu i świat Bożego Narodzenia. Dodatkowo na terenie Galicji mają odbyć się w tym samym dniu co w Polsce wybory do polskich organów ustawodawczych, do których obserwacji upoważnieni będą jednak ukraińscy obserwatorzy. Jeśli w styczniu walki wznowią się to 22 zostaną na 10 dni przerwane znowu, chociaż obie strony mają nadzieję na uczciwy kompromis.

Avatar
Konto usunięte
1 grudnia

Szachownica lotnicza stała się oznaką polskiego lotnictwa wojskowego.

Proklamowanie Królestwa Islandii w unii personalnej z Danią.

Proklamowanie zjednoczonej Rumunii, do której włączono Siedmiogród, Banat i Bukowinę.

Utworzenie Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Z Serbii, Czarnogóry, Państwa Słoweńców, Chorwatów i Serbów, a także podpisane przez pozarządowych delegatów z Bułgarii.

3 grudnia

W Poznaniu rozpoczął obrady Polski Sejm Dzielnicowy - większościowo zdominowany przez zwolenników narodowej demokracji. Wielkopolska formalnie oddziela się od Niemiec

4 grudnia

Woodrow Wilson wyruszył na rozmowy pokojowe w Wersalu, zostając pierwszym urzędującym prezydentem USA, który odwiedził Europę.

7 grudnia

Wybucha wojna armeńsko-gruzińska.

10 grudnia

Zajęcie opuszczonego Mińska przez bolszewików. Władze białoruskie przenoszą się na zachód.

12 grudnia

Carl Gustaf Mannerheim został, jako regent Królestwa Finlandii, pierwszą głową państwa po uzyskaniu niepodległości. Król Vaino II nie przybywa do kraju.

13 grudnia

Thomas Woodrow Wilson przybył na pokładzie okrętu wojennego do Francji, aby wziąć udział w powojennych rokowaniach pokojowych.

14 grudnia

Przybywa król elekt Finlandii Fryderyk Karol Heski.

Radykalna, nacjonalistyczna partia Sinn Féin wygrała wybory parlamentarne w Irlandii.

W zamachu zorganizowanym przez przeciwników politycznych, zamordowany został Sidónio Pais - prezydent Portugalii

15 grudnia

W związku z napiętą sytuacją w Wielkopolsce rząd zerwał stosunki dyplomatyczne z Niemcami.

16 grudnia

Naczelnik Państwa Józef Piłsudski wydał dekret na mocy którego cały majątek Kościoła prawosławnego został oddany pod zarząd państwowy

23 grudnia

Sformowano Flotyllę Wiślaną.

26 grudnia

Do Poznania przybył Ignacy Jan Paderewski.

27 grudnia

Wybuchło powstanie wielkopolskie, które rozpoczyna zajęcie zaboru pruskiego i Mazur przez Polaków.

29 grudnia

Wojska czechosłowackie zajęły zamieszkane w większości przez Węgrów Koszyce.

30 grudnia

Zakończyła się wojna armeńsko-gruzińska, zwycięstwo gruzińskie

Avatar MemicznyJanusz
Właściciel
Styczeń (pierwsza połowa)

1 stycznia
-proklamowanie Komunistycznej Partii Niemiec

2 stycznia
-Powstańcy wielkopolscy zdobyli Nowy Tomyśl i Iławę
-W lesie w pobliżu wsi Wyliny-Ruś polscy żandarmi rozstrzelali 4 z 5 członków misji Rosyjskiego Czerwonego Krzyża, która przybyła 20 grudnia do Warszawy w celu wynegocjowania repatriacji rosyjskich jeńców

4 stycznia
-Powstańcy wielkopolscy zaatakowali Zbąszyń, jednak musieli się wycofać ponosząc ciężkie straty
-Armia Hallera rozpoczyna reorganizację oraz przygotowania do powrotu do Polski przez Bałtyk

5 stycznia
-Proklamowanie DAP (późniejszej NSDAP)
-W Berlinie Związek Spartakusa wzniecił komunistyczne powstanie

6 stycznia
-Powstańcy wielkopolscy zdobyli Lotnisko Ławica w Poznaniu i Kwidzyn na Mazurach
-Komunistyczni powstańcy zdobywają Berlin
-Niemcy rozpoczynają formowanie Freikorpsów

7 stycznia
-Wybucha wojna estońsko-bolszewicka
-Powstańcy ze Związku Spartakusa w Berlinie rozstrzeliwują kanclerza Friedricha Eberta, Ministra Kolonii Wilhelma Solfa i Ministra Spraw Wewnętrznych Karla Trimborna

8 stycznia
- Naczelna Rada Ludowa przejmuje władzę na terenach powstania wielkopolskiego
-W Berlinie proklamowano Niemiecką Republikę Ludową

13 stycznia
-Po długich negocjacjach, Czechosłowacja zezwala na transfer Polaków i broni do Polski przez jej terytorium
-Niemcy wprowadzają stan wojenny na Górnym Śląsku

15 stycznia
-Polska delegacja została zaproszona przez państwa Ententy do udziału w konferencji pokojowej w Wersalu
-Pierwsze okręty z oddziałami Armii Hallera pojawiają się w Zatoce Gdańskiej, zajmując Półwysep Helski

Avatar MemicznyJanusz
Właściciel
A z innych wiadomości

Rewolucja na Islandii!
Po ogłoszeniu unii personalnej z Danią środowiska lewicowych robotników na Islandii wznieciły bunt! Robotnicy wyszli na ulicę, gdzie następnie rozbrojono wiernych królowi policjantów i spalono budynki duńskiej administracji. Z oficjalnych informacji wynika, że podczas walk zginęło 10 policjantów i około 15 robotników, a 30 osób zostało rannych. Po kilku godzinach od rozpoczęcia rewolucji do Reykjaviku dotarł brytyjski niszczyciel, który wysadził w mieście oddział piechoty morskiej potrzebny do osłaniania ewakuacji przedstawicieli Danii na terytorium Islandii.

Na zdjęciu oddział Brytyjczyków maszerujący przez miasto.
Zdjęcie użytkownika MemicznyJanusz w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny

Avatar MemicznyJanusz
Właściciel
Sukces wojsk japońskich podczas interwencji syberyjskiej!
Dzięki zdecydowanej akcji bojowej wojsk japońskich, oddziały interwencyjne zabezpieczyły Władywostok, Irkuck, Czelabińsk i Omsk. Następnie zarząd nad tymi terytoriami oddany został państwom Ententy do czasu ustabilizowania sytuacji w Rosji.
Zdjęcie użytkownika MemicznyJanusz w temacie Ilustrowany Kuryer Codzienny

Temat zamknięty

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku

Dodaj nowy temat Dołącz do grupy +
Avatar MemicznyJanusz
Właściciel: MemicznyJanusz
Grupa posiada 2414 postów, 30 tematów i 20 członków

Opcje grupy Polityczne G...

Sortowanie grup

Grupy

Popularne

Wyszukiwarka tematów w grupie Polityczne Gierki i Igraszki - Upadek PRL-u