Strefa Wschodnia

Avatar Jastrzab03
Właściciel
Strefa wschodnia kraju.
Znajduje się tu East City, Ishval i Lior.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku