Regulamin

Avatar Chevalier22
Właściciel
Zasady panujące na serwerze poza rozgrywką oraz podczas rozgrywki.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia grającego od jego przestrzegania!

Avatar Chevalier22
Właściciel
Karty Postaci:

1. Postać powinna być napisana zgodnie z podanym wzorem. Do gry gotowa jest jedynie po zatwierdzeniu przez Moderatora lub Właściciela [w przypadku Moderatorów wymagana jest akceptacja Właściciela].
2. Zakazane jest przenoszenie postaci z innych PBF'ów w postaci niezmienionej. Od grającego wymagane jest pobudzanie szarych komórek w trakcie trwania całej gry, od jej początku aż do końca.

Rozgrywka:

1. Grę danym bohaterem zaczyna sam grający od posta w Lokacji Startowej. Dalszą grę kontynuuje wraz z Mistrzem Gry (GM).
2. Posty muszą składać się z min. trzech zdań, zawierać same czynności wykonywane przez postać, opis tego, co się dzieje, bądź długie, szczegółowe wypowiedzi. Krótkie czynności, np. "Poszedł.", "Zniknął.", krótkie wypowiedzi, np. "Tak.", "Chodźmy."*, a także mieszanki tego typu "zdań" będą nagradzane ostrzeżeniami i karami.
3. Gra nie wymaga zakładania nowych lokacji-tematów przez grających. Właściciel grupy odblokowuje następne lokacje wraz z postępem fabularnym oraz stopniem rozwoju postaci grających.
4. W przypadku zmiany lokacji przez postać, należy dokładnie opisać to skąd idzie postać, gdzie idzie i dlaczego. Grający powinien przenieść swoją postać udzielając odpowiedzi w dwóch tematach, poczynając od tego, w którym obecnie znajduje się postać. Przeniesienie postaci odbywa się po udzieleniu o tym informacji przez Mistrza Gry.
5. Gra nie ma limitu czasowego. Kończy się po ukończeniu głównej, odgórnie ustalonej fabuły. Jest jednak podzielona na sesje, o których długości decyduje Mistrz Gry.
6. Wszelkie wypowiedzi gracza niezwiązane z rozgrywką (tzw. Offtopic) piszemy bezpośrednio dołączając go pod lub nad właściwą treść posta, niezależnie od treści czy długości ów wypowiedzi. Zakazane jest udzielanie odpowiedzi, których treść zawiera tylko i wyłącznie temat niepowiązany z akcją gry (Offtopic).
7. Treść tematu odbiegającego od rozgrywki (Offtopic) lub postów pisanych w temacie "Chat" powinna być pozbawiona od wszelkiej maści wulgaryzmów, słów obraźliwych, bądź wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe.

Wydarzenia, Walki:

1. Wszelkie walki, eventy itp, podobnie jak właściwa akcja, powinny być nadzorowane przez Właściciela lub wyznaczonego Moderatora (Mistrza Gry). Wtedy to on decyduje o zależnościach losu, gracz pisze jedynie czynności wykonywane przez postać.
2. Walki w grze rozgrywają się w systemie turowym. Podczas walki, postać poza swoimi przemyśleniami i wypowiedzianymi sentencjami opisane też musi mieć czynności związane z pojedynkiem, to jest od jednej do trzech czynności związanych z atakiem i ilość czynności związanych z obroną/unikiem odpowiadającą ilości wyprowadzonych ataków przez przeciwnika. Schemat:
G1:

- ... - *... , ...*
Atak 1: ...
Atak 2: ...

G2:

- ...!? ...!! - *... , ... , ...*
Obrona 1: ...
Obrona 2: ...
Atak 1: ...

MG: ...

G1:

- ..., ...! - *...*

Obrona 1: ...
Atak 1: ...
Atak 2: ...
Atak 3: ...

Itd.

3. Wszelkie powodzenia i niepowodzenia związane z trafieniami czy unikami są w stu procentach losowe, określone z pomocą rzutu kością k100 (w zależności od liczby oczek na kości wyrzuconych przez grającego za pośrednictwem bota - im mniejsza liczba oczek, tym efekt będzie bardziej pozytywny), a także następującego po pojedynczych wiadomości walczącego/wiadomościach walczących odpowiedzi Mistrza Gry. Decyzje Mistrza Gry przeważają nad zamysłem samych grających, z kolei to Mistrz Gry ma obowiązek stosowania się do reguł związanych z rzutami kością.
4. Zużycie PE i PM jest również zależne od szczęścia samego grającego. Zużycie punktów również opisuje GM.

Regulamin będzie na bieżąco aktualizowany, propozycje proszę zgłaszać prywatnie bądź na chacie.

Odpowiedź

Pokaż znaczniki BBCode, np. pogrubienie tekstu

Dodaj zdjęcie z dysku