Ceglane Imperium 🧱

Ceglane Imperium 🧱

Ceglane Imperium 🧱

"Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną." - Wikipedia.

Informacja. Tematy w grupie widoczne są wyłącznie dla członków grupy